News 

Otevřít velké foto

08.02.2022 - Vláda zveřejnila programové prohlášení, slibuje zlepšit kvalitu legislativy

Zlepšit kvalitu legislativy, zjednodušovat předpisy a lépe analyzovat jejich dopady. To jsou jen některé z bodů Programového prohlášení vlády (kapitola Legislativa) zveřejněného dne 7. ledna 2022. Ke změnám Ústavy chce vláda přistupovat konzervativně, spolu se Senátem i opozicí má v úmyslu hledat řešení diskutovaných změn. Zmiňuje například možné posílení role Senátu či pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Nové předpisy bude mít ve vládě na starost ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2022 - Právní povaha pokynu zajištěného věřitele

Tento článek si klade za cíl odpovědět na otázku, zda pokyn, který uděluje zajištěný věřitel v insolvenčním řízení, ať již se jedná o pokyn ke správě či ke zpeněžení předmětu zajištění, má povahu procesního úkonu, či právního jednání. Vysvětluje praktické motivy, které vedou k položení této otázky.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2022 - Zákaz konkurence jednatele společnosti s.r.o.

Zákaz konkurence jednatele je jednou ze základních povinností jednatele společnosti s ručením omezeným stanovenou v ustanovení § 199 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen "ZOK").

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.01.2022 - V Česku vlastní firmy téměř sto tisíc zahraničních podnikatelů

Podle aktuálních dat nadnárodní společnosti Dun & Bradstreet, která analyzuje obchodní data ve více než 120 zemích světa, mají podnikatelé z různých koutů světa majetkový podíl v 98 181 kapitálových firmách (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.01.2022 - Za porušení zákona o evidenci skutečných majitelů hrozí sankce

V souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, účinným od 1. července 2021 obchodní korporace, které nebudou mít správně evidovány údaje o svých skutečných majitelích, nebudou moci po 1. prosinci pokračovat v podnikání. V případě porušení nařízení jim hrozí sankce. "Po dnešním dni (pozn. red. 1. prosince) musí mít již všechny obchodní korporace správně zaevidovány údaje o svých skutečných majitelích. V opačném případě například nemohou tyto obchodní korporace vyplácet podíly na zisku."

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.12.2021 - Započtení v insolvenčním řízení jako zkrácení cesty k uspokojení věřitele

Otázka zápočtu v insolvenčním řízení může být považována za relativně kontroverzní. Na jedné straně stojí nutnost ochrany majetkové podstaty před přílišným užíváním daného institutu a na straně druhé pak snaha o nalezení spravedlivé cesty pro věřitele, kteří mají vůči dlužníkovi vzájemnou pohledávku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.12.2021 - Žádosti o vysvětlení a jejich omezení

Právo akcionářů akciových společností na informace je na rozdíl od obdobného práva společníků společností s ručením omezeným podstatně užší. Společníci mohou požadovat po společnosti s ručením omezeným informace týkající se společnosti prakticky kdykoliv.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.12.2021 - Ústavní soud ponechal exekuční řád beze změn, exekutora dál vybírá věřitel

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení části exekučního řádu: požadavek na zavedení principu teritoriality do vymezení exekutorské působnosti postrádá ústavně právní rozměr. Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny 25 senátorů Senátu Parlamentu ČR na zrušení části zákona.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.12.2021 - Exekutorská komora apeluje na politiky Deklarací za moderní exekuce

Exekutorská komora ČR představila v rámci páteční konference svou Deklaraci za moderní exekuce. Zdůrazňuje v ní zejména nutnost přijetí nového exekučního řádu ? tedy moderního procesněprávního kodexu, který bude poplatný změnám dlužnicko-věřitelského prostředí ve 21. století. Snaží se tak apelovat především na nové poslance a v současnosti vznikající vládu. Nynější exekuční řád je zastaralý do té míry, že to ani čím dál častějšími novelizacemi nelze zlepšit. Toto tvrzení je základním leitmotivem exekutorské Deklarace za moderní exekuce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.11.2021 - Snížení rizika ručení za nezaplacenou DPH

V rámci procesu kontraktace by neměl být opomínán (opomíjen) pohled daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), která hraje podstatnou roli. DPH je totiž nejvíce kontrolovanou daní a smluvní dokumentace patří mezi základní důkazní prostředek, který se předkládá správci daně.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.