News 

Otevřít velké foto

29.12.2021 - Započtení v insolvenčním řízení jako zkrácení cesty k uspokojení věřitele

Otázka zápočtu v insolvenčním řízení může být považována za relativně kontroverzní. Na jedné straně stojí nutnost ochrany majetkové podstaty před přílišným užíváním daného institutu a na straně druhé pak snaha o nalezení spravedlivé cesty pro věřitele, kteří mají vůči dlužníkovi vzájemnou pohledávku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.12.2021 - Žádosti o vysvětlení a jejich omezení

Právo akcionářů akciových společností na informace je na rozdíl od obdobného práva společníků společností s ručením omezeným podstatně užší. Společníci mohou požadovat po společnosti s ručením omezeným informace týkající se společnosti prakticky kdykoliv.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.12.2021 - Ústavní soud ponechal exekuční řád beze změn, exekutora dál vybírá věřitel

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení části exekučního řádu: požadavek na zavedení principu teritoriality do vymezení exekutorské působnosti postrádá ústavně právní rozměr. Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny 25 senátorů Senátu Parlamentu ČR na zrušení části zákona.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.12.2021 - Exekutorská komora apeluje na politiky Deklarací za moderní exekuce

Exekutorská komora ČR představila v rámci páteční konference svou Deklaraci za moderní exekuce. Zdůrazňuje v ní zejména nutnost přijetí nového exekučního řádu ? tedy moderního procesněprávního kodexu, který bude poplatný změnám dlužnicko-věřitelského prostředí ve 21. století. Snaží se tak apelovat především na nové poslance a v současnosti vznikající vládu. Nynější exekuční řád je zastaralý do té míry, že to ani čím dál častějšími novelizacemi nelze zlepšit. Toto tvrzení je základním leitmotivem exekutorské Deklarace za moderní exekuce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.11.2021 - Snížení rizika ručení za nezaplacenou DPH

V rámci procesu kontraktace by neměl být opomínán (opomíjen) pohled daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), která hraje podstatnou roli. DPH je totiž nejvíce kontrolovanou daní a smluvní dokumentace patří mezi základní důkazní prostředek, který se předkládá správci daně.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.11.2021 - Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů

Rozhodování českých soudů a správních orgánů zpravidla podléhá několikainstančnímu přezkumu. V tomto procesu můžeme identifikovat vztah mezi "nižší" a "vyšší" instancí, přičemž každá z nich pro své rozhodování používá určitá měřítka, určitý referenční rámec.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.11.2021 - Exekucí, úpadkem nebo insolvencí je zatíženo téměř 13 tisíc tuzemských firem

Exekuce, úpadek nebo platební neschopnost postihuje nejvíc firmy mezi třetím a pátým rokem jejich existence. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Dun & Bradstreet, která sledovala stáří českých firem, které prošly některou z negativních událostí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.11.2021 - Novinky DPH v oblasti e-commerce

V rámci probíhajícího legislativního procesu by měla v nejbližších dnech vstoupit v účinnost novela zákona o DPH v oblasti e-commerce, která implementuje do české legislativy daňový balíček Rady Evropské unie. Tato novela s sebou nese významné změny v oblasti dovozu, přeshraničních obchodů v rámci Evropské unie a rozšiřuje využití zvláštního režimu jednoho správního místa. S účinností této novely dojde ke zrušení osvobození od DPH pro dovozy zboží s hodnotou do 22 EUR. Zavádí se nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, který sníží administrativní náročnost.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.10.2021 - Jednání za právnickou osobu datovou schránkou

Tam, kde zákon vyžaduje použití uznávaného elektronického podpisu, lze použít datovou schránku, jelikož podání učiněné z datové schránky osoby, pro niž byla zřízena, má stejné právní účinky, jako podání podepsané elektronickým podpisem této osoby.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2021 - Financování soudních sporů - cesta nejen hromadných žalob

Výhody financování v oblasti hromadných sporů jsou v současné době již obecně rozšířené. Poškozeným jsou hrazeny veškeré náklady, které jim vzniknou při uplatnění jejich nároku na náhradu škody, a to vše výměnou za menšinový podíl na celkové vysouzené částce.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.