News 

Otevřít velké foto

09.07.2022 - Úřední ověření elektronického podpisu (e-legalizace) od 1. července 2022

Mnohé právní předpisy stanoví pro určitá právní jednání či úkony požadavek tzv. úředního ověření podpisu jednajícího. Bez úředně ověřeného podpisu kupříkladu nepřevedeme podíl ve společnosti s ručením omezeným ani nerozvedeme manželství prostřednictvím tzv. konsensuálního rozvodu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.06.2022 - Rozumné právo: Tvorba legislativy vyžaduje zásadní změny

Český právní řád trpí mnoha neduhy. Těmi nejvýznamnějšími jsou nekoncepčnost, nadměrná právní regulace, nedostatek provázanosti či nestabilita. Tyto problémy mají dlouhodobě svůj základ ve způsobu tvorby práva.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.06.2022 - Právě vychází nový Bulletin advokacie

Zpráva o Sjezdu českých právníků, který se za účasti vrcholných reprezentantů všech českých právnických komor a profesních spolků konal 5. května 2022 v pražském Karolinu, otevírá nejnovější, páté číslo Bulletinu advokacie, které právě vychází.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.06.2022 - Konzultace k aktualizaci digitálního práva obchodních společností

Nová konzultace Evropské komise, cílící na malé a střední podniky, souvisí s iniciativou v oblasti práva obchodních společností nazvanou "Aktualizace práva obchodních společností", kterou Komise plánuje přijmout počátkem roku 2023.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.05.2022 - Nejvyšší soud: započtení není splněním dluhu

Dne 8. prosince 2021 rozhodl Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 28 Cdo 2829/2021, kterým stvrdil svou předchozí rozhodovací praxi s ohledem na charakter započtení jakožto zvláštního druhu zániku závazku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

22.05.2022 - Nová úprava náhrady nákladů soudního řízení

Náklady vynaložené na vedení soudního řízení jsou často pro účastníky překážkou k tomu, se domoci svých práv soudní cestou. Věřím, že každý z kolegů advokátů se setkal s otázkou svého klienta "Kolik to bude, pane doktore, stát?"

Celý článek »


Otevřít velké foto

15.05.2022 - Předvídatelnost rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu v praxi

Stejně jako je pestrobarevný svět, je pestrobarevné i rozhodování soudů. Každý zástupce se setkal s rozporuplným výkladem, se kterým nesouhlasil. O to zvláštnější jsou pak případy, kdy skutkově zcela shodnou věc posoudily soudy odlišně.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.05.2022 - Sankce za neprovedení zápisu skutečných majitelů v ČR, Německu a Rakousku

Požadavky 5. směrnice Evropského parlamentu a rady byly v členských státech implementovány různými způsoby. V České republice byla ustanovení 5. směrnice proti praní špinavých peněz zakotvena v českém zákoně č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Německo schválilo novou regulaci v zákoně GwG (Money Laundering Act).

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2022 - Druhá změna parametrů nejen exekučních srážek

Pro rok 2022 se již podruhé mění parametry exekučních srážek ze mzdy. V důsledku valorizace příslušného normativu nákladů na bydlení od 1. 1. 2022 byly zvýšeny nezabavitelné částky.

Celý článek »


Otevřít velké foto

22.04.2022 - Justice se bude muset přizpůsobit on-line prostředí

Justice se bude muset časem přizpůsobit on-line prostředí, ve kterém se společnost již dnes nachází. Některé dílčí problémy se již podařilo vyřešit, ale stále je zde mnoho těch nevyřešených.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.