Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
18.05.2017 - Občanský zákoník se dočkal první novely

Občanský zákoník přinesl v roce 2014 největší změny v právu pro každodenní život i podnikání za posledních 50 let. Práce na něm trvala odborníkům zhruba deset let. Hned od chvíle, kdy začal být účinný, ale nastaly debaty o tom, že potřebuje další změny. Novelu občanského zákoníku začalo ministerstvo spravedlnosti v čele s Robertem Pelikánem (ANO) připravovat ještě v roce 2014. Pelikán její nutnost odůvodňoval tím, že zákon obsahuje nejednoznačné úseky, které připouští více výkladů.

Zobrazit celý článek >>

09.12.2018 - Zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení
News

Zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení: problematické body nové právní úpravy

Zobrazit celý článek >>
29.11.2018 - Oprávnění dozorčí rady nahlížet do dokladů a záznamů společnosti
News

Zákonná úprava působnosti dozorčí rady o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen "ZOK", a vymezuje působnost dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu tak, že dozorčí rada je zřízena ke kontrolní činnosti.

Zobrazit celý článek >>
23.11.2018 - Sbírka listin zeje prázdnotou. Co na to nový návrh zákona?
News

Ministerstvo spravedlnosti se pustilo do příprav návrhu novely zákona o obchodních korporacích. Návrh má za cíl snížit regulatorní zátěž pro podnikatele a posvítit si na netransparentnost organizačních struktur kapitálových společností.

Zobrazit celý článek >>
30.06.2018 - Záznam telefonického hovoru jako důkaz v občanskoprávním řízení
News

Nález Ústavního soudu, který dnes chci čtenářům představit, se týká použitelnosti záznamu telefonického hovoru v řízení před soudem.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

12.12.2018 - Skutečnost uplatněná dlužníkem v řízení dle § 199 odst. 2 IZ
12.12.2018 - Vyvrácení domněnky úpadku ve smyslu § 241 odst. 2 insolvenčního zákona
12.12.2018 - Skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu incidenčního sporu


Procesní shrnutí

13.12.2018 - Nařízení předběžného opatření podle čl. 31 Luganské úmluvy II
13.12.2018 - Návrh na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř.
13.12.2018 - Překážka věci pravomocně rozhodnuté v případě určovací žaloby
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů


Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'unie'@'193.19.179.161' (using password: YES) in /home/webs/urmr.cz/html/www/connect.inc.php on line 9
neni spojeni na sql server