Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
03.09.2014 - ALARMUJÍCÍ ZPOMALENÍ SOUDŮ: PŘETÍŽENÁ JUSTICE

V posledních dnech proběhla médii zásadní informace, jež upozorňuje na výrazné zpomalení české justice. Z dostupných údajů je zjevné, že průměrné trvání civilního řízení před obecnými soudy za rok 2013 činí 398 dní – oproti roku 2012, kdy průměr činil 369 dní. Výjimkou bohužel nejsou ani 10 let staré případy, které se na soudech ještě projednávají, a jejich dokončení je v nedohlednu. Proč došlo k tak markantnímu prodloužení průměrného trvání civilního řízení v letech 2012 a 2013? Především proto, že přibylo o třetinu víc kauz, které jsou řešeny právě před obecnými soudy. Konkrétně činí tento nárůst dokonce 35 % nových sporů.

Zobrazit celý článek >>

03.11.2014 - Otazníky nad neplatným určením rozhodce třetí stranou
News

Období předcházejícího půl roku bylo velice bohaté na novou judikaturu týkající se neplatnosti rozhodčích doložek. Příčinu této “judikatorní smršti“ lze hledat zejména v publikaci usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 958/2012 ze dne 10. 7. 2013, jehož závěry významně posunuly pohled na efektivitu ad hoc rozhodčího řízení se spotřebitelem respektive výkonu rozhodčího nálezu vydaného v takovém řízení.

Zobrazit celý článek >>
18.08.2014 - Soudit se je drahé, vyzkoušejte rozhodčí řízení nebo mediaci
News

Dlužné faktury, spory spotřebitelů, tahanice s nespolehlivými obchodními partnery. Toto všechno se dá řešit i jinak než soudní cestou. Většinou to jde i rychleji, levněji a bez obstrukcí - díky moderním alternativním způsobům.

Zobrazit celý článek >>
01.08.2014 - Mezinárodní prvek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi podnikateli
News

Existuje široká paleta odborných článků zaměřených na uplatňování vzájemných práv a povinností mezi účastníky smlouvy o dílo z hlediska vnitrostátního práva. Neřeší se zde však možné dopady mezinárodního prvku, je-li ve smlouvě přítomen.

Zobrazit celý článek >>
25.07.2014 - Možnost určení rozhodce stranami dohodnutou právnickou osobou
News

S ohledem na některé nepřesnosti, které se aktuálně objevily v mediích ve vazbě na způsob určení rozhodce, si vás dovolujeme upozornit na zajímavý článek, který na uvedenou situaci reaguje a uvádí ji na pravou míru. Jak může být rozhodce určen?

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

25.11.2014 - Rozhodnutí o vyloučení člena z bytového družstva pro neplacení nájemného
25.11.2014 - Vyvratitelná domněnka podle § 66b odst. 2 písm. a) obch. zák.
25.11.2014 - Jednání ve shodě ve smyslu § 66b odst. 1 obch. zák.


Procesní shrnutí

26.11.2014 - Vyslovení neúčinnosti doručení podle ust. § 50d o.s.ř.
26.11.2014 - Dokazování obsahu zásilek prokazatelně doručených exekutorovi
20.11.2014 - Přezkoumávání spotřebitelské rozhodčí doložky v exekučním řízení
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 2 dokumenty)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


HIPS, s. r. o., Ivana Suchánková
Zavedení rozhodčích doložek se ukázalo jako účinný preventivní nástroj, který dokáže zlepšit platební morálku. Pokud doložku ve smlouvě nemáte, odběratel ví, že spor se u soudu může táhnout roky, a splatnost neřeší. U rozhodčího řízení si je však stále více firem vědomo jeho rychlosti.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.Facebook Twitter Google+ Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví. Regionální hospodářská komora Brno


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info@urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek