News 

28.12.2007 - Rok 2008 se nese ve znamení změn

Do roku 2008 vstupuje spousta občanů naší republiky poněkud rozpačitě a v nepříjemném očekávání jakým způsobem se vládou připravované změny dotknou podnikání či běžného života obecně.

Celý článek »


14.11.2007 - Rozhodce může být specialista

Soudce nebývá specialista z praxe, stává se tak často, a pak místo soudce soudí často znalec. HN ve svém dnešním článku dále napsaly: Ombudsman Otokar Motejl vyzval ministerstvo spravedlnosti, aby konečně začalo řešit jeden z největších problémů české justice – nekvalitní práci soudních znalců. Jak HN v článku uvádí je trend takový, že soudci bez posudku téměř nerozhodnou a výsledkem je absurdita, kdy o výsledku v podstatě rozhoduje místo soudce znalec. K tomuto tématu je dobré podotknout, že u rozhodců je tomu právě naopak.

Celý článek »


13.11.2007 - Naučte se být úspěšní v rozhodčím řízení ...

Neustále je třeba poskytovat poradenství, konzultovat, vzdělávat. Naše společnost si tuto skutečnost uvědomuje a snaží se svým klientům a nejenom jim, přinášet nové informace.

Celý článek »


22.10.2007 - Tři sta

Nadpisem jako bychom chtěli odkazovat na populární historické drama, ve kterém se Řekové v průsmyku postavili statisícové perské armádě. Cílíme na jinou událost, dnešního dně překročila smluvní klientská základna Unie číslovku tři sta. Subjektů využívajících rozhodčí řízení na základě veřejného příslibu bude cca. dvojnásobek. Rozhodčí řízení je svým způsobem taková hrstka statečných, stojící proti závalu caus souvisejících s porušováním smluvní kázně a především s pohledávkami. V ČR je ročně na čtvrt milionu majetkových sporů a násobně více problémů podnikatelé ani nažalují, vždyť komu by se vyplatilo řešit u soudu pět let spor o pár tisíc? Komu se ale vyplatí řešit i malé věci důsledně jsou subjekty využívající rozhodčí řízení.

Celý článek »


19.10.2007 - Vítězství české firmy v arbitráži - lze exekuovat v USA?

Na základě rozhodčích nálezů vydaných, mimo jiné v rámci Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, došlo již k návrhům na exekuční řízení, zatím u subjektů v rámci Česka. Nyní se podívejme na příklad arbitráže, jejíž konečný dopad by měl být v USA.

Celý článek »


12.10.2007 - Vzdělávání jako cesta k získání konkurenční výhody

Seminář Vymahatelnost práv prostřednictvím rozhodčího řízení doznal přes prázdniny řady úprav. V říjnu již proběhne v novém grafickém provedení, s rozdílným členěním bloků a řadou novelizací. Je třeba na tomto místě poděkovat posluchačům kurzů, kteří vyplnili na tisíc anket o stavu jejich společností z pohledu majetkových sporů. Takto získané údaje jsou pro nás i další účastníky seminářů vynikajícím zdrojem dat, která slouží k dalšímu zkvalitnění jak vzdělávacích aktivit, tak všech služeb Unie.

Celý článek »


07.09.2007 - Rozhodování ve sporu je předvídatelné

Pokud rozhodčí řízení nebo soud proběhnou v souladu s právem, popřípadě dle zásad spravedlnosti, zpravidla zvítězí strana žalující. Do sporu většinou věc podá ten, kdo oprávněně předvídá výhru, jako logické vyústění situace, kdy právo a fakta stojí na jeho straně. Na stránkách projetu podepsat můžeš, přečíst musíš, se objevilo několik zajímavých úvah na téma sporů z věřitelských smluv. Jak říká ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů: V případě smlouvy o půjčce není moc příležitostí ke sporům. Obsah smlouvy je totiž docela jasný - byly půjčeny peníze, a ty musí být podle smlouvy splaceny. Pokud jste tedy dostali půjčené peníze a pak jste je přestali splácet bude spor asi předem prohraný. "Jít k soudu nebo k rozhodčímu řízení má smysl jen tehdy, pokud by ten, kdo vám půjčil, tvrdil, že jste mu peníze nevrátil a nebyla by to pravda. Pokud to pravda je, pak spor vyhraje," konstatuje.

Celý článek »


21.08.2007 - Znalost věci je základem úspěchu

Rozhodčí řízení je stále pro většinu veřejnosti v ČR obsahově neznámý pojem. Na potřebu vzdělávání managementu i širšího pole zaměstnanců reagovala Unie od tohoto měsíce speciální akcí, každý druhý, třetí a čtvrtý posluchač semináře „Vymahatelnost práv prostřednictvím rozhodčího řízení“, pocházející ze stejné firmy, získává účast za promo dotovanou cenu 990,- Kč. Nabídka platí až do odvolání. Vzhledem k tomu, že semináře se již účastnilo na 700 posluchačů z firem, jako jsou Skanska DS, Coca-cola či Českomoravská záruční a rozvojová banka, lze jistě účast na něm doporučit.

Celý článek »


10.08.2007 - Příběh z praxe

Rozhodčí řízení má proti soudnímu řízení řadu výhod. Jednou z nepopiratelných výhod je doba trvání vlastního řízení, tj. doba od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu nebo soudního rozsudku. Někteří zákazníci argumentují, že doba soudního řízení se postupně zlepšuje, že v některých případech se dá mluvit i o měsících. Nechceme na toto téma rozvíjet sáhodlouhé polemiky, povíme vám příběh ze života, který se skutečně stal. A nestal se před 5 lety, ani v loňském roce, ale proběhl ve druhém čtvrtletí roku 2007.

Celý článek »


20.07.2007 - Rozhodčí řízení v Praze,

respektive seminář s touto tématikou přilákal ve čtvrtek i přes panující vedra do Kongresového centra téměř padesát posluchačů. Jsou různé cesty, po kterých se k zájemcům o rozšíření obzoru dostává informace o seminářích. Na našich stránkách lze trvale nalézt kalendář seminářů a je možné se na ně zaregistrovat, čímž, mimo jistoty místa, získává zájemce i sympatickou slevu. Řada našich propagačních aktivit potom přivádí posluchače k semináři přes dopisní a telefonické oslovení. Jsou i manažeři, kteří se rozhodli využít semináře na základě osobního doporučení, jak jsme se dozvěděli od představitele jedné z přítomných firem: „ Doktor Vaněk, mi doporučil vaše rozhodčí doložky, tak jsem se šel přesvědčit na vlastní oči, zda si Unie zaslouží důvěru jako třeba rozhodčí soud.“ Pro velký zájem pražské podnikatelské veřejnosti budeme opakovat seminář „Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení“ už v září a nejen v listopadu a prosinci, jak jsme plánovali.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.