News 

Otevřít velké foto

08.08.2021 - Legislativní změny exekučního práva účinné od 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 bude v oblasti exekučního práva účinných hned několik legislativních změn. Současně dojde k zániku účinků tzv. lex COVID justice III, který omezil některé tradiční způsoby provedení výkonu rozhodnutí (exekuce). Mezi nejvíce očekávanou změnu nepochybně patří chráněný účet, který je novým institutem procesního práva. Společně s ním došlo k novelizaci i související právní úpravy, kterou je nepostižitelná část pohledávky z účtu povinného.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2021 - Důsledky úpadku obchodní korporace pro členy jejího statutárního orgánu

Tak jako je insolvenčním zákonem definována samotná úpadková situace, obsahuje právě tento předpis také základní rámec povinností, které jsou spojeny pro členy statutárního orgánu se situací, kdy obchodní korporace jako dlužník naplní podmínky úpadku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.07.2021 - Nedodržení náležitostí přihlášky a jeho důsledky

Přihláška pohledávky musí být učiněna na formuláři, musí být podepsána buď samotným věřitelem či zástupcem v listinné podobě nebo uznávaným elektronickým podpisem věřitele či jeho zástupce v případě elektronického podání.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.07.2021 - Praktický přehled k nové evidenci skutečných majitelů

Dne 1. června 2021 vstupuje v účinnost nový zákon č. 37/2001 Sb., o evidenci skutečných majitelů. K tomuto dni tak mají povinné osoby povinnost podat návrh na zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Důsledky neplnění jsou celkem závažné.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.07.2021 - Sněmovna schválila novelu notářského řádu

Sněmovna 4. června 2021 ve 3. čtení schválila novelu notářského řádu z pera poslankyně Moniky Červíčkové. Novela přichází s rozsáhlou digitalizací procesu zakládání a změn obchodních společností. "Ze schválení novely mám velkou radost, protože nás míra digitalizace, kterou přináší, konečně přibližuje evropskému standardu. Chtěla bych poděkovat zástupcům Notářské komory, Ministerstva spravedlnosti i Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří se mnou od počátku loňského roku na novele pracovali."

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.06.2021 - Financování dlužníka v insolvenčním řízení

Insolvenční řízení nemusí vždy znamenat ukončení ekonomické činnosti dlužníka. Ostatně ani prohlášením konkursu, který je v českém prostředí považován za likvidační formu řešení úpadku, automaticky nekončí provoz dlužníkova závodu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.06.2021 - Likvidita pohledávky, jakožto předpoklad její započitatelnosti

Občanský zákoník stanovuje, jakožto jeden ze způsobů zániku závazků, zánik závazků započtením. Podstatou započtení je to, že dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2021 - Nový zákon o evidenci skutečných majitelů vstupuje v účinnost

V roce 2017 vstoupila v účinnost novela Zákona o veřejných rejstřících, transponující IV. AML směrnici, která zavedla povinnost každé osoby zapsané ve veřejném rejstříku podle tohoto zákona zapsat svého skutečného majitele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.06.2021 - MS vytvoří unikátní databázi judikatury

Ministerstvo spravedlnosti vytvoří novou databázi judikatury v oblasti základních práv a svobod, která umožní vyhledat na jednom místě relevantní judikaturu mezinárodních i vrcholných vnitrostátních soudů. Databáze vznikne v projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv" spolufinancovaného finančním mechanismem Norska 2014-2021 v programu Lidská práva.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2021 - Zjednodušený proces insolvenčního řízení

Další z interaktivních PDF formulářů, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti v rámci projektu Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení s cílem zjednodušit administrativní náročnost insolvenčního řízení "vstoupil" do praxe.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.