News 

Otevřít velké foto

29.06.2020 - Obchodní podmínky v judikatuře

V praxi se často řeší, jak zjednodušit změnu obchodních podmínek. Diskutují se obvykle dvě cesty. První je přijetí návrhu změny obchodních podmínek nereakcí (mlčením) druhé strany. Ten, kdo chce změnit obchodní podmínky, zašle návrh druhé straně...

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.06.2020 - Valná hromada online

V současné době je více než aktuální konání valné hromady virtuálně, tedy bez fyzické přítomnosti společníků na jednom místě či alternativně částečně za fyzické přítomnosti společníků a částečně online, tedy využití distančního způsobu účasti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2020 - Smluvní pokuty - změny okolností

V dosavadním obchodním životě řada firem vnímala smluvní pokuty jako nepříjemnou formalitu, které ale není nutné zásadním způsobem řešit a dohodnutá pravidla smluvních pokut dnešní situaci logicky většinou nepředvídala.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.06.2020 - Dopad krizové legislativy na činnost obchodních korporací

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (dále jen "lex covid"), prošel zdárně legislativním procesem, kdy po podpisu prezidenta republiky byl dne 23. 4. 2020 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů a následně zveřejněn pod číslem 191/2020 Sb.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2020 - Povinnost zakládat účetní závěrky

Povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin nezaniká plynutím času. Soud může vyzvat společnost k doplnění účetních závěrek až z roku 1996. Účetní závěrky a výroční zprávy jsou totiž jedním z klíčových dokumentů společnosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.05.2020 - Neplnění smluvních závazků

Probíhající epidemie koronaviru a související restriktivní opatření orgánů veřejné moci v současné době nevyhnutelně zasahují do podnikatelské činnosti a ohrožují či dokonce znemožňují plnění smluvních závazků.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.05.2020 - Překvapivá čísla? Ukončených živností nepřibývá.

Zatímco březnový vývoj naznačoval, že pandemie způsobená virem covid-19 připraví o živnost velké množství podnikatelů, čísla za první polovinu dubna ukazují opak. Bylo ukončeno méně živností než ve stejném období loňského roku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.05.2020 - Seznam přihlášených pohledávek jako exekuční titul

Jedním z účinků zrušení konkursu je i možnost věřitele zahájit na základě upraveného seznamu pohledávek výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení zbývající výše dosud neuspokojené pohledávky. Podmínkou je, aby tato pohledávka věřitele byla zjištěna v insolvenčním řízení a nebyla popřena dlužníkem v rámci přezkumného jednání. Jak je tomu však v případě insolvenčního řízení, resp. úpadku řešeného formou oddlužení?

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2020 - Oprávnění společníka užívat majetek obchodní korporace

Z ustálené judikatury obecných soudů vyplývá, že je třeba oddělovat majetek obchodních korporací od majetku jejich společníků. Charakteristickým znakem právnických osob je totiž jejich majetková samostatnost.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.04.2020 - K volbě zmocněnce a obhájce trestně stíhané právnické osoby

V praxi se lze setkat se situací, kdy pro stejný skutek je zahájeno trestní stíhání jak fyzické, tak právnické osoby, jíž je daná fyzická osoba jediným statutárním orgánem. Trestně stíhaný jednatel společnosti se pak zpravidla obrátí na advokáta.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.