News 

Otevřít velké foto

19.03.2023 - Finanční záruka ve vztahu k dlužníkovi v úpadku

Finanční záruka je jedním z institutů civilního práva, který slouží k zajištění dluhu dlužníka. Zajištění v obecné rovině upravuje ust. § 2010 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ").

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2023 - Startuje další ročník Ankety Zákon roku

Už počtrnácté bude odborná veřejnost diskutovat a vybírat nejlepší legislativní počin minulého roku, který má pozitivní dopad na podnikání a celkové ekonomické prostředí v ČR.Do letošního ročníku Ankety Zákon roku jich nominační rada jmenovala celkem pět. Hlasování probíhá od 16. února do 30. dubna 2023 a vyhlášení proběhne v květnu 2023.

Celý článek »


Otevřít velké foto

28.02.2023 - Přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023

Pracovněprávní tým advokátní kanceláře Eversheds Sutherland pod vedením partnera Radka Matouše pro Vás připravil přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2023 - Nejvyšší soud zásadně mění dosavadní pojetí moderace smluvní pokuty

Velký senát civilního kolegia Nejvyššího soudu se rozhodl odklonit od předchozí rozhodovací praxe, která při řešení otázky moderace smluvní pokuty podle převzala judikaturní závěry přijaté v režimu obchodního zákoníku, zrušeného k 1. lednu 2014.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2023 - Glosa - Veřejné právo aktuálně - Prezident zákony nenavrhuje

Máme zde opět přímé prezidentské volby. Jako právní pedagog a publicista musím v této souvislosti upozornit na jeden častý omyl, který se opakoval a opakuje stejně jako před minulými (2018) i předminulými (2013) přímými prezidentskými volbami.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2023 - Ustanovení požadovaného advokáta

Zamítnutí žádosti účastníka o ustanovení konkrétního zástupce je třeba řádně odůvodnit. I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2023 - Datové schránky budou pro běžné občany dobrovolné

V roce 2023 čeká datové schránky jedna zásadní změna, kterou Ministerstvu vnitra ukládá zákon. Od ledna začne resort vnitra postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tedy živnostníkům, spolkům či nadacím.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.01.2023 - Novela zákona o přeměnách

Návrh novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev má jednak zjednodušit proces vnitrostátních a přeshraničních přeměn v obecné rovině, ale přichází také se zásadními novinkami, například v podobě nové formy rozdělení formou vyčlenění. Ministerstvo spravedlnosti předložilo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na letošní rok návrh novely s č. j. 1423/22.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.12.2022 - Ručení člena statutárního orgánu při porušení péče řádného hospodáře

Nejvyšší soud se ve svém červnovém rozsudku zabýval hned několika otázkami ohledně porušení péče řádného hospodáře a povinnosti člena statutárního orgánu tuto škodu společnosti nahradit.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.12.2022 - Na digitalizaci justice vyčerpal resort spravedlnosti 88,2 milionů Kč

Ministerstvo spravedlnosti plánuje čerpat z Národního plánu obnovy celkem 416,5 milionu korun, a to na projekty spojené s digitalizací justice. Většinu z této sumy by měla proplatit Evropská unie.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.