News 

02.06.2008 - Finanční krize v ČR - rozhodčí řízení se stává nutností

Jen rychlá vymahatelnost práva bude pro připravené šancí k přežití. Pomalu končí konjunktura, od roku 2006 trvale roste objem pohledávek po splatnosti a pohledávek zcela neuhrazených. Namátkou citujeme z tisku: V posledních šesti měsících zaznamenalo 83 procent podnikatelů výpadky v platbách od odběratelů. A celých 45 procent dotazovaných se ve stejném období potýkalo přímo s úplným výpadkem zaplacení u svých odběratelů. Pouze 16 procent firem očekává, že se platební morálka odběratelů zlepší, naopak 20 procent z nich očekává zhoršení platební morálky. (Euro 27/5)

Celý článek »


22.05.2008 - On-line rozhodčí řízení nebo elektronický platební rozkaz?

Od 1. 7. bude možné podávat návrh na platební rozkaz elektronicky. Dle politiků jde o převratné urychlení sporů. Srovnejme s tím, co nabízí on-line rozhodčí řízení. Soud požaduje elektronický podpis, příkaz je neplatný, pokud není doručen do vlastních rukou, platební příkaz lze okamžitě zrušit podáním odporu a řízení pak trvá roky, lze řešit jen velmi úzký okruh sporů. Rozhodčí řízení

Celý článek »


15.05.2008 - Konkurenční jednání manažerů

S jedním z posluchačů vzdělávacích seminářů jsme řešili problém s jednatelem společnosti, který v rámci jednání s klienty mateřské firmy současně sjednával zakázky pro svoji společnost

Celý článek »


29.04.2008 - Unie pořádá další Workshop pro klienty

Dne 26. června proběhne v pořadí již druhý Workshop, který pořádá Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR na téma rozhodčí řízení v praxi.

Celý článek »


04.04.2008 - Počet bankrotů v roce 2007 stoupl v celosvětovém měřítku o pět procent.

Tato doslovná citace z článku na portálu finance.cz opět poukazuje na nutnost používat rozhodčí řízení. Úpadek může postihnou každou společnost, tedy i vaše odběratele. Určitě si položíte otázku - proč spojovat arbitráž s bankroty?

Celý článek »


28.03.2008 - I stát pro řešení sporů využívá arbitráže.

Čerstvá informace o vyhrané arbitráži (rozhodčího řízení) českého státu s ocelářskou firmou AcelorMittal signalizuje, že už i český stát tvrdě hájí své zájmy prostřednictvím rozhodčího řízenía co víc, úspěšně!

Celý článek »


05.03.2008 - Spory je možné řešit mimosoudně, říká Evropská komise

Jste ve sporu s firmou, obchodníkem, Vaším zaměstnavatelem, nebo dokonce s rodinným příslušníkem, ve své vlastní zemi nebo v zahraničí. Pokud nemůžete spor vyřešit mimosoudní cestou, můžete se samozřejmě obrátit na soud, ale zároveň je možné zvážit jiné postupy řešení sporu, např. mediaci či smírčí řízení. V některých případech zákon nebo soudy stanoví, že musíte přistoupit k alternativnímu řešení sporu, ale častěji se k tomuto kroku rozhodnou samy strany.

Celý článek »


23.02.2008 - Důležité infromace na jednom místě!

Tak by se dal charakterizovat klientský informační systém, který v současné době zpřístupňujeme všem klientům využívající licenční systém CICERO. Naleznete zde

Celý článek »


04.02.2008 - Registrujte se včas!

Nový, lepší, použitelnější, tak by se dal charakterizovat směr, který na základě zkušeností nabralo vzdělávání zajišťované Unií a orientované především na podnikatelskou veřejnost. Na základě požadavků z praxe jsme vytvořili cyklus vzájemně se doplňujících seminářů, vycházejících vstříc všem požadavkům moderní vzdělanostní ekonomiky. Na základní seminář „Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení“, navazuje „Podnikání bez dlužníků“ a cyklus pak doplňuje „Právní úprava a praxe rozhodčího řízení v ČR“ zaměřená na hlubší poznání arbitráže z pohledu právního experta, v provedení pochopitelném nejen právním specialistům, ale i podnikatelům v praxi. Při absolvování dvou ze tří seminářů je pro zájemce připravena mimořádná akce - třetí semínář má firma zdarma, platí pouze druhá až čtvrtá osoba ze společnosti a to speciální cenu 990,- Kč.

Celý článek »


24.01.2008 - Rozhodčí řízení nemusí být o miliardy

Naše zkušenost z posledních let je taková, že v rámci rozhodčího řízení řešíme nejčastěji spory v rozsahu 100-500 tisíc korun, druhé v pořadí jsou spory do 100 tisíc korun. Důvod tohoto rozpětí je jasný, Unie je zaměřena na řešení problémů normálních společností, malého a středního podnikání. A koho z podnikatelů trápí pohledávky za miliardu? Přijít třikrát za rok o 10 nebo 30 tisíc, tomu chce běžná firma zabránit. Ovšem v médiích se objevují zásadně senzační případy arbitráží. V tisku se v poslední době často přetřásá arbitráž vedená mezi společností Petrcíle a státem kde společnost požadovala již v druhém arbitrážním sporu 6,5 miliardy korun. Dalším velkým sporem potenciálně směřujícím do arbitráže je spor ministerstva obrany a dceřiné společnosti Steyer. Škoda, že si redaktoři nevšimnou problémů běžné podnikatelské veřejnosti.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.