Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení bylo vytvořeno jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, který umožňuje všem poctivým podnikatelům domoci se svých práv bez zdlouhavých obstrukcí či formálních námitek protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla jako první komerční rozhodčí centrum v České republice založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.:

Posláním Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
je vytváření spravedlivého obchodního prostředí,
v němž každý získá to, co mu právem náleží.

V souladu s touto filozofií se dlouhodobě veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Našim primárním cílem je tyto hodnoty hájit jednak ve sporech vedených s námi spolupracujícími rozhodci, jednak na úrovni společenské a lidské. S tím souvisí také naše otevřenost, transparentní jednání a přísné dodržování etických zásad.

News

Archiv novinek
09.11.2023 - Modernizace pravidel mimosoudního řešení sporů v digitálním trhu

Evropská komise navrhla v úterý 17. října modernizaci pravidel pro mimosoudní řešení sporů tak, aby odpovídala digitálnímu trhu.Tento návrh rozšiřuje oblast působnosti směrnice o alternativním řešení sporů tak, aby zahrnovala otázky, jako je klamavá reklama, přístup ke službám a neoprávněné zeměpisné blokování. Bude posílena pomoc spotřebitelům, zejména zranitelným osobám, a podniky budou povinny reagovat na žádosti o alternativní řešení sporů do 20 pracovních dnů.

Zobrazit celý článek >>

29.11.2023 - Časové účinky vyplnění blankosměnky
News

Jednou ze zajímavých a značně specifických listin je blankosměnka. A jedním z cenných papírů, které za sebou mají zajímavou a mnohdy i problematickou genezi je směnka, která vznikla vyplněním blankosměnky. Směnka nemusí nezbytně vzniknout najednou.

Zobrazit celý článek >>
19.11.2023 - Zásah do pověsti právnické osoby uveřejněním pravdivé informace
News

Klienti se na naši kancelář často obracejí s dotazy, zda o nich např. nespokojení zákazníci mohou šířit negativní hodnocení prostřednictvím sociálních sítí, či jiných sdělovacích prostředků a jakým způsobem lze chránit jejich dobré jméno.

Zobrazit celý článek >>
15.11.2023 - Oznámení: Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. je nyní URMR a.s.
News

Společnost Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. se přejmenovala na URMR a.s. s účinností ke dni 26. 10. 2023. Změna názvu byla provedena i v souvislosti s tím, že se pod její provoz vrací po řadě let provozování systému CESR (Czech Economic Subjects Rating).

Zobrazit celý článek >>
29.10.2023 - Kdy lze považovat nájemní smlouvu za konkludentně uzavřenou?
News

Nájemní vztahy dostály přijetím nového občanského zákoníku poměrně zásadních změn. Nejinak tomu je i u smluv podnájemních. Z pohledu zákona nastává poměrně zajímavá situace při změně osoby pronajímatele.

Zobrazit celý článek >>

Právní aktuality

Zdroj: profipravo.cz

Obchodněprávní shrnutí

20.03.2019 - K povinnosti loajality podle obchodního zákoníku
20.03.2019 - Odepření plnění členu dozorčí rady podle § 66 odst. 3 obch. zák.
20.03.2019 - Stavění běhu promlčecí doby nároku na zaplacení přepravného dle CMR


Procesní shrnutí

18.03.2019 - Rozšíření účinků nařízení exekuce dle nařízení Brusel I na území jiné
18.03.2019 - K aplikovatelnosti nařízení Brusel I bis na území ostrova Man
18.03.2019 - Zastavení exekuce v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře
 

Důležité dokumenty a odkazy

DokumentRozhodčí doložky a smlouvy o rozhodci

DokumentProhlášení o ceně RŘ

DokumentKalkulačka ceny RŘ

DokumentZákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.)

DokumentZákon o mediaci (202/2012 Sb.)

DokumentEtický kodex rozhodců

DokumentEtický kodex mediátorů

DokumentVývěsní deska (aktuálně obsahuje 0 dokumentů)

DokumentPortál E-ARBITER

DokumentInformační brožury

DokumentVšeobecné obchodní podmínky

Řekli o nás


Inter Cars Česká republika s. r. o., Emil Elner
Když jsem začal využívat rozhodčí řízení, nečekal jsem, že bude tak rychlé a efektivní. Začal jsem také aktivně spolupracovat s právníkem, jelikož je pro mě velmi důležité, aby celý proces probíhal co nejprofesionálněji a já se mohl starat o věci, ve kterých jsem profesionál já.
Další výroky
 

Významní partneři

100MEGA Distribution.A.S.A.T.S.BohemiaASPERACoca-Cola HBC Česká republikaDálniční stavby PrahaGUMOTEX
MakovecMPL TradingOSPAPČeské přístavySchachermayerTRIDOVA&JA TABÁK

Další reference

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Zobrazit celý článek >>

Rozhodčí řízení představuje mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí řízení je vedeno rozhodcem na základě rozhodčí žaloby podané některou ze stran rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení končí vydáním vykonatelného titulu (rozhodčí nález) nebo usnesením.

Mediace

Mediace

Zobrazit celý článek >>

Mediace je moderované vyjednávání, jehož cílem je smírné vyřešení sporu. Mediace probíhá za aktivní účasti nezávislé třetí osoby - mediátora. Zatímco rozhodčí řízení končí exekučním titulem (rozhodčím nálezem), výsledkem mediace je nová funkční dohoda upravující sporný vztah.URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.