News 

Otevřít velké foto

29.09.2022 - Podnikatelé si stěžují na nejednoznačnost právních předpisů

Většina podnikatelů označuje za největší problém, že právní normy ponechávají úředníkům velký prostor pro libovůli, které se nemohou účinně bránit. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2022 - Předání díla ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Jedním z nejčastějších smluvních typů uzavíraných mezi podnikateli, a to bez ohledu na předmět jejich činnosti, je smlouva o dílo. Tedy smlouva, jejímž předmětem je zhotovení určité věci či provedení prací za sjednanou cenu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2022 - Směnka - nesměnka: formálně platná směnka stižená materiální neplatností

Směnečnému právu je vlastní poměrně atypická klasifikace neplatných právních jednání. Směnečná prohlášení mohou být neplatná materiálně a/nebo formálně. Formální a materiální neplatnost směnky nebo i jiných směnečných prohlášení má výrazně odlišný vliv na směnečné závazky dalších podpisatelů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2022 - Postavení a role Nejvyššího soudu v 21. století

Chci se s vámi podělit o svůj pohled na budoucnost Nejvyššího soudu. Z čehož plyne, že jeho postavení v době přítomné či v době minulé nevnímám jako optimální. Kam by se měl Nejvyšší soud posunout v 21. století?

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2022 - Přezkum Elektronického platebního rozkazu v rámci insolvenčního řízení

Elektronický platební rozkaz je jednou z forem soudního rozhodnutí ve sporném řízení týkajícího se žaloby na zaplacení peněžité částky. Jeho využitelnost je omezena na menší peněžité sumy do jednoho milionu korun.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2022 - Připravovaný zákon o preventivní restrukturalizaci

Preventivní restrukturalizace je v odborné právní komunitě stále diskutovanějším tématem, a to i přes to, že ji české právní předpisy dosud neupravují. Cílem tohoto právního institutu má být řešení nepříznivé ekonomické situace podnikající právnické osoby (společnosti).

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2022 - Prezident republiky podepsal 6 zákonů, mimo jiné o elektronické Sbírce zákonů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 22. června 2022 šest zákonů. Zákon ze dne 15. června 2022 o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2022 - Jaké změny přinese nový civilní řád soudní do insolvenčního řízení?

V tomto článku nahlédneme do procesu přípravy nového civilního řádu soudního. S přihlédnutím k dosavadnímu vývoji této přípravy i k jejímu současnému stavu se pokusíme o prognózu, jakým způsobem se nový procesní kodex projeví v prostředí insolvenčního řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.07.2022 - Úřední ověření elektronického podpisu (e-legalizace) od 1. července 2022

Mnohé právní předpisy stanoví pro určitá právní jednání či úkony požadavek tzv. úředního ověření podpisu jednajícího. Bez úředně ověřeného podpisu kupříkladu nepřevedeme podíl ve společnosti s ručením omezeným ani nerozvedeme manželství prostřednictvím tzv. konsensuálního rozvodu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.06.2022 - Rozumné právo: Tvorba legislativy vyžaduje zásadní změny

Český právní řád trpí mnoha neduhy. Těmi nejvýznamnějšími jsou nekoncepčnost, nadměrná právní regulace, nedostatek provázanosti či nestabilita. Tyto problémy mají dlouhodobě svůj základ ve způsobu tvorby práva.

Celý článek »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.