News 

Otevřít velké foto

19.10.2021 - Financování soudních sporů - cesta nejen hromadných žalob

Výhody financování v oblasti hromadných sporů jsou v současné době již obecně rozšířené. Poškozeným jsou hrazeny veškeré náklady, které jim vzniknou při uplatnění jejich nároku na náhradu škody, a to vše výměnou za menšinový podíl na celkové vysouzené částce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.10.2021 - Novela notářského řádu přináší digitalizaci notářské činnosti

Novela notářského řádu, která nabyla účinnosti dne 1. září 2021, přináší rozsáhlou digitalizaci notářské činnosti a významným způsobem tak zjednodušuje založení a změny všech typů obchodních společností. Novela zavádí možnost sepisovat vybrané listiny v el. podobě.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.10.2021 - Online soudní jednání

V důsledku pandemie koronaviru došlo v naší společnosti k výraznému posunu vstříc digitalizaci, která je z epidemiologického hlediska schopna zajistit bezpečnou formou setkávání více osob najednou prostřednictvím elektronické komunikace (online). V soukromém sektoru v průběhu pandemie nastal výrazný rozmach internetových platforem zprostředkovávajících online schůzky. Logickou reakcí Ministerstva spravedlnosti tak bylo zahájit práce na platformě, která by umožnila českým soudům provádět soudní jednání na dálku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.09.2021 - Povinnost advokáta přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení

V květnu minulého roku vyhověl Nejvyšší soud dovolání podanému ve věci žaloby o zaplacení. Rozsudek ze dne 27. 5. 2020 je dohledatelný pod sp. zn. 23 Cdo 1858/2019. Uvedené rozhodnutí vyšlo ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (vydání 2/2021).

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2021 - Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?

Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může dojít za předpokladu, že je taková změna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2021 - Souběh pracovního poměru a funkce jednatele

Společnosti s ručením omezeným se prakticky každodenně potýkají s otázkou, zda mohou s jednatelem uzavřít jak pracovní smlouvu, tak smlouvu o výkonu funkce. Cílem tohoto článku je podat přehled o tom, jakou základní otázku si musí společnost posoudit.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.09.2021 - Preventivní restrukturalizace v paragrafovém znění

Jakkoli se mnozí ekonomové shodují, že negativní dopady pandemické situace již mají svůj vrchol za sebou, postupné opuštění politiky subvencí a dotací bude i tak pro mnohé podnikatele devastující. Narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, růst cen vstupů či poškození vnímání zavedené značky se může stát hlavním tématem nadcházejících měsíců. Jednou z cest, která dotčeným podnikatelům může pomoci krizovou situaci překlenout, je pokusit se o restrukturalizaci obchodních, provozních či finančních vztahů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2021 - Růst českého vládního dluhu je druhý nejrychlejší v EU

Vládní dluh ČR v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) stoupl v prvním čtvrtletí o 6,3 procentního bodu na 44,1 procenta HDP. Šlo tak po Kypru o druhý největší růst mezi zeměmi EU. Vyplývá to z aktuálních dat evropského statistického úřadu Eurostat.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2021 - Aktuality z oblasti insolvenčního práva

V rámci tohoto článku si představíme aktuální soudní praxi k otázce "vytěsnění" věřitele z insolvenčního řízení, tedy konkrétně situace, kdy je přihlášená pohledávka věřitele uhrazena třetí osobou, a to se souhlasem dlužníka a proti vůli původního věřitele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2021 - Reverse charge: Účinný nástroj proti podvodům?

Reverse charge u daně z přidané hodnoty (DPH) má být efektivním nástrojem proti daňovým únikům a karuselovým podvodům. Jde o přenesení daňové povinnosti z dodavatele na toho, kdo nakupuje zboží či využívá služby. DPH tedy platí odběratel.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.