News 

Otevřít velké foto

11.10.2013 - ČR uspěla v mezinárodní arbitráži s německou skupinou ECE

Česká republika zvítězila v investiční arbitráži, ve které se německá developerská skupina ECE domáhala náhrady škody ve výši asi 1,8 miliard korun s úroky z důvodu údajného zmaření své investice do výstavby obchodního centra Galerie Liberec.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.09.2013 - NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU A SPLATNOST FAKTUR

S účinností od 1. července 2013 platí novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato novela, jejímž základním cílem je přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky odběratelů a na ochranu dodavatelů zboží a služeb, přináší vedle maximální doby přejímky, zvýšení zákonných úroků z prodlení a zavedení sankce kryjící náklady spojené s vymáháním pohledávky také omezení maximální doby splatnosti faktur.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2013 - Přečtěte si nové číslo lifestylového magazínu Satisfakce

Právě vychází třetí letošní číslo lifestylového magazínu Satisfakce. Naleznete v něm mj. rozhovor s lékařem hokejové reprezentace Zdeňkem Ziegelbauerem, cestopis z Maroka nebo reportáž z oslav dušiček v Mexiku. V pdf si časopis přečtěte zde.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.08.2013 - Další naši rozhodci zapsaní na seznamu Ministerstva spravedlnosti

Další z rozhodců sdružených u Unie jsou zapsáni na seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Mohou tak rozhodovat i spory vyplývající ze spotřebitelských smluv, což považujeme za další garanci kvality jejich práce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.07.2013 - NOVÁ KNIHA C. H. BECK: KOMENTÁŘ K ZÁKONU O MEDIACI

Nakladatelství C. H. Beck vydalo v červnu 2013 v řadě Beckovy komentáře publikaci Zákon o mediaci – komentář. Pod knihou je podepsán autorský tým ve složení JUDr. Martina Doležalová, Mgr. Šárka Hájková, PhDr. Dana Potočková MDR a Mgr. Jan Štandera. Publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. (účinný od 1. září 2012), včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora. Zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostech, objasňuje základní pilíře činnosti zapsaného mediátora a stěžejní momenty mediačního procesu včetně uzavření mediační dohody.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.06.2013 - Náš tým prezentoval rozhodčí řízení daňovým poradcům

Stali jsme se partnerem oslav 20. výročí založení Komory daňových poradců ČR. Členové Komory se při slavnostním setkání a konferenci mohli 7. června na výstavišti v Brně seznámit s arbitráží i s magazínem Satisfakce – s přílohou o daních.

Celý článek »


Otevřít velké foto

04.06.2013 - PRÁVĚ VYŠLO JUBILEJNÍ 25. ČÍSLO MAGAZÍNU SATISFAKCE

Náš lifestylový magazín Satisfakce slaví malé jubileum – na přelomu května a června vyšlo jeho již pětadvacáté číslo. Jsme velmi rádi, že se časopis tohoto výročí dožil v plné síle a že i na vaší straně trvá chuť listovat jeho stránkami a nacházet na nich radost a inspiraci. Těšíme se z každého pochvalného dopisu, který redakčnímu týmu pošlete, a baví nás stále vymýšlet nová témata. A která témata najdete na stránkách jubilejní Satisfakce? O své zkušenosti se s námi podělil mezinárodně uznávaný advokát, rozhodce a pedagog Alexander Bělohlávek. V rozhovoru poznáte i životní cesty herce a režiséra Martina Stropnického.

Celý článek »


Otevřít velké foto

11.05.2013 - Praha v červnu přivítá Světové fórum mediačních center

Union Internationale des Avocats a ČAK pořádají 6.–8. června 2013 v Praze Světové fórum mediačních center. Akce se zaměří mj. na mediaci, předcházení sporům v určitých odvětvích průmyslu, on-line řešení sporů či ADR ve sporech spotřebitelů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

26.04.2013 - Ústavní soud zrušil přísudkovou vyhlášku o odměnách práv. zástupců

Senátoři podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. (přísudková vyhláška). Ústavní soud došel k závěru, že vyhláška je v rozporu s ústavním pořádkem i zákonem, a ve čtvrtek 25. dubna 2013 ji zrušil.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.04.2013 - Stali jsme se odborným partnerem workshopu společnosti Sofis partner

Stali jsme se odborným partnerem workshopu, který především pro uživatele systému CESR uspořádala 9. dubna 2013 na Zámku Štiřín společnost Sofis partner. Akce se zúčastnilo takřka 100 posluchačů, jimž jsme mj. přednášeli o rozhodčím řízení.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.