News 

Otevřít velké foto

19.06.2019 - Způsobilost účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení neboli tzv. self-cleaning je právní úprava, kterou poprvé přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2019 - Jak postupovat při uzavírání manažerských smluv

S ohledem na absenci výslovné úpravy v právním řádu a se setkáváme s častými dotazy klientů z řad obchodních společností, jak postupovat při uzavírání manažerských smluv se členy jejich statutárního orgánu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2019 - Zrušený tendr na elektronický insolvenční rejstřík

Jeden z klíčových projektů pro digitalizaci české justice se komplikuje. Ministerstvo spravedlnosti kvůli nedostatkům v zadání zrušilo výběrové řízení na dodavatele elektronického insolvenčního rejstříku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.05.2019 - Co přináší návrh zákona o hromadných žalobách?

Proces schválení návrhu zákona o hromadných žalobách je v plném běhu, protože Ministerstvo spravedlnosti poslalo v nedávných dnech paragrafové znění návrhu Zákona k připomínkovému řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.05.2019 - Právníky z podniků stále zaměstnává GDPR

Loňský rok byl pro podnikové právníky ve znamení evropského nařízení GDPR. Podnikoví právníci neměli jednoduchý úkol a i letos zůstává pro podnikové právníky hlavním tématem GDPR.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2019 - Posouzení způsobilosti pohledávky k započtení

Ve snaze posílit práva věřitelů a urychlit soudní řízení byla do českého právního řádu při příležitosti rekodifikace občanského práva hmotného zakomponována obecná nezpůsobilost pohledávky k započtení v případě, že je neurčitá nebo nejistá.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.04.2019 - Rozhodčí řízení má negativní pověst

Pověst rozhodčího řízení je velké téma, které se diskutuje na konferencích, seminářích i mezi samotnými rozhodci a advokáty. Nyní se o rozhodčích doložkách negativně hovoří ve vztahu k hromadnému rušení exekucí, které z nich vycházely.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2019 - Částečná neplatnost ujednání o určení rozhodců

Ústavní soud ČR zasáhl do stávající judikatury Nejvyššího soudu ČR, který až do nyní stál konsistentně na stanovisku, že pokud je neplatná pouze část rozhodčí doložky, je třeba rozhodčí doložku posoudit neplatnou i jako celek.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.03.2019 - Neosvobození od placení zbytku pohledávek v oddlužení

Tento článek nepojednává o všech možnostech, kdy může dojít k neosvobození insolvenčním soudem od hrazení zbytku pohledávek v insolvenčním řízení, soustředí se na situaci, která vznikne v průběhu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2019 - Některé problematické otázky evidence skutečných majitelů

Účelem tohoto článku je upozornit na některé sporné, nevyjasněné či problematické otázky spojené s novým institutem evidence skutečných majitelů, a to jak po věcné, tak i procesní stránce, a přispět tak do diskuse o dopadech a změnách nové právní úpravy.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.