Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
10.02.2014 - STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN PRO FIRMY DLE NOZ A ZOK

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích zavádějí řadu změn, které se dotýkají každého občana ČR včetně podnikatelů. V první fázi musejí společnosti provést několik úprav, na které jim nová legislativa dává čas zpravidla do konce června. Přinášíme stručný přehled těchto změn. K 1. 1. 2014 bylo nutné provést revizi dle nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u stávajících smluvních typů, jež obchodní společnosti využívaly při výkonu podnikatelské činnosti. Tyto smlouvy se od uvedeného data řídí novou právní úpravou, a to i tehdy, že návrh byl odeslán v roce 2013 a smlouva uzavřena až v roce 2014.

Zobrazit celý článek >>

23.02.2014 - K možnosti jednostranných změn všeobecných obchodních podmínek
News

Některé společnosti využívající arbitráž mají rozhodčí doložky umístěné ve všeobecných obchodních podmínkách. Proto vám přinášíme informace k souvisejícímu tématu: výslovné úpravě možnosti jednostranných změn VOP podle NOZ.

Zobrazit celý článek >>
02.02.2014 - Mezinárodní obchodní komora zveřejnila nová pravidla pro mediace
News

Koncem roku 2013 zveřejnila Mezinárodní obchodní komora znění nových Mediačních pravidel ICC (tzv. ICC Mediation Rules). Ta od 1. 1. 2014 nahradila dosavadní ICC ADR Rules užívané v mezinárodním obchodu pro řešení sporů už od roku 2001.

Zobrazit celý článek >>
25.01.2014 - Seznamte se s výhodami a zásadami obchodních mediací
News

Zájem o obchodní mediace v ČR roste, přesto se jejich výhody nedostaly do všeobecného povědomí podnikatelů. Jaká je role mediátora? Kdy k mediaci přistoupit? Co je výsledkem mediace? Tímto vším se zabývá článek na portálu Patria.cz.

Zobrazit celý článek >>
10.01.2014 - Orco obnovila mezinárodní arbitráž kvůli investici v Chorvatsku
News

Developerská společnost Orco Property Group obnovila v prosinci mezinárodní arbitráž kvůli své investici v Chorvatsku poté, co se v této věci nedohodla na urovnání se státem. Orco v roce 2012 podala žádost o arbitráž vůči chorvatské státní instituci.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

17.04.2014 - K nicotnosti rozhodnutí o vyloučení z družstva
17.04.2014 - Ke vzniku práva předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ
17.04.2014 - K atrakci působnosti členskou schůzí družstva


Procesní shrnutí

16.04.2014 - Rozhodování o věcné příslušnosti postupem podle § 104a o.s.ř.
16.04.2014 - Odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu podle § 32 odst. 2 druhé věty ZRŘ
08.04.2014 - Určení rozhodce ze seznamu vedeného fyzickou osobou
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 9 dokumentů)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


HIPS, s. r. o., Ivana Suchánková
Zavedení rozhodčích doložek se ukázalo jako účinný preventivní nástroj, který dokáže zlepšit platební morálku. Pokud doložku ve smlouvě nemáte, odběratel ví, že spor se u soudu může táhnout roky, a splatnost neřeší. U rozhodčího řízení si je však stále více firem vědomo jeho rychlosti.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.Facebook Twitter Google+ Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví. Regionální hospodářská komora Brno


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info@urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek