News 

Otevřít velké foto

25.07.2014 - Možnost určení rozhodce stranami dohodnutou právnickou osobou

S ohledem na některé nepřesnosti, které se aktuálně objevily v mediích ve vazbě na způsob určení rozhodce, si vás dovolujeme upozornit na zajímavý článek, který na uvedenou situaci reaguje a uvádí ji na pravou míru. Jak může být rozhodce určen?

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.07.2014 - Obsah předžalobní upomínky - § 142a občanského soudního řádu

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Citovaná novela se dotkla zejména oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

04.07.2014 - Jak v Česku funguje moderní obchodní mediace?

Mediaci lze charakterizovat jako dobrovolné, mimosoudní řešení sporu mezi stranami za asistence třetí, nezávislé osoby – mediátora. Mediátor je přitom jakýmsi prostředníkem znesvářených stran, který pomáhá obnovit jejich vzájemnou komunikaci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.06.2014 - Změny společenských smluv a valné hromady

S ohledem na blížící se konec lhůty pro uvedení společenských smluv do souladu se zákonem o obchodních korporacích je vhodné se zamyslet i nad aktuální úpravou rozhodování valné hromady s.r.o. a nad novými možnostmi, které jsou k dispozici.

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.06.2014 - SEMINÁŘ O MEDIACI V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ

Na národní úrovni je mediace uznávaným a osvědčeným nástrojem alternativního řešení sporů, avšak panuje omezená důvěra v účinnost mediace v mezinárodním prostředí. Stát se odrazovým můstkem k překonání tohoto problému a poskytnout praktické zkušenosti s mezinárodní mediací – to jsou cíle semináře, který na 24.–26. září 2014 připravuje Central European University v Budapešti. Přednášejícím bude Kenneth Feinberg, jeden z předních světových mediátorů. Další informace o semináři Making it Count: Practical Steps for Successful Mediation in an International Environment, včetně registračního formuláře, najdete na webu pořadatele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

20.06.2014 - Nakladatelství Leges: monografie Rodinná mediace v České republice

Monografie Rodinná mediace v ČR přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v tuzemsku. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění práva na ochranu rodinného života.

Celý článek »


Otevřít velké foto

18.06.2014 - ČAK připravuje etický kodex advokáta mediátora

Sekce ADR (Alternative Dispute Resolution – alternativní řešení sporů) při České advokátní komoře se rozhodla upravit specifika souběhu profese advokáta a zapsaného mediátora s cílem nastavit jednoznačná pravidla pro souběžné vykonávání těchto činností.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.02.2014 - K možnosti jednostranných změn všeobecných obchodních podmínek

Některé společnosti využívající arbitráž mají rozhodčí doložky umístěné ve všeobecných obchodních podmínkách. Proto vám přinášíme informace k souvisejícímu tématu: výslovné úpravě možnosti jednostranných změn VOP podle NOZ.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.02.2014 - STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN PRO FIRMY DLE NOZ A ZOK

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích zavádějí řadu změn, které se dotýkají každého občana ČR včetně podnikatelů. V první fázi musejí společnosti provést několik úprav, na které jim nová legislativa dává čas zpravidla do konce června. Přinášíme stručný přehled těchto změn. K 1. 1. 2014 bylo nutné provést revizi dle nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u stávajících smluvních typů, jež obchodní společnosti využívaly při výkonu podnikatelské činnosti. Tyto smlouvy se od uvedeného data řídí novou právní úpravou, a to i tehdy, že návrh byl odeslán v roce 2013 a smlouva uzavřena až v roce 2014.

Celý článek »


Otevřít velké foto

02.02.2014 - Mezinárodní obchodní komora zveřejnila nová pravidla pro mediace

Koncem roku 2013 zveřejnila Mezinárodní obchodní komora znění nových Mediačních pravidel ICC (tzv. ICC Mediation Rules). Ta od 1. 1. 2014 nahradila dosavadní ICC ADR Rules užívané v mezinárodním obchodu pro řešení sporů už od roku 2001.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.