Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
10.12.2014 - PŘEZKUM PLATNOSTI ROZHODČÍ SMLOUVY

Ve svém nedávném rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky konstatoval k přezkumu platnosti rozhodčí smlouvy v exekučním řízení, že exekuční řízení je ovládáno zásadou, podle níž exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu a rovněž nepřihlíží ani k vadám nalézacího řízení. Předmětný spor se dokonce týkal rozhodčí smlouvy obsažené ve spotřebitelských smlouvách. Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky tedy nepřísluší exekučnímu soudu přezkoumávat, zda rozhodčí smlouva neobsahuje ujednání způsobující významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele.

Zobrazit celý článek >>

21.12.2014 - PF 2015
News

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v nadcházejícím roce 2015 připojujeme srdečné poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci v novém roce.


19.12.2014 - Právnická firma roku 2014 - Výsledková listina
News

Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila pod záštitou ministryně spravedlnosti ČR prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., již sedmý ročník firemního žebříčku Právnická firma roku. Výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2014 byly slavnostně vyhlášeny 10. listopadu 2014.

Zobrazit celý článek >>
16.12.2014 - Soudce zavalily tisíce insolvencí, napomáhá to insolvenčním mafiím
News

Soudy nejsou schopny uhlídat obrovský nápor insolvenčních kauz a tak selhává systém oddlužení. Insolvenční podvodníci rozkrádají v konkurzních řízeních velké majetky. Podnikatelé si stěžují, že u odvolacích soudů se obvykle doberou spravedlnosti až po řadě let.

Zobrazit celý článek >>
10.12.2014 - Začíná se slavit Evropský den advokátů
 
News

10. prosinec, den který je pravidleně věnován oslavám Dne lidských práv, se nově slaví také Evropský den advokátů. Za téma letošního roku je zvolena ochrana osobních údajů, elektronického sledování občanů a profesní zásady mlčenlivosti.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

10.12.2014 - Skutkový stav rozhodný pro odvolání proti zamítnutí insolvenčního návrhu
10.12.2014 - Náhrada škody z porušení povinnosti podat návrh na prohlášení konkursu
25.11.2014 - Rozhodnutí o vyloučení člena z bytového družstva pro neplacení nájemného


Procesní shrnutí

17.12.2014 - Nepřiznání náhrady nákladů odvolacího řízení
15.12.2014 - Zkoumání míry odpovědnosti dědice za dluhy při rozhodování dle § 107 OSŘ
15.12.2014 - Přezkum charakteru dražené věci po udělení příklepu
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 4 dokumenty)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


Inter Cars Česká republika s. r. o., Emil Elner
Když jsem začal využívat rozhodčí řízení, nečekal jsem, že bude tak rychlé a efektivní. Začal jsem také aktivně spolupracovat s právníkem, jelikož je pro mě velmi důležité, aby celý proces probíhal co nejprofesionálněji a já se mohl starat o věci, ve kterých jsem profesionál já.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.Facebook Twitter Google+ Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví. Regionální hospodářská komora Brno


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info@urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek