Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

"FUNDAMENTUM AUTEM EST IUSTITIAE FIDES, ID EST DICTORUM CONVENTORUMQUE CONSTANTIA ET VERITAS."

MARCUS TULLIUS CICERO

(Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách.)

I když si to málokdo připouští, soudy v podstatě fungují na komerční bázi. Strany sporu platí cenu služby – soudní poplatek – a očekávají za něj rychlou a jasnou službu – spravedlnost. Domoci se jí právě v soudním řízení však často není snadné ani rychlé. Přestože tak lidé nemusejí být s prací soudů spokojeni, obvykle se mylně domnívají, že nelze zvolit jinou cestu.

Podnikatelé ve světě narazili na obdobné problémy již v minulosti. Postupně vytvořili alternativní způsoby řešení sporů – zejména rozhodčí řízení (arbitráž). Ačkoliv se jedná o efektivní, dostupnou a nekomplikovanou metodu, zajistit hladký průběh řízení není zcela jednoduché. Samostatně vystupující rozhodce ad hoc může jen stěží zaručit vyřízení žalob od jednoho žalobce s rozvětvenou klientelou, tím méně od více subjektů. Zřejmě se mu ani nepodaří subjektům využívajícím rozhodčí řízení stabilně poskytovat tuto službu komplexně, kvalitně implementovat pravidla arbitráže do firemní kultury, řešit situaci před podáním rozhodčí žaloby a současně zajistit svou nezávislost. Navíc nemůže poskytovat další účinný způsob řešení sporů – mediaci.

 

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. je vytváření spravedlivého obchodního prostředí, v němž každý získá to, co mu právem náleží.

 

Tyto služby dokáže zastřešit pouze servisní organizace poskytující administrativní a další podporu sdruženým rozhodcům. Ti se tak mohou plně koncentrovat na svoje poslání – řešení a rozhodování sporů. Těší nás, že právě díky naší podpoře mohou tito nezávislí odborníci odvádět profesionální práci a usilovat – pokud je to alespoň trochu možné – o vedení stran sporu ke smírnému řešení.

V souladu s naší filozofií se snažíme též o zvyšování povědomí podnikatelů o rozhodčím řízení i o boření některých mylných mýtů o něm. Proto nejen pořádáme vlastní vzdělávací akce zaměřené na používání rozhodčího řízení v praxi, ale také se účastníme odborných i byznys konferencí, workshopů a seminářů, při nichž seznamujeme zájemce s touto moderní metodou řešení a předcházení sporů. Co se týče osvěty, myslíme i do budoucna a podporujeme nadané studenty práv, kteří se např. účastní mezinárodních soutěží zaměřených právě na alternativní metody řešení sporů.

 

 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.