News 

Otevřít velké foto

19.11.2023 - Zásah do pověsti právnické osoby uveřejněním pravdivé informace

Klienti se na naši kancelář často obracejí s dotazy, zda o nich např. nespokojení zákazníci mohou šířit negativní hodnocení prostřednictvím sociálních sítí, či jiných sdělovacích prostředků a jakým způsobem lze chránit jejich dobré jméno.

Celý článek »


Otevřít velké foto

15.11.2023 - Oznámení: Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. je nyní URMR a.s.

Společnost Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. se přejmenovala na URMR a.s. s účinností ke dni 26. 10. 2023. Změna názvu byla provedena i v souvislosti s tím, že se pod její provoz vrací po řadě let provozování systému CESR (Czech Economic Subjects Rating).

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.11.2023 - Modernizace pravidel mimosoudního řešení sporů v digitálním trhu

Evropská komise navrhla v úterý 17. října modernizaci pravidel pro mimosoudní řešení sporů tak, aby odpovídala digitálnímu trhu.Tento návrh rozšiřuje oblast působnosti směrnice o alternativním řešení sporů tak, aby zahrnovala otázky, jako je klamavá reklama, přístup ke službám a neoprávněné zeměpisné blokování. Bude posílena pomoc spotřebitelům, zejména zranitelným osobám, a podniky budou povinny reagovat na žádosti o alternativní řešení sporů do 20 pracovních dnů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.10.2023 - Kdy lze považovat nájemní smlouvu za konkludentně uzavřenou?

Nájemní vztahy dostály přijetím nového občanského zákoníku poměrně zásadních změn. Nejinak tomu je i u smluv podnájemních. Z pohledu zákona nastává poměrně zajímavá situace při změně osoby pronajímatele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2023 - Další významné rozhodnutí NSS v oblasti vnitroskupinových služeb

Správce daně je již dlouhodobě velmi aktivní z hlediska kontroly nákladů na vnitroskupinové služby, kdy prověřuje nejen metodiku stanovení ceny, ale především daňovou uznatelnost vynaložených nákladů jako takových.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.10.2023 - Hromadné žaloby

Dočkali jsme se dalšího návrhu zákona o tzv. hromadných žalobách, který docestoval až do Poslanecké sněmovny. Jde již o třetí pokus a lze očekávat, že tentokrát návrh projde legislativním procesem. S ohledem na vytížení obou komor parlamentu můžeme těžko odhadovat rychlost přijetí a nabytí jeho účinnosti. Nicméně s ohledem na prodlení našeho státu s implementací evropské směrnice a běžící řízení na evropské úrovni bychom se na první hromadná řízení měli těšit již brzy.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.09.2023 - Čerpání bankovní záruky insolventním dlužníkem

Tento článek navazuje na praktické zkušenosti autorů z reálného právního případu. Zhotovitel uzavřel s objednatelem smlouvu o dílo, na základě které nechal zhotovitel vystavit ve prospěch objednatele bankovní záruku.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2023 - Promlčení pohledávky, jejíž splatnost je závislá na vůli věřitele

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 31. května 2023, sp. zn. 31 Cdo 3125/2022 zabýval otázkou určení počátku běhu promlčecí lhůty v případě práv na smluvní plnění, jejichž splatnost je závislá na vůli věřitele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2023 - Zaúčtovaná faktura jako důkaz plnění?

Tento příspěvek věnovaný právním vztahům mezi podnikateli usiluje o poskytnutí čtenáři právního, ale současně i praktického pohledu na specifickou otázku, do jaké míry může samotná skutečnost, že žalovaný - odběratel zaúčtoval přijatou fakturu od žalobce - dodavatele do svého účetnictví, sloužit žalobci jako důkaz o poskytnutí zaúčtovaného plnění.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2023 - Počátek běhu promlčecí lhůty - bude konečně jasno?

Otázkou počátku běhu promlčecí lhůty se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 31. května 2023, sp. zn. 31 Cdo 3125/2022 zabýval velký senát Nejvyššího soudu.Konkrétně řešil otázku, na které doposud nepanovala v odborné veřejnosti shoda.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.