News 

Otevřít velké foto

19.05.2021 - Nová pravidla IBA pro dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení

Dokazování, resp. provádění důkazů, je velmi často kritickým krokem při řešení sporů (nejen) v arbitrážních řízeních. O to spíše v rozhodčích řízeních mezinárodních, kde závazná pravidla pro dokazování obvykle neexistují.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.05.2021 - Digitální právní jednání a písemná forma

Asi nikdo si už nedokáže představit fungování naší společnosti bez digitálních nástrojů, a to nejen při komunikaci a vyjednávání, ale i při právně závazném jednání. Nástroje k digitálnímu podepisování smluv jsou ve společnosti rozšířené.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.05.2021 - Výkon rozhodnutí (exekuce) pohledem lex COVID justice III

Lex COVID justice III odkládá účinnost chráněného účtu včetně nové úpravy nepostižitelné části pohledávky z účtu povinného a obnovuje ochrannou dobu, po kterou se neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Z hlediska upravované materie lex COVID justice III odkládá účinnost chráněného účtu včetně nové úpravy nepostižitelné části pohledávky z účtu povinného. Dále obnovuje ochrannou dobu, po kterou se neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2021 - Statistici potvrdili rekordní propad ekonomiky

Česká ekonomika se loni propadla o 5,6 procenta, nejvýrazněji od vzniku samostatné České republiky. Ve zpřesněném odhadu to v úterý potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve čtvrtém kvartále loňského roku klesl HDP Česka meziročně o 4,7 procenta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.04.2021 - Zrušení neaktivních obchodních korporací bez likvidace

Po novele zákona o obchodních korporacích dopadá možnost zrušení bez likvidace i na obchodní korporace, které sice určitou ekonomickou činnost vyvíjejí, ale neplní zákonnou povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2021 - Zrušení funkce statutárního ředitele v rámci novely ZOK

Změna ZOK spočívající ve zrušení úpravy funkce statutárního ředitele, přináší bezpochyby nejzásadnější dopady pro fungování zmíněného typu akciových společností.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.04.2021 - ČAK se vyjádřila k novele exekučního řádu

Česká advokátní komora se v minulosti opakovaně vyjadřovala k legislativním návrhům, které významně zasahují do koncepce samotné exekuce a představují změny, které mnohdy postrádají konkrétnější odůvodnění a naprosto neřeší reálné dopady na exekuční řízení a jejich subjekty. Z věcného pohledu se takto Komora vyjádřila např. k navrhované teritorialitě soudních exekutorů, zavedení institutu chráněného účtu a k některým dalším návrhům. Některé návrhy lze z pohledu práv a oprávněných zájmů povinného i oprávněného považovat za přínosné.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.03.2021 - Výroční zpráva EK o právním státu, z pohledu advokacie má nedostatky

Evropská unie byla v minulosti mnohokrát terčem kritiky za nečinnost v oblasti nápravy porušování principů právního státu v některých částech EU. Kritici jí vyčítali, že na půdě EK nepanuje shoda.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2021 - Desatero pro výtěžnější oddlužení

Oddlužení představuje synergický jev, v němž za spolupůsobení dlužníka, věřitelů a státu dochází k všestranné distribuci užitků, jichž by zpravidla mimo oddlužení nebylo možno dosáhnout.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2021 - Společnost s ručením omezeným ve světle novely zákona

V loňském roce jsme publikovali příspěvky zabývající se rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK").

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.