News 

Otevřít velké foto

19.11.2019 - Obsazování právnických osob na pozici člena voleného orgánu

Možnost obsazení právnických osob do funkce členů statutárních či kontrolních orgánů byla pro všechny právnické osoby připuštěna teprve nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.11.2019 - Novela zákona o obchodních korporacích

Dne 1.1.2020 by měla nabýt účinnosti dlouho diskutovaná novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, která přináší řadu významných změn. Článek se zaměřuje na některé vybrané aspekty.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.11.2019 - Definice malého a středního podniku z hlediska dotací

Menší i větší investoři si v poslední době oblíbili investování do startupů prostřednictvím přímého finančního vstupu do společnosti. Princip fungování je takový, že investoři poskytnou společnosti kapitál potřebný pro její rozvoj a za to obdrží adekvátní podíl na společnosti. Investice a podíly ve firmách však mohou postupem času narůstat, síť roste a malé startupy si ani nemusí všimnout, že jsou součástí velké sítě. V případě žádosti o dotaci tak může nastat problém.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.10.2019 - Trestní odpovědnost právnických osob

Článek rozebírá především otázky působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vzniku trestní odpovědnosti právnických osob založené na tzv. přičitatelnosti, okruhu trestných činů, kterých se mohou právnické osoby dopustit.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2019 - Evidence skutečných majitelů z pohledu obchodních korporací

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Cílem je řádně transponovat do českého právního řádu požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU).

Celý článek »


Otevřít velké foto

15.10.2019 - Převod části závodu konečně bez pochybností?

Převod části závodu představuje v praxi zajímavý a poměrně jednoduchý způsob rozšíření podnikatelského portfolia. Jeho výhoda spočívá v převedení vlastnického práva k celému souboru věcí prostřednictvím jediné smlouvy. Mezi právníky však panuje spor a nejistota ohledně výkladu pojmu "část závodu", což některé převody komplikuje. Do této nejistoty nyní vnesl trochu světla Nejvyšší soud. Právní doktrína je ohledně výkladu pojmu "část závodu" rozdělena dlouhodobě.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.10.2019 - Stát přestal hlídat ochranné známky

Firmy a živnostníci v Česku dlouhodobě zaostávají v počtu registrovaných ochranných známek za vyspělými zeměmi. Změna legislativy může současnou situaci ještě zhoršit.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.09.2019 - Nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci

Nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci přinese přístup podnikatelů - fyzických osob k úplnému oddlužení. Je však zřejmé, že v příštích dvou letech dojde v této oblasti k dalším změnám.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2019 - Změna právní formy obchodní společnosti

V souvislosti s přeměnami obchodních společností formou změny právní formy se setkáváme s pojmem "den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy", který je specifikem pro tento druh přeměny.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2019 - Doručování rozhodčího nálezu datovou schránkou

Článek přispívá k debatě nad správností doručování rozhodčího nálezu rozhodcem v rozhodčím řízení ad hoc v těch případech, kdy je podle zákona třeba využít datové schránky. Rozhodčí řízení umožňuje efektivnější řešení sporů, než soudní proces. Ten je zárukou zákonného rozhodnutí, avšak pro podnikatelskou praxi je výhodnější rychlé a neveřejné rozhodnutí, které neklade tak vysoké nároky na samotný proces jako spíše na důsledky samotného rozhodnutí.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.