News 

Otevřít velké foto

29.11.2022 - Reflexní škoda a adhezní řízení

Škoda způsobená přímo obchodní korporaci může za určitých podmínek představovat současně i tzv. reflexní škodu způsobenou společníkovi na jeho účasti v obchodní korporaci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.11.2022 - Účetní závěrky se "začerněnými" údaji

Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin patří k často porušovaným povinnostem. Řada obchodních společností tak přitom nečiní z liknavosti, ale z obavy, že zveřejnění kompletní účetní závěrky je může poškodit.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.11.2022 - Ministerstvo financí chce zpřísnit zákon proti praní špinavých peněz

Ministerstvo financí připravuje zpřísnění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Měl by se rozšířit počet subjektů, které prověřují klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti, a zvýšit horní hranice pokuty za porušení zákona.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.10.2022 - (Ne)jasná smlouva o výkonu funkce

Bez ohledu na velikost a formu musí mít každá kapitálová společnost statutární orgán. Společnost s ručením omezeným jednatele a akciová společnost představenstvo v případě dualistického systému či správní radu v případě monistického systému.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2022 - Apel soudům k razantnějšímu přístupu

Domníváme se, že neexistuje advokát, který se za své praxe nesetkal s průtahy v řízení před soudem. Smyslem a účelem tohoto článku však není kritika soudkyň a soudců, jak se na první pohled může zdát.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.10.2022 - Novelizace úpravy v oblasti práva ochrany spotřebitele

Na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vznikl předpis, který předpokládá novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a také změny v oblasti úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vládou schválená předloha do českého práva implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU).

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.09.2022 - Podnikatelé si stěžují na nejednoznačnost právních předpisů

Většina podnikatelů označuje za největší problém, že právní normy ponechávají úředníkům velký prostor pro libovůli, které se nemohou účinně bránit. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2022 - Předání díla ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Jedním z nejčastějších smluvních typů uzavíraných mezi podnikateli, a to bez ohledu na předmět jejich činnosti, je smlouva o dílo. Tedy smlouva, jejímž předmětem je zhotovení určité věci či provedení prací za sjednanou cenu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2022 - Směnka - nesměnka: formálně platná směnka stižená materiální neplatností

Směnečnému právu je vlastní poměrně atypická klasifikace neplatných právních jednání. Směnečná prohlášení mohou být neplatná materiálně a/nebo formálně. Formální a materiální neplatnost směnky nebo i jiných směnečných prohlášení má výrazně odlišný vliv na směnečné závazky dalších podpisatelů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2022 - Postavení a role Nejvyššího soudu v 21. století

Chci se s vámi podělit o svůj pohled na budoucnost Nejvyššího soudu. Z čehož plyne, že jeho postavení v době přítomné či v době minulé nevnímám jako optimální. Kam by se měl Nejvyšší soud posunout v 21. století?

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.