News 

Otevřít velké foto

29.11.2020 - Pokles ekonomiky bude letos zřejmě větší

Letošní pokles ekonomiky bude zřejmě kvůli nejnovějším opatřením proti šíření koronaviru větší než 8,2 %, které odhaduje Česká národní banka v aktuální prognóze. Současná situace se totiž začíná blížit dříve odhadovaným dopadům.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.11.2020 - Novela exekučního řádu

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po několika odkladech a zdrženích projednal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, ohledně zavedení koncentrace řízení nebo případně teritoriality soudních exekutorů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.11.2020 - Přezkoumávání rozhodčích nálezů

Došlo k zajímavému posunu soudní judikatury ve věci přezkoumávání rozhodčích nálezů jako exekučních titulů. Ústavní soud se vyjádřil k možnosti soudního přezkumu exekučních titulů v exekučním řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.11.2020 - Návrh novely insolvenčního zákona

V reakci na Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020 a vyhlášení nouzového stavu připravilo Ministerstvo spravedlnosti novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jež má obdobně jako na jaře zmírnit dopady nastavených opatření na lidi a firmy v insolvenci. Soubor nových opatření, tzv. lex covid justice II, na svém jednání schválila vláda. Vliv omezení přijatých orgány veřejné moci v boji s novým koronavirem se bezpochyby projevuje i na ekonomické situaci lidí a podnikatelů v České republice.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.10.2020 - Podnikatelé požadují od vlády plán

Hospodářská komora vyzvala vládu, aby místo nepředvídatelně přijímaných kroků sestavila plán, který umožní zaměstnavatelům připravit provozy, jejich zaměstnance a zákazníky na nově zaváděná protiepidemická opatření.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2020 - Váš obchodní partner v insolvenci

Řada věřitelů si myslí, že dlužník je v úpadku, až je zahájeno insolvenční řízení a až o tom rozhodne insolvenční soud. V řadě případů to ale není pravda, dlužník se nachází v úpadku dávno předtím, než je zahájeno insolvenční řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.10.2020 - Omezení mobiliárních exekucí

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jednal o pozměňovacích návrzích novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Podle některých návrhů má dojít k podstatnému omezení mobiliárních exekucí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.09.2020 - Právo musí být rozumné v každé době

Nezávislá skupina právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva založila koncem května letošního roku názorovou platformu Rozumné právo s cílem poskytnou odbornou oponenturu návrhů zákona.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2020 - Lhůty a průtahy ve správním řízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení jsou stanoveny v § 71 správního řádu. Podle tohoto ustanovení platí, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2020 - Elektronická podoba Sbírky zákonů

Blížícímu se zavedení elektronické podoby Sbírky zákonů a systému tvorby zákonů by se měl vbrzku přizpůsobit i jednací řád Senátu. Novelu zákona předložilo 17. srpna Ministerstvo vnitra k posouzení vládě.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.