News 

07.10.2008 - Rozhodčí řízení a odpis pohledávek

Vedení podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví přináší pro podnikatele některé povinnosti a úskalí. Ne vždy jsou všechny pohledávky podnikatele uspokojeny v celé výši, a proto je nutné uplatnit v rámci účetnictví opravné položky.

Aby tvorba opravné položky mohla být uznána za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí splňovat kritéria, která definuje zákon č. 593/1992, o rezervách pro zajištění daně z příjmů (dále jen ZoR). Podmínky závislé na způsobu tvorby opravných položek, postavění věřitele a titulu pohledávky upravuje § 8a a násl. ZoR. U pohledávek vyšších než 200 000 Kč musí být splněna podmínka § 8c ZoR, kdy musí být zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení a věřitel by měl činit kroky k uplatnění svého práva. Pokud to neudělá, nelze provádět opravné položky. Rozhodčí řízení je tedy efektivní nástroj, který umožňuje optimalizovat daňový základ.

Více informací naleznete v následujícím čísle magazínu Satisfakce nebo na některém z našich seminářů.
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.