News 

Otevřít velké foto

19.04.2020 - K volbě zmocněnce a obhájce trestně stíhané právnické osoby

V praxi se lze setkat se situací, kdy pro stejný skutek je zahájeno trestní stíhání jak fyzické, tak právnické osoby, jíž je daná fyzická osoba jediným statutárním orgánem. Trestně stíhaný jednatel společnosti se pak zpravidla obrátí na advokáta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2020 - Novela Zákona o státním rozpočtu

Vláda v pondělí 23. března schválila novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Novela reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a na výdajové straně vytváří prostor pro vyšší výdaje k zachování vysoké zaměstnanosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.04.2020 - Vzory smluv a dokumentů pro řešení problémů způsobených koronavirem

Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je podnikatele zcela novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních kanceláří z ČR i Slovenska se proto spojila a vytváří unikátní projekt Právo v roušce, ve kterém zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.03.2020 - Vklady finančních prostředků do s.r.o.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přinesl do obchodního práva novinky. Jednou z nich bylo snížení minimálního vkladu do základního kapitálu při založení společnosti u společnosti s ručením omezeným na 1 Kč.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2020 - Novela zákona o obchodních korporacích

Jednodušší složení vkladu u nízko- kapitálových společností, zápis konkrétního jednotlivce u právnických osob ve statutárních orgánech do rejstříku nebo rušení neaktivních společností, to vše přináší novela zákona o obchodních korporacích.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2020 - Ochrana know-how a obchodního tajemství

Vláda ČR v roce 2019 rozhodla, že se podpora vědy, výzkumu a inovací stane zcela konkrétní aktivitou. S touto inovační strategií je spojena ochrana duševního vlastnictví, tedy ochranau know-how a obchodního tajemství ve výzkumné, vývojové a aplikační sféře.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.03.2020 - Nová podoba exekucí může některým firmám pomoci

Exekuce v České republice čekají změny. V polovině roku 2019 vláda schválila návrh novely zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád. Návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu řeší především problémy vícečetných exekucí, které představují závažný celospolečenský problém. Nová opatření mají omezit počet podávaných exekučních návrhů a zajistit ukončování bezvýsledných exekučních řízení v odpovídající době. Tím se zabrání hromadění řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.02.2020 - Přeměna společnosti - lhůta a doba

Podle § 33 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je osoba zúčastněná na přeměně povinna uložit do sbírky listin obchodního rejstříku patřičné dokumenty, a to v určitém časovém předstihu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2020 - Licenční poplatek při porušení obchodního tajemství

Novelou zákona o ochranných známkách č. 286/2018 Sb. došlo také ke změně zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž se nově zavádí možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody,

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2020 - Elektronický podpis - aktuální právní úprava

Elektronický podpis neboli "data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání" je stále předmětem řady nejasností a zmatků.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.