News 

07.09.2007 - Rozhodování ve sporu je předvídatelné

Pokud rozhodčí řízení nebo soud proběhnou v souladu s právem, popřípadě dle zásad spravedlnosti, zpravidla zvítězí strana žalující. Do sporu většinou věc podá ten, kdo oprávněně předvídá výhru, jako logické vyústění situace, kdy právo a fakta stojí na jeho straně. Na stránkách projetu podepsat můžeš, přečíst musíš, se objevilo několik zajímavých úvah na téma sporů z věřitelských smluv. Jak říká ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů: V případě smlouvy o půjčce není moc příležitostí ke sporům. Obsah smlouvy je totiž docela jasný - byly půjčeny peníze, a ty musí být podle smlouvy splaceny. Pokud jste tedy dostali půjčené peníze a pak jste je přestali splácet bude spor asi předem prohraný. "Jít k soudu nebo k rozhodčímu řízení má smysl jen tehdy, pokud by ten, kdo vám půjčil, tvrdil, že jste mu peníze nevrátil a nebyla by to pravda. Pokud to pravda je, pak spor vyhraje," konstatuje.

Celý článek »


21.08.2007 - Znalost věci je základem úspěchu

Rozhodčí řízení je stále pro většinu veřejnosti v ČR obsahově neznámý pojem. Na potřebu vzdělávání managementu i širšího pole zaměstnanců reagovala Unie od tohoto měsíce speciální akcí, každý druhý, třetí a čtvrtý posluchač semináře „Vymahatelnost práv prostřednictvím rozhodčího řízení“, pocházející ze stejné firmy, získává účast za promo dotovanou cenu 990,- Kč. Nabídka platí až do odvolání. Vzhledem k tomu, že semináře se již účastnilo na 700 posluchačů z firem, jako jsou Skanska DS, Coca-cola či Českomoravská záruční a rozvojová banka, lze jistě účast na něm doporučit.

Celý článek »


10.08.2007 - Příběh z praxe

Rozhodčí řízení má proti soudnímu řízení řadu výhod. Jednou z nepopiratelných výhod je doba trvání vlastního řízení, tj. doba od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu nebo soudního rozsudku. Někteří zákazníci argumentují, že doba soudního řízení se postupně zlepšuje, že v některých případech se dá mluvit i o měsících. Nechceme na toto téma rozvíjet sáhodlouhé polemiky, povíme vám příběh ze života, který se skutečně stal. A nestal se před 5 lety, ani v loňském roce, ale proběhl ve druhém čtvrtletí roku 2007.

Celý článek »


20.07.2007 - Rozhodčí řízení v Praze,

respektive seminář s touto tématikou přilákal ve čtvrtek i přes panující vedra do Kongresového centra téměř padesát posluchačů. Jsou různé cesty, po kterých se k zájemcům o rozšíření obzoru dostává informace o seminářích. Na našich stránkách lze trvale nalézt kalendář seminářů a je možné se na ně zaregistrovat, čímž, mimo jistoty místa, získává zájemce i sympatickou slevu. Řada našich propagačních aktivit potom přivádí posluchače k semináři přes dopisní a telefonické oslovení. Jsou i manažeři, kteří se rozhodli využít semináře na základě osobního doporučení, jak jsme se dozvěděli od představitele jedné z přítomných firem: „ Doktor Vaněk, mi doporučil vaše rozhodčí doložky, tak jsem se šel přesvědčit na vlastní oči, zda si Unie zaslouží důvěru jako třeba rozhodčí soud.“ Pro velký zájem pražské podnikatelské veřejnosti budeme opakovat seminář „Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení“ už v září a nejen v listopadu a prosinci, jak jsme plánovali.

Celý článek »


18.07.2007 - Poznatky z průzkumu u klientů

Oddělení péče o zákazníka Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. provádí v současné době telefonický průzkum, jakým způsobem je u klientů, s kterými byla podepsána základní smlouva o poskytování rozhodčích služeb, rozhodčí řízení využíváno. Většina klientů reaguje kladně, tj. že mají rozhodčí doložky Unie ve smlouvách, nebo na dodacích listech, případně ve všeobecných obchodních podmínkách.. Občas však zjišťujeme, že rozhodčí doložky jsou umístěny nevhodně, což především znamená, že vzhledem ke špatnému umístění není splněna podmínka oboustranného souhlasu vyjádřená v písemné formě. Po skončení průzkumu uděláme stručný přehled nejčastěji se vyskytujících nedostatků a způsobů jejich odstranění.

Celý článek »


15.05.2007 - Nejen rozhodčí řízení,

ale všechny služby poskytované Unií budou nově dostupné v rámci Regionálních poradenských center Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Centra vzniknou v průběhu roku ve spolupráci s Národní asociací rozvoje podnikání (NARP), se kterou uzavřela Unie v minulém týdnu smlouvu o spolupráci. Rozhodčí řízení se tak dostává na dosah k subjektům, pro které je primárně určeno. NARP se zaměřuje především na oblast malých a středních podniků, tedy na ideální uživatele rozhodčích a mediačních služeb. Regionální centra budou disponovat vyškolenými odborníky na poradenství související s řešením sporů, budou provádět činnost lektorskou a zajišťovat popularizaci pojmů mediace a rozhodčí řízení čili arbitráž.

Celý článek »


20.04.2007 - Rozhodčí řízení získává silnější pozici

Od začátku roku 2007 se začíná projevovat zajímavá tendence. O tom, že v podnikatelské sféře stále více roste povědomí o rozhodčím řízení, jsme vás na našich stránkách již informovali. Dokladem byla obsazenost našich vzdělávacích seminářů, které pořádala Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. pod názvem „Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení“ od července 2006 až na výjimky pouze v Brně.

Celý článek »


20.02.2007 - Rozhodčí řízení - bez papíru lze vést spor již dnes.

Hospodářské noviny věnovaly v pondělí několik článků speciálnímu tématu – snaze ministra Pospíšila zavést do soudnictví elektronické postupy. „Stačit bude jedno kliknutí na počítači,“ říká dle HN Pospíšil. Ministerstvo spravedlnosti chce připravit několik výrazných změn, mimo jiné již letos zákon, dle kterého bude muset mít každý člověk svou doručovací adresu. Další změny, elektronické spisy a posílení soudů speciálními týmy soustředěnými kolem jednotlivých soudců, by měly následovat do čtyř let. Podobné sliby jsme slyšeli již od několika ministrů. V rámci činnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR jsme však od slibů dávno přikročili k činům. Vést spor v elektronické formě je možné v prostředí on-line portálu E-ARBITER již od roku 2005.

Celý článek »


19.02.2007 - Nejen rozhodčí řízení vedené on-line.

Legislativní pozadí arbitráží v ČR a v zahraničí, srovnání různých metod řešení sporů co do rychlosti, efektivity a reálnosti výnosu a dostupnost služeb spojených s řešením smluvní nekázně, to je ve stručnosti obsah semináře s názvem Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení. Unie uspořádala další dva z dlouhé řady těchto seminářů pro širokou veřejnost v Brně a Olomouci v únoru letošního roku. Vzrůstající zájem podnikatelů a manažerů o výhody rozhodčího řízení stimuluje i další pokračování série seminářů a to nejen v Brně, ale i v dalších krajských městech.

Celý článek »


10.01.2007 - V Německu se platební morálka mírně zhoršila.

Pokud uvažujete nad důvody, proč začít využívat k řešení sporů rozhodčí řízení, máme pro vás jeden konkrétní příklad k zamyšlení. Vzhledem k tomu, že Německo je signatářem Evropské úmluvy o obchodní arbitráži stejně jak Česká republika, lze naše rozhodčí nálezy s úspěchem exekučně vykonávat v Německu. Při výkonu rozhodnutí je pak třeba jen úředního překladu rozhodčí smlouvy a nálezu, soud při povolení exekuce nepřezkoumává řízení. A proč mít s německým subjektem uzavřenou rozhodčí doložku? Na to přináší odpověď například článek uveřejněný v Hospodářských novinách dne 9.1.2007:

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.