News 

Otevřít velké foto

29.10.2020 - Podnikatelé požadují od vlády plán

Hospodářská komora vyzvala vládu, aby místo nepředvídatelně přijímaných kroků sestavila plán, který umožní zaměstnavatelům připravit provozy, jejich zaměstnance a zákazníky na nově zaváděná protiepidemická opatření.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2020 - Váš obchodní partner v insolvenci

Řada věřitelů si myslí, že dlužník je v úpadku, až je zahájeno insolvenční řízení a až o tom rozhodne insolvenční soud. V řadě případů to ale není pravda, dlužník se nachází v úpadku dávno předtím, než je zahájeno insolvenční řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.10.2020 - Omezení mobiliárních exekucí

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jednal o pozměňovacích návrzích novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Podle některých návrhů má dojít k podstatnému omezení mobiliárních exekucí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.09.2020 - Právo musí být rozumné v každé době

Nezávislá skupina právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva založila koncem května letošního roku názorovou platformu Rozumné právo s cílem poskytnou odbornou oponenturu návrhů zákona.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2020 - Lhůty a průtahy ve správním řízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení jsou stanoveny v § 71 správního řádu. Podle tohoto ustanovení platí, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2020 - Elektronická podoba Sbírky zákonů

Blížícímu se zavedení elektronické podoby Sbírky zákonů a systému tvorby zákonů by se měl vbrzku přizpůsobit i jednací řád Senátu. Novelu zákona předložilo 17. srpna Ministerstvo vnitra k posouzení vládě.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2020 - Pokles HDP v Česku

Česká bankovní asociace v nové prognóze očekává, že hrubý domácí produkt letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5 procenta. Příští rok by se pak měla ekonomika pravděpodobně vrátit k růstu 5,3 procenta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2020 - Movité věci a podílové spoluvlastnictví

Právní úpravě podílového spoluvlastnictví nemovité věci se dostalo změny v podobě omezení předkupního práva podílových spoluvlastníků. To se vyznačuje tím, že vůči třetím osobám vystupují spoluvlastníci jako jeden vlastník společné věci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2020 - Teritorialita exekutorů a majetek věřitele

Pro současný spor o tom, zda má být zavedena teritorialita exekutorů, jsou charakteristické dvě věci - střet iracionálních a ničím nepodložených tvrzení na jedné straně s velmi racionálními a podloženými námitkami na straně druhé.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2020 - Startupy a právo: Přednostní práva investorů

V článku ze série věnované startupům je nahlíženo na další preferenční práva, která v některých případech požadují investoři, a to konkrétně na likvidační preference, přednostní dividendu a na ustanovení "pay-to-play".

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.