News 

20.10.2008 - Upravili jsme Všeobecné obchodní podmínky a novelizovali stávající Jednací řád

K 1. listopadu 2008 přichystala Unie pro rozhodčí a mediační řízení nové znění Všeobecných obchodních podmínek. Dále jsme připravili také nové Jednací řády, které jsou klientům a osobám užívajícím rozhodčí doložky Unie k dispozici na vyžádání na našem právním oddělení a od 1. listopadu 2008 zveřejněny v účinném znění na novém webu.

Stávající znění Všeobecných obchodních podmínek zůstává zachováno a změna se týká pouze odst. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 5., který nově zní: „Veškeré spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v souvislosti s nimi se strany zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891 dle Jednacího řádu vydaného touto společností a zveřejněného na internetové adrese www.rozhodcispolecnost.cz a smluvní strany s tímto výslovně souhlasí. Smluvní strany tímto pověřují tato určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem Rozhodčí společnosti, s.r.o. před podpisem této smlouvy, jakož i s  Poplatkovým řádem a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy.“
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.