News 

Otevřít velké foto

19.04.2019 - Rozhodčí řízení má negativní pověst

Pověst rozhodčího řízení je velké téma, které se diskutuje na konferencích, seminářích i mezi samotnými rozhodci a advokáty. Nyní se o rozhodčích doložkách negativně hovoří ve vztahu k hromadnému rušení exekucí, které z nich vycházely.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2019 - Částečná neplatnost ujednání o určení rozhodců

Ústavní soud ČR zasáhl do stávající judikatury Nejvyššího soudu ČR, který až do nyní stál konsistentně na stanovisku, že pokud je neplatná pouze část rozhodčí doložky, je třeba rozhodčí doložku posoudit neplatnou i jako celek.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.03.2019 - Neosvobození od placení zbytku pohledávek v oddlužení

Tento článek nepojednává o všech možnostech, kdy může dojít k neosvobození insolvenčním soudem od hrazení zbytku pohledávek v insolvenčním řízení, soustředí se na situaci, která vznikne v průběhu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2019 - Některé problematické otázky evidence skutečných majitelů

Účelem tohoto článku je upozornit na některé sporné, nevyjasněné či problematické otázky spojené s novým institutem evidence skutečných majitelů, a to jak po věcné, tak i procesní stránce, a přispět tak do diskuse o dopadech a změnách nové právní úpravy.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2019 - Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu

V systému prostředků právní ochrany proti nezákonné činnosti správního orgánu nalezneme vedle žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a žalobě proti nečinnosti, také žalobu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

28.02.2019 - Rozhodčí řízení: Ekonomická nezávislost rozhodce

V souvislosti s právní úpravou tzv. arbitrážních center a rozhodců ad hoc v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, byla v minulosti často diskutována otázka nezávislosti a nestrannosti rozhodce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2019 - Přijetí zákona o zpracování osobních údajů

Poslanecká sněmovna dne 5. prosince 2018 schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů a doprovodného zákona provádějícího změny v souvisejících předpisech. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona po osmi měsících od jeho předložení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2019 - Akcionářská žaloba a povinnost hradit soudní poplatek

Podle § 371 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může kvalifikovaný akcionář uplatňovat vůči členu představenstva nebo dozorčí rady náhradu újmy a podat za společnost tzv. akcionářskou žalobu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2019 - Odpovědnost odpovědného zástupce dle živnostenského zákona

Odpovědný zástupce dle zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění změn a doplňků je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2019 - Je rozhodce vázán judikaturou soudů?

V právní praxi rozhodčího řízení je občas řešena otázka, nakolik je rozhodce vázán judikaturou vyšších soudů, tj. zejména Nejvyššího soudu (dále též jen "Nejvyšší soud") a Ústavního soudu České republiky (dále též jen "Ústavní soud").

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.