News 

Otevřít velké foto

23.02.2014 - K možnosti jednostranných změn všeobecných obchodních podmínek

Některé společnosti využívající arbitráž mají rozhodčí doložky umístěné ve všeobecných obchodních podmínkách. Proto vám přinášíme informace k souvisejícímu tématu: výslovné úpravě možnosti jednostranných změn VOP podle NOZ.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.02.2014 - STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN PRO FIRMY DLE NOZ A ZOK

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích zavádějí řadu změn, které se dotýkají každého občana ČR včetně podnikatelů. V první fázi musejí společnosti provést několik úprav, na které jim nová legislativa dává čas zpravidla do konce června. Přinášíme stručný přehled těchto změn. K 1. 1. 2014 bylo nutné provést revizi dle nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u stávajících smluvních typů, jež obchodní společnosti využívaly při výkonu podnikatelské činnosti. Tyto smlouvy se od uvedeného data řídí novou právní úpravou, a to i tehdy, že návrh byl odeslán v roce 2013 a smlouva uzavřena až v roce 2014.

Celý článek »


Otevřít velké foto

02.02.2014 - Mezinárodní obchodní komora zveřejnila nová pravidla pro mediace

Koncem roku 2013 zveřejnila Mezinárodní obchodní komora znění nových Mediačních pravidel ICC (tzv. ICC Mediation Rules). Ta od 1. 1. 2014 nahradila dosavadní ICC ADR Rules užívané v mezinárodním obchodu pro řešení sporů už od roku 2001.

Celý článek »


Otevřít velké foto

25.01.2014 - Seznamte se s výhodami a zásadami obchodních mediací

Zájem o obchodní mediace v ČR roste, přesto se jejich výhody nedostaly do všeobecného povědomí podnikatelů. Jaká je role mediátora? Kdy k mediaci přistoupit? Co je výsledkem mediace? Tímto vším se zabývá článek na portálu Patria.cz.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.01.2014 - Orco obnovila mezinárodní arbitráž kvůli investici v Chorvatsku

Developerská společnost Orco Property Group obnovila v prosinci mezinárodní arbitráž kvůli své investici v Chorvatsku poté, co se v této věci nedohodla na urovnání se státem. Orco v roce 2012 podala žádost o arbitráž vůči chorvatské státní instituci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.01.2014 - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK VSTOUPIL V ÚČINNOST

Se začátkem roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodifikace soukromého práva vstoupila zároveň v účinnost i řada doprovodných předpisů, například katastrální zákon, zákon o zvláštních řízeních soudních či zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nové zákony ruší více než 200 dosud účinných předpisů. Ministerstvo spravedlnosti si zřejmě uvědomuje, že největší změna v českém právu za několik desítek let s sebou přinese mnoho komplikací a nejasností. Proto na webu připravilo sekci FAQ.

Celý článek »


Otevřít velké foto

11.10.2013 - ČR uspěla v mezinárodní arbitráži s německou skupinou ECE

Česká republika zvítězila v investiční arbitráži, ve které se německá developerská skupina ECE domáhala náhrady škody ve výši asi 1,8 miliard korun s úroky z důvodu údajného zmaření své investice do výstavby obchodního centra Galerie Liberec.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.09.2013 - NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU A SPLATNOST FAKTUR

S účinností od 1. července 2013 platí novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato novela, jejímž základním cílem je přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky odběratelů a na ochranu dodavatelů zboží a služeb, přináší vedle maximální doby přejímky, zvýšení zákonných úroků z prodlení a zavedení sankce kryjící náklady spojené s vymáháním pohledávky také omezení maximální doby splatnosti faktur.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2013 - Přečtěte si nové číslo lifestylového magazínu Satisfakce

Právě vychází třetí letošní číslo lifestylového magazínu Satisfakce. Naleznete v něm mj. rozhovor s lékařem hokejové reprezentace Zdeňkem Ziegelbauerem, cestopis z Maroka nebo reportáž z oslav dušiček v Mexiku. V pdf si časopis přečtěte zde.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.08.2013 - Další naši rozhodci zapsaní na seznamu Ministerstva spravedlnosti

Další z rozhodců sdružených u Unie jsou zapsáni na seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Mohou tak rozhodovat i spory vyplývající ze spotřebitelských smluv, což považujeme za další garanci kvality jejich práce.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.