News 

Otevřít velké foto

22.04.2022 - Justice se bude muset přizpůsobit on-line prostředí

Justice se bude muset časem přizpůsobit on-line prostředí, ve kterém se společnost již dnes nachází. Některé dílčí problémy se již podařilo vyřešit, ale stále je zde mnoho těch nevyřešených.

Celý článek »


Otevřít velké foto

15.04.2022 - Proces vymáhání práv z duševního vlastnictví

Spory týkající se porušování práv z průmyslového vlastnictví rozhoduje ve výlučné pravomoci v prvním stupni Městský soud v Praze v senátech složených ze tří soudců.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.04.2022 - Ústavní soudci ponechali zákon o soudních poplatcích beze změn

Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení části zákona o soudních poplatcích. Právní úpravu označil za přísnou, avšak nikoliv protiústavní. Zákon výslovně říká, že k zaplacení poplatku po uplynutí lhůty se nepřihlíží. Soudy tak mohou řízení, s jehož zahájením je poplatek spojen, zastavit.

Celý článek »


Otevřít velké foto

28.02.2022 - Zákon o evidenci skutečných majitelů - možné překážky a jejich řešení

S účinností od 1.6.2021 začala platit nová úprava evidence skutečných majitelů, tzv. ultimate beneficial owner (UBO), a to zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů (dále jen "Evidenční zákon" či "EZ"), který zcela nahradil úpravu uvedenou dříve v zákonu č. 304/2013 Sb.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2022 - Změny exekučního práva od 1. 1. 2022 - stručný výklad

Od 1. 1. 2022 nastanou v oblasti exekučního práva významné legislativní změny. Prostřednictvím zákona č. 286/2021 Sb. (dále jen "novela"), dochází k jedné z nejrozsáhlej-ších novel výkonu rozhodnutí a exekuce. Dále je od 1. 1. 2022 v účinnosti také Vyhláška č. 517/2021 Sb.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2022 - Nespolehliví plátci DPH: Prudký nárůst ke konci roku 2021

Aktuálně Dun & Bradstreet na černé listině nespolehlivých firem registruje 24 381 subjektů - z toho 5 625 nespolehlivých plátců DPH a 18 756 nespolehlivých osob, celkem o desetinu víc než koncem roku 2020. Zásadní zlom nastal ve čtvrtém čtvrtletí 2021, kdy v registru přibylo 1 286 nových firem.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.02.2022 - Vláda zveřejnila programové prohlášení, slibuje zlepšit kvalitu legislativy

Zlepšit kvalitu legislativy, zjednodušovat předpisy a lépe analyzovat jejich dopady. To jsou jen některé z bodů Programového prohlášení vlády (kapitola Legislativa) zveřejněného dne 7. ledna 2022. Ke změnám Ústavy chce vláda přistupovat konzervativně, spolu se Senátem i opozicí má v úmyslu hledat řešení diskutovaných změn. Zmiňuje například možné posílení role Senátu či pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Nové předpisy bude mít ve vládě na starost ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2022 - Právní povaha pokynu zajištěného věřitele

Tento článek si klade za cíl odpovědět na otázku, zda pokyn, který uděluje zajištěný věřitel v insolvenčním řízení, ať již se jedná o pokyn ke správě či ke zpeněžení předmětu zajištění, má povahu procesního úkonu, či právního jednání. Vysvětluje praktické motivy, které vedou k položení této otázky.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2022 - Zákaz konkurence jednatele společnosti s.r.o.

Zákaz konkurence jednatele je jednou ze základních povinností jednatele společnosti s ručením omezeným stanovenou v ustanovení § 199 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen "ZOK").

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.01.2022 - V Česku vlastní firmy téměř sto tisíc zahraničních podnikatelů

Podle aktuálních dat nadnárodní společnosti Dun & Bradstreet, která analyzuje obchodní data ve více než 120 zemích světa, mají podnikatelé z různých koutů světa majetkový podíl v 98 181 kapitálových firmách (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.