News 

Otevřít velké foto

29.03.2021 - Výroční zpráva EK o právním státu, z pohledu advokacie má nedostatky

Evropská unie byla v minulosti mnohokrát terčem kritiky za nečinnost v oblasti nápravy porušování principů právního státu v některých částech EU. Kritici jí vyčítali, že na půdě EK nepanuje shoda.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2021 - Desatero pro výtěžnější oddlužení

Oddlužení představuje synergický jev, v němž za spolupůsobení dlužníka, věřitelů a státu dochází k všestranné distribuci užitků, jichž by zpravidla mimo oddlužení nebylo možno dosáhnout.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2021 - Společnost s ručením omezeným ve světle novely zákona

V loňském roce jsme publikovali příspěvky zabývající se rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK").

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.03.2021 - Studie CETA: Novela exekučního řádu poškodí věřitele

Novelizace exekučního řádu obsahuje řadu návrhů, které výrazně znevýhodňují postavení věřitelů vůči dlužníkům. Pozitivní dopady na dlužníky jsou diskutabilní, dopady na věřitele jsou však nekompromisní, vyplývá ze závěrů studie ekonomických dopadů novely exekučního řádu z Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Jako věřitele je podle studie třeba vnímat nejen finanční instituce a pojišťovny, ale také dopravní podniky, obce, malé firmy, řemeslníky či rodiče vymáhající výživné.

Celý článek »


Otevřít velké foto

28.02.2021 - Zrušení institutu statutárního ředitele jako orgánu akciové společnosti

Ve smršti zákonných předpisů přijatých v minulém roce reagujících na koronavirovou krizi a uzavření ekonomiky, zůstala stranou pozornosti významná změna ZOK, která nabyla účinnosti 1. ledna 2021.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2021 - Proces insolvenčního řízení zjednoduší nové formuláře

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v rámci projektu Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení nové formuláře, které zjednoduší administrativní náročnost insolvenčního řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2021 - Novela zákona o obchodních korporacích usnadní rušení neaktivních firem

Obchodní soudy budou moci snáze rušit neaktivní a nekontaktní obchodní společnosti, které nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně. Tento nástroj má bránit existenci těchto firem.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.02.2021 - Návrat soukromých arbitrážních center do rozhodčího řízení?

Na konci loňského roku vynesl Nejvyšší soud dvě rozhodnutí, která mohou výrazně ovlivnit další směřování rozhodčího řízení v České republice. V obou těchto rozhodnutích se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce nezávislosti a nestrannosti rozhodců a zároveň se postavil na stranu ochrany autonomie vůle stran uzavírajících rozhodčí smlouvu. Ve vztahu ke jmenovacím autoritám zastávala v minulosti česká soudní praxe výrazně restriktivní přístup. Dle této judikatury mohl být jmenovací autoritou z právnických osob jen stálý rozhodčí soud.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2021 - Vláda prodlouží hlasování na dálku o půl roku

Vláda schválila návrh zákona z pera Ministerstva spravedlnosti, kterým se prodlužuje možnost právnických osob rozhodovat distančně nebo per rollam až do 30. června 2021.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2021 - Vybrané aspekty zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka v praxi

Situace, kdy dlužník (resp. povinný) nevlastní žádný majetek, ze kterého by mohla být uspokojena pohledávka věřitele (resp. oprávněného), je v praxi poměrně častým důvodem pro zastavení exekuce.

Celý článek »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek