Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
21.10.2016 - Změny v procesu oddlužení

Novelu insolvenčního zákona přichystalo ministerstvo spravedlnosti. Cílem novely je zbavit více lidí jejich dluhů. Informoval o tom ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ten představil na tiskové konferenci nejvýraznější změny insolvenčního zákona, které se týkají z velké části institutu oddlužení. Změna myslí i na ty, kteří nemají prostředky vstoupit do insolvence v dnešní podobě. Do oddlužovacího procesu by mohli lidé vstoupit bez ohledu na výši jejich dluhů. Podle výše splacených pohledávek by pak oddlužení trvalo tři, pět, nebo sedm let.

Zobrazit celý článek >>

13.10.2016 - Schválení insolvenční novely
News

Sněmovna by měla schválit vládní insolvenční novelu, která má omezit šikanózní insolvenční návrhy a podvodné oddlužovací firmy. Sněmovní výbor dnes doporučil upravit přidělování případů jednotlivým insolvenčním správcům soudy.

Zobrazit celý článek >>
16.09.2016 - Když se spor podcení, může to mít fatální následky
News

Kvůli otevřené ekonomice či nárůstu evropské a vnitrostátní legislativy přibývá i soudních sporů jak mezi podnikateli, tak se státem. Často v nich přitom nejde o malé částky.

Zobrazit celý článek >>
02.09.2016 - Vláda posvětila novelu zákoníku práce
News

Současná úprava zákoníku dle ministerstva práce a sociálních věcí sice vyhovuje právním požadavkům, nicméně praxe zaznamenává jisté nedostatky, které je potřeba řešit. Novela svým zněním utužuje pravidla, která musí zaměstnanci i zaměstnavatelé dodržovat.

Zobrazit celý článek >>
07.04.2016 - Rozhodčí řízení, nebo soudní řízení?
News

Rozhodčí řízení, a to i po mnoha rozpoluplných změnách, stále zůstává velmi oblíbeným prostředkem pro řešení sporů mezi podnikateli. Podnikatelům, kteří se s arbitráží teprve seznamují nebo těm, kteří stále váhají, zda si vybrat soudní či rozhodčí řízení, může pomoci článek advokátů z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

18.10.2016 - Souběh řízení o jmenování opatrovníka a chybějícího člena představenstva
18.10.2016 - K porušování práva duševního vlastnictví na tržnici
06.10.2016 - Legitimace dlužníka k podání incidenční žaloby ohledně jeho popěrného úkonu


Procesní shrnutí

20.10.2016 - Zastavení exekuce z důvodu šikanózního exekučního návrhu
20.10.2016 - Převzetí příslušnosti jiným členským státem dle čl. 15 nařízení Brusel IIa
20.10.2016 - Dohoda o pravomoci rozhodce sjednaná v řízení o zrušení rozhodčího nálezu
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 1 dokument)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


PEMAG, spol. s r. o., Miluše Polachová
Měli jsme problémy s inkasem faktur za mezinárodní přepravu. Prakticky vše zde funguje přes e-mail. Po zavedení rozhodčích doložek se však situace radikálně zlepšila. I kdyby přínosem zavedení rozhodčího řízení bylo jen toto zlepšení, tak se nám tento krok rozhodně vyplatil.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek