News 

Otevřít velké foto

25.01.2014 - Seznamte se s výhodami a zásadami obchodních mediací

Zájem o obchodní mediace v ČR roste, přesto se jejich výhody nedostaly do všeobecného povědomí podnikatelů. Jaká je role mediátora? Kdy k mediaci přistoupit? Co je výsledkem mediace? Tímto vším se zabývá článek na portálu Patria.cz.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.01.2014 - Orco obnovila mezinárodní arbitráž kvůli investici v Chorvatsku

Developerská společnost Orco Property Group obnovila v prosinci mezinárodní arbitráž kvůli své investici v Chorvatsku poté, co se v této věci nedohodla na urovnání se státem. Orco v roce 2012 podala žádost o arbitráž vůči chorvatské státní instituci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

08.01.2014 - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK VSTOUPIL V ÚČINNOST

Se začátkem roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro rekodifikace soukromého práva vstoupila zároveň v účinnost i řada doprovodných předpisů, například katastrální zákon, zákon o zvláštních řízeních soudních či zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nové zákony ruší více než 200 dosud účinných předpisů. Ministerstvo spravedlnosti si zřejmě uvědomuje, že největší změna v českém právu za několik desítek let s sebou přinese mnoho komplikací a nejasností. Proto na webu připravilo sekci FAQ.

Celý článek »


Otevřít velké foto

11.10.2013 - ČR uspěla v mezinárodní arbitráži s německou skupinou ECE

Česká republika zvítězila v investiční arbitráži, ve které se německá developerská skupina ECE domáhala náhrady škody ve výši asi 1,8 miliard korun s úroky z důvodu údajného zmaření své investice do výstavby obchodního centra Galerie Liberec.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.09.2013 - NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU A SPLATNOST FAKTUR

S účinností od 1. července 2013 platí novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato novela, jejímž základním cílem je přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky odběratelů a na ochranu dodavatelů zboží a služeb, přináší vedle maximální doby přejímky, zvýšení zákonných úroků z prodlení a zavedení sankce kryjící náklady spojené s vymáháním pohledávky také omezení maximální doby splatnosti faktur.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2013 - Přečtěte si nové číslo lifestylového magazínu Satisfakce

Právě vychází třetí letošní číslo lifestylového magazínu Satisfakce. Naleznete v něm mj. rozhovor s lékařem hokejové reprezentace Zdeňkem Ziegelbauerem, cestopis z Maroka nebo reportáž z oslav dušiček v Mexiku. V pdf si časopis přečtěte zde.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.08.2013 - Další naši rozhodci zapsaní na seznamu Ministerstva spravedlnosti

Další z rozhodců sdružených u Unie jsou zapsáni na seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Mohou tak rozhodovat i spory vyplývající ze spotřebitelských smluv, což považujeme za další garanci kvality jejich práce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.07.2013 - NOVÁ KNIHA C. H. BECK: KOMENTÁŘ K ZÁKONU O MEDIACI

Nakladatelství C. H. Beck vydalo v červnu 2013 v řadě Beckovy komentáře publikaci Zákon o mediaci – komentář. Pod knihou je podepsán autorský tým ve složení JUDr. Martina Doležalová, Mgr. Šárka Hájková, PhDr. Dana Potočková MDR a Mgr. Jan Štandera. Publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. (účinný od 1. září 2012), včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora. Zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostech, objasňuje základní pilíře činnosti zapsaného mediátora a stěžejní momenty mediačního procesu včetně uzavření mediační dohody.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.06.2013 - Náš tým prezentoval rozhodčí řízení daňovým poradcům

Stali jsme se partnerem oslav 20. výročí založení Komory daňových poradců ČR. Členové Komory se při slavnostním setkání a konferenci mohli 7. června na výstavišti v Brně seznámit s arbitráží i s magazínem Satisfakce – s přílohou o daních.

Celý článek »


Otevřít velké foto

04.06.2013 - PRÁVĚ VYŠLO JUBILEJNÍ 25. ČÍSLO MAGAZÍNU SATISFAKCE

Náš lifestylový magazín Satisfakce slaví malé jubileum – na přelomu května a června vyšlo jeho již pětadvacáté číslo. Jsme velmi rádi, že se časopis tohoto výročí dožil v plné síle a že i na vaší straně trvá chuť listovat jeho stránkami a nacházet na nich radost a inspiraci. Těšíme se z každého pochvalného dopisu, který redakčnímu týmu pošlete, a baví nás stále vymýšlet nová témata. A která témata najdete na stránkách jubilejní Satisfakce? O své zkušenosti se s námi podělil mezinárodně uznávaný advokát, rozhodce a pedagog Alexander Bělohlávek. V rozhovoru poznáte i životní cesty herce a režiséra Martina Stropnického.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.