News 

Otevřít velké foto

09.09.2019 - Doručování rozhodčího nálezu datovou schránkou

Článek přispívá k debatě nad správností doručování rozhodčího nálezu rozhodcem v rozhodčím řízení ad hoc v těch případech, kdy je podle zákona třeba využít datové schránky. Rozhodčí řízení umožňuje efektivnější řešení sporů, než soudní proces. Ten je zárukou zákonného rozhodnutí, avšak pro podnikatelskou praxi je výhodnější rychlé a neveřejné rozhodnutí, které neklade tak vysoké nároky na samotný proces jako spíše na důsledky samotného rozhodnutí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2019 - Smluvní vztahy v rámci kybernetické bezpečnosti

Orgány a osoby uvedené v § 2 zákona o kybernetické bezpečnosti jsou povinny v oblasti kybernetické bezpečnosti plnit řadu povinností uložených jim zákonem a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2019 - Převod firmy na tzv. bílého koně

Jak vypadá krizový management po česku? Majitel převede firmu v útlumu poté, co vyvede její jediný majetek, z něhož by mohly být uspokojeny pohledávky věřitelů za současného zašantrocení účetnictví, na nekontaktní třetí osobu tzv. bílého koně.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2019 - Časové omezení podřízení se obchodní korporace

Může se obchodní korporace podřídit ZOK jako celku i po uplynutí lhůty dvou let? Podle § 777 odst. 5 ZOK se mohou obchodní korporace uvedené v odstavci 4 nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona podřídit tomuto zákonu jako celku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2019 - Co přináší nového novela insolvenčního zákona?

V účinnosti vstupuje novela insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a působit tak, aby dluhy v budoucnu vůbec nevznikaly.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2019 - Využívání zveřejněných osobních údajů

Využívání zveřejněných osobních údajů je, zejména v online prostředí, nedílnou součástí každodenní činnosti, včetně např. dohledání a využívání kontaktních údajů poskytnutých na internetových stránkách společností.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.07.2019 - Jednání o insolvenci a oddlužení podnikatelů

V Lucemburku jednali ministři spravedlnosti členských států EU. Byla přijata směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.06.2019 - Základní zásady daňového řízení

Správce daně a daňový subjekt by měli dodržovat základní zásady ukotvené v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tyto zásady mají vliv na kontrolní postupy správce daně i na postup při správě daní.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.06.2019 - Způsobilost účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení neboli tzv. self-cleaning je právní úprava, kterou poprvé přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2019 - Jak postupovat při uzavírání manažerských smluv

S ohledem na absenci výslovné úpravy v právním řádu a se setkáváme s častými dotazy klientů z řad obchodních společností, jak postupovat při uzavírání manažerských smluv se členy jejich statutárního orgánu.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.