News 

Otevřít velké foto

28.02.2021 - Zrušení institutu statutárního ředitele jako orgánu akciové společnosti

Ve smršti zákonných předpisů přijatých v minulém roce reagujících na koronavirovou krizi a uzavření ekonomiky, zůstala stranou pozornosti významná změna ZOK, která nabyla účinnosti 1. ledna 2021.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2021 - Proces insolvenčního řízení zjednoduší nové formuláře

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v rámci projektu Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení nové formuláře, které zjednoduší administrativní náročnost insolvenčního řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.02.2021 - Novela zákona o obchodních korporacích usnadní rušení neaktivních firem

Obchodní soudy budou moci snáze rušit neaktivní a nekontaktní obchodní společnosti, které nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně. Tento nástroj má bránit existenci těchto firem.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.02.2021 - Návrat soukromých arbitrážních center do rozhodčího řízení?

Na konci loňského roku vynesl Nejvyšší soud dvě rozhodnutí, která mohou výrazně ovlivnit další směřování rozhodčího řízení v České republice. V obou těchto rozhodnutích se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce nezávislosti a nestrannosti rozhodců a zároveň se postavil na stranu ochrany autonomie vůle stran uzavírajících rozhodčí smlouvu. Ve vztahu ke jmenovacím autoritám zastávala v minulosti česká soudní praxe výrazně restriktivní přístup. Dle této judikatury mohl být jmenovací autoritou z právnických osob jen stálý rozhodčí soud.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.01.2021 - Vláda prodlouží hlasování na dálku o půl roku

Vláda schválila návrh zákona z pera Ministerstva spravedlnosti, kterým se prodlužuje možnost právnických osob rozhodovat distančně nebo per rollam až do 30. června 2021.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.01.2021 - Vybrané aspekty zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka v praxi

Situace, kdy dlužník (resp. povinný) nevlastní žádný majetek, ze kterého by mohla být uspokojena pohledávka věřitele (resp. oprávněného), je v praxi poměrně častým důvodem pro zastavení exekuce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.01.2021 - Dokdy zajistit změny po velké novele zákona o obchodních korporacích

Zásadní otázkou je, kdy nejpozději budou obchodní korporace povinny upravit svá zakladatelská právní jednání a učinit další kroky s ohledem na Novelu a jaké sankce jim hrozí, pokud toto neučiní.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.01.2021 - Financování vymáhání pohledávek za třetí stranou

Novela zákona o obchodních korporacích, která vejde v platnost na počátku příštího roku, s sebou přináší v mnohém zjednodušení procesů insolvenčního řízení. Věděli jste však, že zjednodušení jednotlivých úkonů v rámci maximalizace rozsahu majetkové podstaty se však nabízí již nyní a příkladem může být využití externího financování nákladů mimosoudního vyrovnání a soudního sporu a za účelem zvýšení majetkové podstaty? Externí financování soudních sporů je v České republice novinkou, avšak v zahraničí má bohatou historii.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.12.2020 - Výkon rozhodnutí (exekuce) pohledem "lex COVID II"

Dne 13. 11. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 460/2020 Sb., označovaný jako ?lex COVID justice II?. Byl přijatý ve stavu legislativní nouze podle § 99 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.12.2020 - Smlouva o fiduciárním postoupení pohledávky z pohledu zákona

V praxi se běžně střetáváme s postoupením pohledávky; lze se přitom setkat i s tzv. fiduciárním postoupením pohledávky, které má určitá specifika. Toto specifické postoupení pohledávky bude tímto článkem přiblíženo.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.