News 

Otevřít velké foto

29.08.2019 - Smluvní vztahy v rámci kybernetické bezpečnosti

Orgány a osoby uvedené v § 2 zákona o kybernetické bezpečnosti jsou povinny v oblasti kybernetické bezpečnosti plnit řadu povinností uložených jim zákonem a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2019 - Převod firmy na tzv. bílého koně

Jak vypadá krizový management po česku? Majitel převede firmu v útlumu poté, co vyvede její jediný majetek, z něhož by mohly být uspokojeny pohledávky věřitelů za současného zašantrocení účetnictví, na nekontaktní třetí osobu tzv. bílého koně.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2019 - Časové omezení podřízení se obchodní korporace

Může se obchodní korporace podřídit ZOK jako celku i po uplynutí lhůty dvou let? Podle § 777 odst. 5 ZOK se mohou obchodní korporace uvedené v odstavci 4 nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona podřídit tomuto zákonu jako celku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2019 - Co přináší nového novela insolvenčního zákona?

V účinnosti vstupuje novela insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a působit tak, aby dluhy v budoucnu vůbec nevznikaly.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2019 - Využívání zveřejněných osobních údajů

Využívání zveřejněných osobních údajů je, zejména v online prostředí, nedílnou součástí každodenní činnosti, včetně např. dohledání a využívání kontaktních údajů poskytnutých na internetových stránkách společností.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.07.2019 - Jednání o insolvenci a oddlužení podnikatelů

V Lucemburku jednali ministři spravedlnosti členských států EU. Byla přijata směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.06.2019 - Základní zásady daňového řízení

Správce daně a daňový subjekt by měli dodržovat základní zásady ukotvené v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tyto zásady mají vliv na kontrolní postupy správce daně i na postup při správě daní.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.06.2019 - Způsobilost účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení neboli tzv. self-cleaning je právní úprava, kterou poprvé přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2019 - Jak postupovat při uzavírání manažerských smluv

S ohledem na absenci výslovné úpravy v právním řádu a se setkáváme s častými dotazy klientů z řad obchodních společností, jak postupovat při uzavírání manažerských smluv se členy jejich statutárního orgánu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2019 - Zrušený tendr na elektronický insolvenční rejstřík

Jeden z klíčových projektů pro digitalizaci české justice se komplikuje. Ministerstvo spravedlnosti kvůli nedostatkům v zadání zrušilo výběrové řízení na dodavatele elektronického insolvenčního rejstříku.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.