News 

Otevřít velké foto

29.03.2024 - Konec kryptoměnového ráje v České republice

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 8.2.2024 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon"), a to jako tisk č. 218.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2024 - Plnění směnečného dluhu

Platí-li věřiteli třetí osoba, věřitel nemůže platbu odmítnout s účinkem odvrácení splnění dluhu, pokud je taková platba projevem vůle třetí osoby plnit na dlužníkův dluh a pokud dlužník s plněním třetí osoby projeví souhlas (§ 1936 odst. 1 věta první občanského zákoníku).

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2024 - Nové povinnosti pro emitenty dluhopisů do 1 mil. EUR

Rok 2024 přinesl nové povinnosti pro emitenty dluhopisů s celkovým objemem plnění do 1 mil. EUR. Nové povinnosti vycházejí ze zákona č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a který je účinný od 1. 1. 2024. Změny zákona o dluhopisech u podlimitních emisí, jež jsou někdy nazývány jako "mini prospekt dluhopisů", mají za cíl posílit důvěru investorů vůči emitentům a zlepšit transparentnost neprospektovaných dluhopisů na českém kapitálového trhu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.02.2024 - Odpis nedobytné pohledávky v insolvenčním řízení

Dle zákona o daních z příjmu jsou daňovým nákladem opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákon - zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Nepromlčenou pohledávku je nutno nejprve přihlásit do insolvenčního řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2024 - Právní předpisy, jejichž účinnost byla stanovena na 1. ledna 2024

Vedle přání všeho dobrého do roku 2024, včetně lepší legislativy a spravedlivějších soudních rozhodnutí, nám dovolte v návaznosti jednak na některé Vaše dotazy a jednak v návaznosti na legislativní vývoj posledních dní poukázat na několik změn pracovněprávní legislativy.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2024 - Zastupování společnosti v řízení o zmocnění akcionáře ke svolání valné hromady a v souvisejícím řízení o žalobě pro zmatečnost

Nejvyšší soud České republiky se nedávno zabýval jedním velmi zajímavým případem vypjatých vztahů mezi členy akciové společnosti. Nejvyšší soud vydal jednoznačné rozhodnutí o tom, kdo není oprávněn zastupovat akciovou společnost v řízení o zmocnění akcionáře ke svolání valné hromady a v případném souvisejícím řízení o žalobě pro zmatečnost.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2024 - Byl konec roku a s ním související podceňování dokumentační povinnosti

Byl konec roku, což je období, kdy se v rámci skupin spojených osob většinou provádí celá řada transakcí a jedná se tak většinou o velmi intenzivní období. Jak už to v praxi bývá, nejdůležitější je splnit přání zákazníků a požadované termíny.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2024 - Zdanění fondů a podfondů - 5 % či 19 %?

Městský soud se ve svém rozhodnutí z 31. srpna 2023 zabýval otázkou zdanění podfondů investičních fondů. Soudní spor byl veden mezi Odvolacím finančním ředitelstvím a fondu DEKINVEST, který zde jednal na účet svého podfondu DEKINVEST podfond Alfa.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.01.2024 - Zákon o preventivní restrukturalizaci: Nový rámec pro podniky ve finančních obtížích

V dnešním globalizovaném světě jsou podnikatelské subjekty často vystaveny výzvám, které mohou vést k dočasným finančním obtížím. K podpoře řešení těchto problémů byl přijat zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, a to s účinností od 23. 9. 2023. Jeho cílem je transponovat do českého právního řádu směrnici (EU) 2019/1023 (dále jen "Směrnice o preventivní restrukturalizaci")

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.12.2023 - Nestejnorodý právní režim doplnění chybějících údajů do blankosměnky vůči různým podpisatelům této neúplné směnečné listiny

Základní směnka může vzniknout najednou anebo postupně. Vzniká-li směnka per partes, je v prvním kroku geneze tohoto cenného papíru vystavena a uvedena do oběhu blankosměnka, která je následně vyplněna na úplnou směnku.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.