News 

Otevřít velké foto

09.12.2020 - Nová pravidla odpovědnosti členů statutárního orgánu

Cílem tohoto článku je představit základní změny v právní úpravě přímé odpovědnosti členů statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace a popsat s tím související praktické důsledky a rizika pro členy statutárního orgánu, insolvenční správce a věřitele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.12.2020 - Povinnosti a práva rozhodce v českém právním řádu

Příspěvek se věnuje povinnostem a právům rozhodce v českém právním řádu. S ohledem na skutečnost, že rozhodce je osobou, která v arbitrabilních sporech, u kterých je platně uzavřená platná rozhodčí smlouva, vydává přímo vykonatelný exekuční titul, je pochopitelné, že mu jsou ukládány určité povinnosti, aby byla zajištěna legitimita výkonu jeho činnosti. Stejně tak je rozhodce nadán i řadou práv, která mu pomáhají k efektivnímu výkonu činnosti. Cílem příspěvku je představit nejvýznamnější povinnosti a práva rozhodce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.11.2020 - Pokles ekonomiky bude letos zřejmě větší

Letošní pokles ekonomiky bude zřejmě kvůli nejnovějším opatřením proti šíření koronaviru větší než 8,2 %, které odhaduje Česká národní banka v aktuální prognóze. Současná situace se totiž začíná blížit dříve odhadovaným dopadům.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.11.2020 - Novela exekučního řádu

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po několika odkladech a zdrženích projednal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, ohledně zavedení koncentrace řízení nebo případně teritoriality soudních exekutorů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.11.2020 - Přezkoumávání rozhodčích nálezů

Došlo k zajímavému posunu soudní judikatury ve věci přezkoumávání rozhodčích nálezů jako exekučních titulů. Ústavní soud se vyjádřil k možnosti soudního přezkumu exekučních titulů v exekučním řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.11.2020 - Návrh novely insolvenčního zákona

V reakci na Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020 a vyhlášení nouzového stavu připravilo Ministerstvo spravedlnosti novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jež má obdobně jako na jaře zmírnit dopady nastavených opatření na lidi a firmy v insolvenci. Soubor nových opatření, tzv. lex covid justice II, na svém jednání schválila vláda. Vliv omezení přijatých orgány veřejné moci v boji s novým koronavirem se bezpochyby projevuje i na ekonomické situaci lidí a podnikatelů v České republice.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.10.2020 - Podnikatelé požadují od vlády plán

Hospodářská komora vyzvala vládu, aby místo nepředvídatelně přijímaných kroků sestavila plán, který umožní zaměstnavatelům připravit provozy, jejich zaměstnance a zákazníky na nově zaváděná protiepidemická opatření.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2020 - Váš obchodní partner v insolvenci

Řada věřitelů si myslí, že dlužník je v úpadku, až je zahájeno insolvenční řízení a až o tom rozhodne insolvenční soud. V řadě případů to ale není pravda, dlužník se nachází v úpadku dávno předtím, než je zahájeno insolvenční řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.10.2020 - Omezení mobiliárních exekucí

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jednal o pozměňovacích návrzích novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Podle některých návrhů má dojít k podstatnému omezení mobiliárních exekucí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.09.2020 - Právo musí být rozumné v každé době

Nezávislá skupina právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva založila koncem května letošního roku názorovou platformu Rozumné právo s cílem poskytnou odbornou oponenturu návrhů zákona.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.