News 

19.02.2007 - Nejen rozhodčí řízení vedené on-line.

Legislativní pozadí arbitráží v ČR a v zahraničí, srovnání různých metod řešení sporů co do rychlosti, efektivity a reálnosti výnosu a dostupnost služeb spojených s řešením smluvní nekázně, to je ve stručnosti obsah semináře s názvem Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení. Unie uspořádala další dva z dlouhé řady těchto seminářů pro širokou veřejnost v Brně a Olomouci v únoru letošního roku. Vzrůstající zájem podnikatelů a manažerů o výhody rozhodčího řízení stimuluje i další pokračování série seminářů a to nejen v Brně, ale i v dalších krajských městech.

Celý článek »


10.01.2007 - V Německu se platební morálka mírně zhoršila.

Pokud uvažujete nad důvody, proč začít využívat k řešení sporů rozhodčí řízení, máme pro vás jeden konkrétní příklad k zamyšlení. Vzhledem k tomu, že Německo je signatářem Evropské úmluvy o obchodní arbitráži stejně jak Česká republika, lze naše rozhodčí nálezy s úspěchem exekučně vykonávat v Německu. Při výkonu rozhodnutí je pak třeba jen úředního překladu rozhodčí smlouvy a nálezu, soud při povolení exekuce nepřezkoumává řízení. A proč mít s německým subjektem uzavřenou rozhodčí doložku? Na to přináší odpověď například článek uveřejněný v Hospodářských novinách dne 9.1.2007:

Celý článek »


14.12.2006 - Cena informací roste.

V dnešním světě internetu a přesycenosti sděleními v pochybné kvalitě valícími se ze všech stran, patří přímo cílená a podstatná informace k nejcennějšímu obchodnímu artiklu. Konkrétně v oblasti, kterou se zabýváme, jde o znalosti spojené se spory kolem pohledávek a o ostatní nedodržování smluvních vztahů. Nevědět o všech možnostech řešení sporů může znamenat zmeškanou příležitost k získání svých pohledávek. Rozhodčí řízení je obecně málo známé, nicméně o jeho existenci se díky akcím, jako jsou semináře Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, dozvídá stále více manažerů.

Celý článek »


20.11.2006 - Řešení pohledávek stojí daleko více, než si firmy uvědomují.

Mimo údivu nad tím, jak překvapivě dobře funguje v českých podmínkách rozhodčí řízení, projevili účastníci posledního semináře překvapení nad skutečnými náklady utopenými v práci s pohledávkou, která není včas uhrazena. Více než polovina dotázaných uvedla, že až doposud nebyla schopna dohlédnout, o jaké finanční částky je subjekty se zhoršenou platební kázní připravují a jaká je výhoda, že rozhodčí řízení nabízí rychlé a vykonatelné řešení.

Celý článek »


13.10.2006 - Rozhodčí řízení nebo-li arbitráž již není záhadou pro dalších pár desítek manažerů.

Skutečnost, že vedoucí pracovník firmy navštíví seminář na téma „Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení“ značí zájem o vlastní vzdělání a o téma řešení problémů spojených se smluvní nekázní. Nevypovídá však nic o aktuální znalosti problematiky jakou je rozhodčí řízení. Jak se ukázalo při první statistické otázce lektora: „Kolik z vás ví co je rozhodčí řízení neboli arbitráž a kdo se s ním již setkal v praxi?“, znalost tohoto řešení majetkových sporů je někde kolem 10%

Celý článek »


28.09.2006 - Zájem managementu o rozhodčí řízení stále roste,

jen zcela zahlcená kapacita kongresového centra hotelu Holiday Inn nás donutila stáhnout se pro tentokrát do menšího sálu Gama. Strojírenský veletrh nám sice odčerpal volné kongresové prostory v Brně, ale měl minimální vliv na zájem odpovědných manažerů o vzdělávání a seminář na téma vymahatelnosti smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení byl i v termínu 19. září zcela zaplněn.

Celý článek »


27.09.2006 - Použití rozhodčího řízení v nájemních sporech

bylo jedním z řady konkrétních příkladů využití rozhodčího řízení v každodenním životě, které předložili lektoři posluchačům na tradičním semináři „Rozhodčí řízení v praxi Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR“. Klienti, rozhodci a další zájemci o odborné informace

Celý článek »


11.09.2006 - Firmy objevují možnosti rozhodčího řízení.

Seminář věnující se vymahatelnosti smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení byl opět zcela zaplněn. Velký zájem o přednášenou problematiku pouze dokládá stále neuspokojenou a v mnohých případech akutní potřebu firem rychle a efektivně řešit pohledávky vzniklé z obchodního styku.

Celý článek »


25.08.2006 - Lidové noviny - Arbitráž značně urychlí exekuce

Případy dlužníků řeší soudy léta. Díky arbitrážím ale může exekutor zazvonit už za pár měsíců či týdnů ... Lidé, kteří si půjčili třeba na pračku nebo na auto a své dluhy přestali splácet, se mají na co těšit. Některým finančním společnostem už totiž došla trpělivost s pomalou českou justicí a své spory s neplatiči řeší v čím dál tím větší míře pomocí rozhodčího řízení neboli arbitráže. To pro dlužníky znamená jediné. Exekutor může na jejich dveře zaklepat třeba už šest neděl poté, co se se společností, která jim peníze půjčila, definitivně nedohodli. Klasickým soudům přitom takové rozhodnutí trvá často i několik let. Proti arbitráži se navíc ve většině případů není možné odvolat.

Celý článek »


22.08.2006 - Prvního září vstupují v platnost změny v nařízení o nákladech.

Jak jsme již předeslali, mění se některá ustanovení nařízení o nákladech rozhodčího řízení. Nové znění bude v den účinnosti již od rána k dispozici na stránkách Unie v sekci Řády a zákony. Podrobnosti získají klienti Unie i v říjnovém čtvrtletníku.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.