News 

Otevřít velké foto

09.06.2024 - Hromadné žaloby prošly Sněmovnou

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 10. 4. 2024 schválila návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním, který má umožnit spotřebitelům a drobným podnikatelům vymáhat své nároky u soudu společně prostřednictvím kolektivní (hromadné) žaloby. V tomto článku se zaměříme na koncepci a základní principy hromadného řízení tak, jak vyplývají z návrhu zákona, a stručně rozebereme obsah schválených pozměňovacích návrhů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2024 - K právní regulaci AI a některým požadavkům kladeným na advokáty v souvislosti s tím

Ve světě, kde technologický pokrok neustále posouvá hranice našich možností, se umělá inteligence (AI, tj. artificial intelligence) rychle stává neoddělitelnou součástí našich osobních i profesních životů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.05.2024 - Uplatnitelnost závěrů o akciové společnosti na společnost s ručením omezeným ve světle recentní judikatury

Podnětem pro sepis tohoto článku bylo usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 11. 2023, č. j. 27 Cdo 1306/2023-234, v němž se Nejvyšší soud věnoval povaze kapitálových společností a možnosti přenášet závěry na společnost s ručením omezením.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.05.2024 - Jednání o legislativních opatřeních na zvýšení bezpečnosti advokátních úschov

Zástupci České advokátní komory jednají se zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, České národní banky, České bankovní asociace, senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou a dalšími o návrzích legislativních opatření, která mají vést ke zvýšení bezpečnosti advokátních úchov a obnovení důvěry veřejnosti v advokátní úschovy, která byla zásadním způsobem podlomena v důsledku trestné činnosti některých advokátů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2024 - Volba cizího soudu je možná i v čistě vnitrostátních poměrech

Soudní dvůr Evropské Unie ("SDEU") se v únoru tohoto roku zabýval otázkou, která je pro praxi mimořádně důležitá. Je možné, aby si strany pro rozhodování sporu z čistě vnitrostátního poměru zvolily soud v cizím státu?

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.04.2024 - Může společník s.r.o. sám vymáhat reflexní škodu?

Ustanovení § 213 o.z. do právního řádu nepřímo zavádí možnost vymáhat tzv. reflexní škodu, tedy škodu, spočívající ve snížení hodnoty členství v korporaci v důsledku způsobení škody korporaci samotné.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2024 - Střet zájmů statutárního orgánu ve světle nové judikatury

Z obecných ustanovení občanského zákoníku ohledně zastupování vyplývá, že zástupce zásadně nesmí zastoupit zastoupeného, pokud jsou jeho zájmy v rozporu se zájmy zastoupeného. Z tohoto pravidla však existují výjimky. Jednou z nich je oprávnění statutárního orgánu zastupovat obchodní korporaci v případě, že dochází ke střetu zájmů obchodní korporace a statutárního orgánu, příp. osob statutárnímu orgánu blízkých, ovlivněných či ovládaných, a to pouze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.03.2024 - Konec kryptoměnového ráje v České republice

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 8.2.2024 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon"), a to jako tisk č. 218.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2024 - Plnění směnečného dluhu

Platí-li věřiteli třetí osoba, věřitel nemůže platbu odmítnout s účinkem odvrácení splnění dluhu, pokud je taková platba projevem vůle třetí osoby plnit na dlužníkův dluh a pokud dlužník s plněním třetí osoby projeví souhlas (§ 1936 odst. 1 věta první občanského zákoníku).

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2024 - Nové povinnosti pro emitenty dluhopisů do 1 mil. EUR

Rok 2024 přinesl nové povinnosti pro emitenty dluhopisů s celkovým objemem plnění do 1 mil. EUR. Nové povinnosti vycházejí ze zákona č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a který je účinný od 1. 1. 2024. Změny zákona o dluhopisech u podlimitních emisí, jež jsou někdy nazývány jako "mini prospekt dluhopisů", mají za cíl posílit důvěru investorů vůči emitentům a zlepšit transparentnost neprospektovaných dluhopisů na českém kapitálového trhu.

Celý článek »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.