News 

Otevřít velké foto

29.09.2020 - Právo musí být rozumné v každé době

Nezávislá skupina právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva založila koncem května letošního roku názorovou platformu Rozumné právo s cílem poskytnou odbornou oponenturu návrhů zákona.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2020 - Lhůty a průtahy ve správním řízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení jsou stanoveny v § 71 správního řádu. Podle tohoto ustanovení platí, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2020 - Elektronická podoba Sbírky zákonů

Blížícímu se zavedení elektronické podoby Sbírky zákonů a systému tvorby zákonů by se měl vbrzku přizpůsobit i jednací řád Senátu. Novelu zákona předložilo 17. srpna Ministerstvo vnitra k posouzení vládě.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2020 - Pokles HDP v Česku

Česká bankovní asociace v nové prognóze očekává, že hrubý domácí produkt letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5 procenta. Příští rok by se pak měla ekonomika pravděpodobně vrátit k růstu 5,3 procenta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2020 - Movité věci a podílové spoluvlastnictví

Právní úpravě podílového spoluvlastnictví nemovité věci se dostalo změny v podobě omezení předkupního práva podílových spoluvlastníků. To se vyznačuje tím, že vůči třetím osobám vystupují spoluvlastníci jako jeden vlastník společné věci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2020 - Teritorialita exekutorů a majetek věřitele

Pro současný spor o tom, zda má být zavedena teritorialita exekutorů, jsou charakteristické dvě věci - střet iracionálních a ničím nepodložených tvrzení na jedné straně s velmi racionálními a podloženými námitkami na straně druhé.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2020 - Startupy a právo: Přednostní práva investorů

V článku ze série věnované startupům je nahlíženo na další preferenční práva, která v některých případech požadují investoři, a to konkrétně na likvidační preference, přednostní dividendu a na ustanovení "pay-to-play".

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2020 - Kdo může dostat pokutu za spam?

Jako spam je označováno každé, zejména elektronicky zaslané, nevyžádané marketingové sdělení. S rostoucím objemem spamu jako nového fenoménu či součásti reklamy se jej snažila regulovat i Evropská unie.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.07.2020 - Nezákonné svolání valné hromady

Jaká je odpovědnost jednatele za škodu způsobenou nezákonným svoláním valné hromady? Je jednatel povinen obchodní korporaci nahradit škodu způsobenou nezákonným svoláním valné hromady spočívající v náhradě nákladů řízení?

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.07.2020 - Neplatnost právních domněnek a fikcí ve smlouvách

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozsudku rozhodl, že právní domněnky a fikce ve smlouvách nemají co dělat. Jaké to může mít dopady a jak se k tomu postavit v praxi? Právní fikce je konstrukce užívaná v právu, která uměle vytváří stav věci, který zcela určitě nenastal. Například u fikce doručení se písemnost považuje za doručenou, i když zůstane ležet na poště a doručena tak nebyla. Právní domněnka pak na rozdíl od fikcí pouze zakládá právní stav, který je pravděpodobný, ale nemusí odpovídat skutečnosti.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.