Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
13.01.2015 - ZÁKONNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO K NEMOVITOSTEM

Ačkoli nový občanský zákoník nabyl účinnosti již 1. 1. 2014, změna týkající se institutu spoluvlastnictví, v němž došlo ke zrušení zákonného předkupního práva spoluvlastníků těchto nemovitostí se začala uplatňovat teprve od 1. 1. 2015. Dle "staré" právní úpravy pokud chtěl některý ze spoluvlastníků svůj podíl na společné nemovitosti převést, měli ostatní spoluvlastníci automaticky ze zákona předkupní právo, nešlo-li o převod na osobu blízkou. Prodávající tedy musel o svém záměru informovat ostatní spoluvlastníky a tento podíl jim nabídnout přednostně. Teprve v případě, že žádný ze spoluvlastníků neprojevil o koupi nemovitosti zájem, mohl převodce svůj podíl nabídnout třetím osobám, a to za stejnou cenu, která byla navržena spoluvlastníkům.

Zobrazit celý článek >>

20.01.2015 - Rozhodování "nesoudců" - další kostlivec ve skříni české justice?
News

V diskusích roku 2013, zda odložit účinnost nového obč. zákoníku, zanikl významný nález Ústavního soudu, kterým byli označeny za neústavní ty pasáže zákona o vyšších soudních úřednících, jež jim umožňovaly vydávat samostatná rozhodnutí namísto soudců.

Zobrazit celý článek >>
12.01.2015 - Náhrada výdajů nezastoupených účastníků
News

Poslanci jednají o paušálních náhradách hotových výdajů nezastoupených účastníků řízení a posílení ochrany manžela povinného při exekuci. Dne 7. 11. 2014 prošel prvním čtením vládní návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu.

Zobrazit celý článek >>
06.01.2015 - Poplatek ze elektronický platební rozkaz
 
News

Poslanci jednají o zvýšení soudního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Dne 5. 11. 2014 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.

Zobrazit celý článek >>
22.12.2014 - Konference o projednávání sporů ze dne 21. 11. 2014
News

Člen představenstva Karel Hájek a vedoucí právního odd. Tereza Vašíčková se za Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR zúčastnili 21. 11. 2014 odborné konference s názvem Soudní a mimosoudní projednávání sporů.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

22.01.2015 - Činnosti, k nimž je správce konkursní podstaty povinen dle § 8 odst. 3 ZKV
22.01.2015 - Výhrada dopravce ke stavu zásilky dle čl. 9 odst. 2 Úmluvy CMR
20.01.2015 - Zavinění rovnocenné úmyslu ve smyslu čl. 29 a čl. 32 Úmluvy CMR


Procesní shrnutí

21.01.2015 - Dohoda o volbě soudu ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení Brusel I
21.01.2015 - K významu pletich při dražbě prováděné v exekučním řízení
30.12.2014 - Uzavření smlouvy o rozhodci v úmyslu vyvést majetek mimo dosah věřitelů
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 1 dokument)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


KEIMFARBEN s. r. o., Ing. Patrik Beňo
Díky rychlosti administrativy Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR i efektivitě samotného rozhodčího řízení jsme u obou našich dosavadních sporů měli velmi brzo v rukou vykonatelné rozhodnutí. To bylo zároveň podkladem pro exekuci a tím i klíčem k našim penězům.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.Facebook Twitter Google+ Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví. Regionální hospodářská komora Brno


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info@urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek