News 

Otevřít velké foto

08.05.2020 - Seznam přihlášených pohledávek jako exekuční titul

Jedním z účinků zrušení konkursu je i možnost věřitele zahájit na základě upraveného seznamu pohledávek výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení zbývající výše dosud neuspokojené pohledávky. Podmínkou je, aby tato pohledávka věřitele byla zjištěna v insolvenčním řízení a nebyla popřena dlužníkem v rámci přezkumného jednání. Jak je tomu však v případě insolvenčního řízení, resp. úpadku řešeného formou oddlužení?

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2020 - Oprávnění společníka užívat majetek obchodní korporace

Z ustálené judikatury obecných soudů vyplývá, že je třeba oddělovat majetek obchodních korporací od majetku jejich společníků. Charakteristickým znakem právnických osob je totiž jejich majetková samostatnost.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.04.2020 - K volbě zmocněnce a obhájce trestně stíhané právnické osoby

V praxi se lze setkat se situací, kdy pro stejný skutek je zahájeno trestní stíhání jak fyzické, tak právnické osoby, jíž je daná fyzická osoba jediným statutárním orgánem. Trestně stíhaný jednatel společnosti se pak zpravidla obrátí na advokáta.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2020 - Novela Zákona o státním rozpočtu

Vláda v pondělí 23. března schválila novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Novela reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a na výdajové straně vytváří prostor pro vyšší výdaje k zachování vysoké zaměstnanosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.04.2020 - Vzory smluv a dokumentů pro řešení problémů způsobených koronavirem

Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je podnikatele zcela novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních kanceláří z ČR i Slovenska se proto spojila a vytváří unikátní projekt Právo v roušce, ve kterém zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.03.2020 - Vklady finančních prostředků do s.r.o.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přinesl do obchodního práva novinky. Jednou z nich bylo snížení minimálního vkladu do základního kapitálu při založení společnosti u společnosti s ručením omezeným na 1 Kč.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2020 - Novela zákona o obchodních korporacích

Jednodušší složení vkladu u nízko- kapitálových společností, zápis konkrétního jednotlivce u právnických osob ve statutárních orgánech do rejstříku nebo rušení neaktivních společností, to vše přináší novela zákona o obchodních korporacích.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2020 - Ochrana know-how a obchodního tajemství

Vláda ČR v roce 2019 rozhodla, že se podpora vědy, výzkumu a inovací stane zcela konkrétní aktivitou. S touto inovační strategií je spojena ochrana duševního vlastnictví, tedy ochranau know-how a obchodního tajemství ve výzkumné, vývojové a aplikační sféře.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.03.2020 - Nová podoba exekucí může některým firmám pomoci

Exekuce v České republice čekají změny. V polovině roku 2019 vláda schválila návrh novely zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád. Návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu řeší především problémy vícečetných exekucí, které představují závažný celospolečenský problém. Nová opatření mají omezit počet podávaných exekučních návrhů a zajistit ukončování bezvýsledných exekučních řízení v odpovídající době. Tím se zabrání hromadění řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.02.2020 - Přeměna společnosti - lhůta a doba

Podle § 33 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je osoba zúčastněná na přeměně povinna uložit do sbírky listin obchodního rejstříku patřičné dokumenty, a to v určitém časovém předstihu.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.