Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
23.02.2015 - Vyhořelý soudce hromadil spisy, nyní rozhoduje o nezletilých

O stavu české justice, vypovídá případ soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Pavla Hona, který byl Nejvyšším správním soudem v kárném řízení uznán vinným, že v celkem 233 případech způsobil neodůvodněné průtahy. Jeho agenda zahrnuje také spis, který byl od roku 2010 ponechán bez jediného úkonu. Návrh na odvolání funkce soudce podal předseda Městského soudu v Praze, kde se nečinnost soudce Hona odehrávala. Díky projevené sebereflexi před Nejvyšším správním soudem byl nakonec před třemi týdny potrestán pouze druhým nejvyšším trestem, a to odnětím 30% platu na dobu jednoho roku. V současnosti je Pavel Hon soudcem Obvodního soudu pro Prahu 4, kde rozhoduje ve věcech péče o nezletilé.

Zobrazit celý článek >>

19.02.2015 - Pojem prodlení dlužníka v novém občanském zákoníku
News

Okamžik splnění a nesplnění, jakož i veškeré právní důsledky na to ze zákona či ze smlouvy navázané, patří v obchodních vztazích mezi nejdůležitější otázky. Je tedy třeba věnovat pozornost případným změnám, které v této oblasti přinese nový občanský zákoník.

Zobrazit celý článek >>
09.02.2015 - Zákonodárce smísil v NOZ úpadek a konkurs
News

V jednom paragrafu NOZ smísil zákonodárce dva pojmy s rozdílným významem, tedy úpadek a konkurs, což může mít ročně dopad až na 40 tis. osob, které jsou v úpadku a současně jsou rodiči. Upozornil na to Nejvyšší soud v připomínce k tzv. akutní novele NOZ.

Zobrazit celý článek >>
03.02.2015 - Rozhodčí řízení bez emocí
News

V říjnu uspořádal Nejvyšší soud ČR v Brně konferenci věnovanou rozhodčímu řízení s názvem „Rozhodčí řízení bez emocí“, o níž bylo uvedeno více v časopisu Soudce č. 12/2014, roč. XVI, vydávaném Soudcovskou unií ČR ve spolupráci s Havlíček Brain Team.

Zobrazit celý článek >>
20.01.2015 - Rozhodování "nesoudců" - další kostlivec ve skříni české justice?
News

V diskusích roku 2013, zda odložit účinnost nového obč. zákoníku, zanikl významný nález Ústavního soudu, kterým byly označeny za neústavní ty pasáže zákona o vyšších soudních úřednících, jež jim umožňovaly vydávat samostatná rozhodnutí namísto soudců.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

26.02.2015 - K výkladu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) ZKV
18.02.2015 - Smlouva o provedení díla způsobem odlišným od stavebního povolení
18.02.2015 - Náklady na zpeněžení majetku konkursní podstaty veřejnou dražbou


Procesní shrnutí

26.02.2015 - Záloha na provedení důkazu znaleckým posudkem
24.02.2015 - K prokázání právního zájmu vedlejšího účastníka řízení – pojišťovny
24.02.2015 - Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti budoucí pohledávky
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 5 dokumentů)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


ANGLASS s. r. o., Ing. Jana Pucharová
V současnosti se rozhodčí řízení již dostalo do podvědomí široké podnikatelské veřejnosti. I díky tomu je moje zkušenost taková, že pouhá zmínka o řešení sporu – o zaplacení do té doby mnohokrát upomínané pohledávky – formou rozhodčího řízení znamená často okamžité uhrazení dluhu.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.Facebook Twitter Google+ Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví.


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info@urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek