News 

Otevřít velké foto

29.01.2020 - Výše vypořádání v rámci převodu jmění na společníka

Při převodu jmění na společníka, jako jedné z přeměn dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, dochází k zániku společnosti (či družstva) a přechodu jejího jmění na jednoho společníka i s ohledem na ostatní společníky.

Celý článek »


19.01.2020 - Vybrané aspekty zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka v soudní praxi

Situace, kdy dlužník (resp. povinný) nevlastní žádný majetek, ze kterého by mohla být uspokojena pohledávka věřitele (resp. oprávněného), je v praxi poměrně častým důvodem pro zastavení exekuce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2020 - Zastoupení člena statutárního orgánu obchodní korporace

Zastoupení členem statutárního orgánu není ani smluvní, ani zákonné, ale svého druhu (sui generis). Má smluvní charakter, přičemž jeho podstatné znaky a rozsah zástupčího oprávnění jsou stanoveny zákonem.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.01.2020 - Živnostenský balíček v roce 2020

Podnikání v Česku by mělo být jednodušší. Ubude administrativy i nesmyslných statistických hlášení. Největší komplikací tak bude dále zůstávat nedostatečná dopravní a digitální infrastruktura nebo silně rizikový systém dotací.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.01.2020 - Novela insolvenčního zákona - otázky bez odpovědí

Novela insolvenčního zákona účinná od 1.6.2019 přinesla řadu problematických otázek, na které mezi odbornou veřejností neexistují jednoznačné odpovědi. Čím více budeme insolvenční zákon po novele zkoumat a aplikovat, tím častěji dospějeme k Sokratovskému poznání, že vím, že nic nevím. Na odborných školeních uslyšíte z úst přednášejících i posluchačů na každou z těchto otázek minimálně dvě různé odpovědi, což není nic neobvyklého, neboť jak je známo, sejdou-li se tři právníci, mají na věc zpravidla tři různé názory.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.12.2019 - Jediný člen představenstva a dozorčí rady jako předseda

Zákon o obchodních korporacích zjednodušil správu obchodních korporací mj. tím, že připustil, že akciová společnost může mít toliko jednočlenné představenstvo a jednočlennou dozorčí radu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.12.2019 - Povinnost nabídnutí spoluvlastnického podílu koupi

Dne 1. 1. 2018 došlo k znovuzavedení zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovitým věcem do českého právního řádu. Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků v českém právním řádu jisté období absentoval.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.12.2019 - Mlčenlivost a důvěrnost jako základní zásada mediace

Mlčenlivost a důvěrnost je jedna ze základních zásad mediace. Mediace je jednou z alternativních metod řešení sporů, která dává ve srovnání s jinými možnostmi řešení sporů větší prostor pro individuální vnímání celé situace.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.12.2019 - Práva věřitele vymáhat peněžité plnění

Vzhledem k tomu, že se nyní pravděpodobně nacházíme na vrcholu (nebo těsně za vrcholem) hospodářského cyklu, lze očekávat zpomalení ekonomiky, se kterým souvisí zvýšený počet úpadků obchodních korporací. Zvýšený počet úpadků obchodních korporací zvyšuje počet sporných a ex post posuzovaných právních jednání statutárních zástupců korporace v úpadku, která by za silného ekonomického růstu zůstala častěji skryta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.11.2019 - Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek

Zadavatelem je, pro zjednodušení, nejčastěji osoba, která pořizuje dodávky, služby nebo stavební práce a vynakládá při tom veřejné prostředky. Právě vynakládání veřejných prostředků může vést k tomu, že tyto osoby upřednostní vlastní soukromé zájmy.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.