Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
16.03.2015 - ČR MÁ OD 12. 3. 2015 NOVÉHO MINISTRA SPRAVEDLNOSTI

Prezident Miloš Zeman jmenoval novým ministrem spravedlnosti Roberta Pelikána. Ve funkci nahradil Helenu Válkovou, které dosud dělal prvního náměstka. Do úřadu uvedl nového ministra premiér Bohuslav Sobotka, který současně jmenovat priority resortu. Pelikánovi Zeman ve čtvrtek popřál, aby se mu ve funkci dařilo. "Budete-li svoji práci vykonávat dobře, nikdy sám nepodávejte rezignaci. Budete-li ji vykonávat podle svého názoru špatně, pak tu demisi podejte sám. A já pevně věřím, že se ta druhá varianta nikdy neuskuteční," řekl.

Zobrazit celý článek >>

26.03.2015 - Ministerstvo spravedlnosti spustilo webovou stránku data.justice.cz
News

Webová stránka bude do budoucna shromažďovat všechna otevřená data z rezortu Ministerstva spravedlnosti. Cílem je, dle Roberta Pelikána, nabídnout zájemcům o dění v justici data v koncentrované podobě a ve formátu, který umožní jejich další zpracování.

Zobrazit celý článek >>
11.03.2015 - Praha kvůli Blance zvažuje další arbitráž, o žalobě rozhodne rada
News

Vedení pražského magistrátu zvažuje kvůli problematickému tunelu Blanka další arbitráž. Kvůli poškozeným kabelům se chce soudit s dodavatelem technologií, firmou ČKD Praha DIZ.

Zobrazit celý článek >>
23.02.2015 - Vyhořelý soudce hromadil spisy, nyní rozhoduje o nezletilých
News

O stavu české justice, vypovídá případ soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Pavla Hona, který byl Nejvyšším správním soudem v kárném řízení uznán vinným, že v celkem 233 případech způsobil neodůvodněné průtahy.

Zobrazit celý článek >>
19.02.2015 - Pojem prodlení dlužníka v novém občanském zákoníku
News

Okamžik splnění a nesplnění, jakož i veškeré právní důsledky na to ze zákona či ze smlouvy navázané, patří v obchodních vztazích mezi nejdůležitější otázky. Je tedy třeba věnovat pozornost případným změnám, které v této oblasti přinese nový občanský zákoník.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

23.03.2015 - Užití příznačného označení soutěžitele ve spojení s obchodní firmou ruši
23.03.2015 - Přičitatelnost nekalosoutěžní propagace prodávaného zboží odběratelem
05.03.2015 - K porušování práv z průmyslového vzoru


Procesní shrnutí

25.03.2015 - Tarifní hodnota sporu o náhradu škody podle zák. č. 82/1998 Sb.
25.03.2015 - Rozhodování soudu o odměně ustanoveného advokáta
16.03.2015 - Náklady právního zastoupení směřujícího primárně k obohacení zastoupeného
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 2 dokumenty)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


ANGLASS s. r. o., Ing. Jana Pucharová
V současnosti se rozhodčí řízení již dostalo do podvědomí široké podnikatelské veřejnosti. I díky tomu je moje zkušenost taková, že pouhá zmínka o řešení sporu – o zaplacení do té doby mnohokrát upomínané pohledávky – formou rozhodčího řízení znamená často okamžité uhrazení dluhu.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.Facebook Twitter Google+ Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví.


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info@urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek