News 

Otevřít velké foto

29.08.2020 - Pokles HDP v Česku

Česká bankovní asociace v nové prognóze očekává, že hrubý domácí produkt letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5 procenta. Příští rok by se pak měla ekonomika pravděpodobně vrátit k růstu 5,3 procenta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2020 - Movité věci a podílové spoluvlastnictví

Právní úpravě podílového spoluvlastnictví nemovité věci se dostalo změny v podobě omezení předkupního práva podílových spoluvlastníků. To se vyznačuje tím, že vůči třetím osobám vystupují spoluvlastníci jako jeden vlastník společné věci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2020 - Teritorialita exekutorů a majetek věřitele

Pro současný spor o tom, zda má být zavedena teritorialita exekutorů, jsou charakteristické dvě věci - střet iracionálních a ničím nepodložených tvrzení na jedné straně s velmi racionálními a podloženými námitkami na straně druhé.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2020 - Startupy a právo: Přednostní práva investorů

V článku ze série věnované startupům je nahlíženo na další preferenční práva, která v některých případech požadují investoři, a to konkrétně na likvidační preference, přednostní dividendu a na ustanovení "pay-to-play".

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2020 - Kdo může dostat pokutu za spam?

Jako spam je označováno každé, zejména elektronicky zaslané, nevyžádané marketingové sdělení. S rostoucím objemem spamu jako nového fenoménu či součásti reklamy se jej snažila regulovat i Evropská unie.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.07.2020 - Nezákonné svolání valné hromady

Jaká je odpovědnost jednatele za škodu způsobenou nezákonným svoláním valné hromady? Je jednatel povinen obchodní korporaci nahradit škodu způsobenou nezákonným svoláním valné hromady spočívající v náhradě nákladů řízení?

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.07.2020 - Neplatnost právních domněnek a fikcí ve smlouvách

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozsudku rozhodl, že právní domněnky a fikce ve smlouvách nemají co dělat. Jaké to může mít dopady a jak se k tomu postavit v praxi? Právní fikce je konstrukce užívaná v právu, která uměle vytváří stav věci, který zcela určitě nenastal. Například u fikce doručení se písemnost považuje za doručenou, i když zůstane ležet na poště a doručena tak nebyla. Právní domněnka pak na rozdíl od fikcí pouze zakládá právní stav, který je pravděpodobný, ale nemusí odpovídat skutečnosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.06.2020 - Obchodní podmínky v judikatuře

V praxi se často řeší, jak zjednodušit změnu obchodních podmínek. Diskutují se obvykle dvě cesty. První je přijetí návrhu změny obchodních podmínek nereakcí (mlčením) druhé strany. Ten, kdo chce změnit obchodní podmínky, zašle návrh druhé straně...

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.06.2020 - Valná hromada online

V současné době je více než aktuální konání valné hromady virtuálně, tedy bez fyzické přítomnosti společníků na jednom místě či alternativně částečně za fyzické přítomnosti společníků a částečně online, tedy využití distančního způsobu účasti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2020 - Smluvní pokuty - změny okolností

V dosavadním obchodním životě řada firem vnímala smluvní pokuty jako nepříjemnou formalitu, které ale není nutné zásadním způsobem řešit a dohodnutá pravidla smluvních pokut dnešní situaci logicky většinou nepředvídala.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.