News 

Otevřít velké foto

19.06.2021 - Likvidita pohledávky, jakožto předpoklad její započitatelnosti

Občanský zákoník stanovuje, jakožto jeden ze způsobů zániku závazků, zánik závazků započtením. Podstatou započtení je to, že dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2021 - Nový zákon o evidenci skutečných majitelů vstupuje v účinnost

V roce 2017 vstoupila v účinnost novela Zákona o veřejných rejstřících, transponující IV. AML směrnici, která zavedla povinnost každé osoby zapsané ve veřejném rejstříku podle tohoto zákona zapsat svého skutečného majitele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.06.2021 - MS vytvoří unikátní databázi judikatury

Ministerstvo spravedlnosti vytvoří novou databázi judikatury v oblasti základních práv a svobod, která umožní vyhledat na jednom místě relevantní judikaturu mezinárodních i vrcholných vnitrostátních soudů. Databáze vznikne v projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv" spolufinancovaného finančním mechanismem Norska 2014-2021 v programu Lidská práva.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2021 - Zjednodušený proces insolvenčního řízení

Další z interaktivních PDF formulářů, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti v rámci projektu Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení s cílem zjednodušit administrativní náročnost insolvenčního řízení "vstoupil" do praxe.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.05.2021 - Nová pravidla IBA pro dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení

Dokazování, resp. provádění důkazů, je velmi často kritickým krokem při řešení sporů (nejen) v arbitrážních řízeních. O to spíše v rozhodčích řízeních mezinárodních, kde závazná pravidla pro dokazování obvykle neexistují.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.05.2021 - Digitální právní jednání a písemná forma

Asi nikdo si už nedokáže představit fungování naší společnosti bez digitálních nástrojů, a to nejen při komunikaci a vyjednávání, ale i při právně závazném jednání. Nástroje k digitálnímu podepisování smluv jsou ve společnosti rozšířené.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.05.2021 - Výkon rozhodnutí (exekuce) pohledem lex COVID justice III

Lex COVID justice III odkládá účinnost chráněného účtu včetně nové úpravy nepostižitelné části pohledávky z účtu povinného a obnovuje ochrannou dobu, po kterou se neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Z hlediska upravované materie lex COVID justice III odkládá účinnost chráněného účtu včetně nové úpravy nepostižitelné části pohledávky z účtu povinného. Dále obnovuje ochrannou dobu, po kterou se neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2021 - Statistici potvrdili rekordní propad ekonomiky

Česká ekonomika se loni propadla o 5,6 procenta, nejvýrazněji od vzniku samostatné České republiky. Ve zpřesněném odhadu to v úterý potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve čtvrtém kvartále loňského roku klesl HDP Česka meziročně o 4,7 procenta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.04.2021 - Zrušení neaktivních obchodních korporací bez likvidace

Po novele zákona o obchodních korporacích dopadá možnost zrušení bez likvidace i na obchodní korporace, které sice určitou ekonomickou činnost vyvíjejí, ale neplní zákonnou povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2021 - Zrušení funkce statutárního ředitele v rámci novely ZOK

Změna ZOK spočívající ve zrušení úpravy funkce statutárního ředitele, přináší bezpochyby nejzásadnější dopady pro fungování zmíněného typu akciových společností.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.