News 

30.01.2009 - Krize zhoršuje smluvní i platební morálku, řešením je rozhodčí řízení

Čeští podnikatelé se v důsledku přetrvávající krize stále častěji setkávají s nedodržováním smluv – včetně snahy odkládat smlouvy dříve uzavřené. Podle deníku Právo to dokládají výsledky dotazníkového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR z poloviny ledna, do kterého se zapojilo 382 firem.

Celý článek »


12.12.2008 - EKONOMICKÁ KRIZE: CO VÁS ČEKÁ?

Nejbližším a současně nejbolestnějším dopadem krize bude postupný výrazný nárůst platební neschopnosti. A nepůjde jen o notorické dlužníky, i poctivé firmy se budou muset rozhodnout, komu zaplatí a zda vůbec. Jedním ze základních měřítek potom bude, co za nezaplacení hrozí a jak rychle budou následovat sankce. Pokud nebudete vůči dlužníkům postupovat tvrdě a rázně, může vaše společnost rychle přestat být schopna dostát vlastním závazkům. Dramaticky vzroste pravděpodobnost úpadku až insolvence. V jejím rámci je navíc téměř nulová šance získat zpět celou výši své pohledávky, běžně jde jen o 2-8 % z dlužné částky.

Celý článek »


11.12.2008 - Podporujeme olympijského vítěze Davida Kosteleckého

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR podporuje sportovního střelce Davida Kosteleckého, který letos na Olympijských hrách v Pekingu suverénním výkonem získal zlatou medaili v brokové disciplíně trap. Vedení Unie se rozhodlo podpořit jeho přípravu na příští Olympijské hry, které se budou konat v roce 2012 v Londýně.

Celý článek »


28.11.2008 - Unie pro rozhodčí a mediační řízení oslavila třetí výročí svého založení

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR oslavila v pátek 14. listopadu 2008 třetí výročí svého fungování. Při této příležitosti připravila pro vybrané klienty, partnery a přátele slavnostní večer v Design Hotelu Noem Arch v Králově Poli v Brně. Akci, jejíhož moderování se ujal Tomáš Matonoha, zahájila módní přehlídka.

Celý článek »


25.11.2008 - Sílící hospodářská krize: Projeví se i ve vaší firmě? Co s ní?

Probíhající ekonomická krize je nepřehlédnutelná. Otázkou tak pouze zůstává, jak se projeví na běžném podnikatelském subjektu, za jak dlouho odezní její hlavní nápor, jak dlouhodobé budou celkové dopady a především co vlastně hrozí konkrétně vaší společnosti. Globální finanční kolaps rychle neskončí.

Celý článek »


20.10.2008 - Upravili jsme Všeobecné obchodní podmínky a novelizovali stávající Jednací řád

K 1. listopadu 2008 přichystala Unie pro rozhodčí a mediační řízení nové znění Všeobecných obchodních podmínek. Dále jsme připravili také nové Jednací řády, které jsou klientům a osobám užívajícím rozhodčí doložky Unie k dispozici na vyžádání na našem právním oddělení a od 1. listopadu 2008 zveřejněny v účinném znění na novém webu.

Celý článek »


07.10.2008 - Rozhodčí řízení a odpis pohledávek

Vedení podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví přináší pro podnikatele některé povinnosti a úskalí. Ne vždy jsou všechny pohledávky podnikatele uspokojeny v celé výši, a proto je nutné uplatnit v rámci účetnictví opravné položky.

Celý článek »


10.09.2008 - Rozhodčí řízení a Světová banka

Pravidelná zpráva Světové banky o stavu podnikatelského prostředí v regionech se jmenuje jednoduše Podnikání. A jak je na tom Česko, alespoň dle názoru tohoto oznámení? Klesli jsme na 75. místo ve světě. V oblastech zajímavých z pohledu Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, jako je ochrana investic a vymáhání smluvních práv zaujímáme 88. respektive 95. místo na světě. Tedy při hodnocených 181 státech, včetně nejhorších ekonomik a diktatur, jsme ve vymáhání práva těsně za polovinou, žel tou horší.

Celý článek »


07.08.2008 - Platnost rámcové smlouvy

Občas se setkáváme s názorem, že nelze uzavřít nepojmenovanou rámcovou smlouvu, pokud nesplňuje současně všechny podmínky některé ze smluv dle zákoníku. Naši rozhodci mají ustáleně názor opačný a jeho podporou může být i součást rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 32 Cdo 3082/2007, ze dne 10.4.2008. Zde je i konstatování o správném posouzení platnosti rámcové smlouvy, za situace, kdy tato neobsahuje předmět a cenu. Jedná se o logické vyústění obchodní praxe, kdy společnost obchodující s velkým počtem subjektů a sortimentem zboží, určí při prvním kontraktačním jednání rámec společného obchodu a následně v tomto rámci uzavírá jednotlivé dílčí smlouvy na konkrétní dodávku za konkrétní cenu. Důležitým poznatkem dle soudu není vyloučena ani následná kombinace písemná/ústní objednávka.

Celý článek »


24.07.2008 - RADÍME FINANČNÍM ÚŘADŮM

Rozhodčí řízení je i díky našim vzdělávacím aktivitám stále častěji využívaným způsobem řešení sporů. A tak se může stát, že se rozhodčí nález dostane i k veřejným institucím – např. finančním úřadům.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.