News 

Otevřít velké foto

19.05.2023 - Následky neurčitosti smlouvy (o dílo)

V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu se otázka určitosti a srozumitelnosti smluv o dílo objevila již mnohokrát, a judikaturu v tomto směru lze označit za konstantní. Problematickou částí smluv o dílo je nejčastěji samotné vymezení předmětu díla.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.05.2023 - Novela advokátního tarifu míří do mezirezortního připomínkového řízení

Týden poté, co se uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory, na jehož základě došlo k dohodě na finální podobě novely advokátního tarifu, odeslalo Ministerstvo spravedlnosti dne 25. dubna 2023 novelu advokátního tarifu do mezirezortního připomínkového řízení. Jak již dříve uvedl předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., který stál v čele vyjednávacího týmu, návrh novely, který nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení, považuje on i jeho kolegové z představenstva za velice rozumný kompromis.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.04.2023 - Excesivní vyplnění blankosměnky

Pokud by se sestavoval žebříček nejkontroverznějších právních nástrojů, na čelných místech musí nezbytně figurovat blankosměnka. Pokud je blankosměnka vyplněna v rozporu s vyplňovacím oprávněním, mohou vzniknout směnečné závazky mnohonásobně převyšující učiněné dohody.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.04.2023 - Nejvyšší soud: vyloučit jednatele či člena představenstva z výkonu funkce lze, i když nezpůsobí společnosti újmu

Nejvyšší soud ve svém nedávnem rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 1831/2021 nastínil, jaká jednání člena statutárního orgánu společnosti mohou vést k jeho vyloučení z výkonu funkce.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.04.2023 - Je publikovaná judikatura k elektronickým podpisům skutečně relevantní?

Elektronické podpisy jsou dnes běžnou součástí právního styku v soukromé i veřejné sféře. Jejich právní úprava je poměrně přímočará, dosud publikovaná judikatura okresních soudů však ukazuje problémy, na které soudy naráží při jejím výkladu a aplikaci. Tyto výkladové a aplikační problémy pak vytvářejí právní nejistotu při použití elektronických podpisů v praxi, zejména ve vztahu k nižším úrovním podpisů, jako je prostý a zaručený elektronický podpis.

Celý článek »


Otevřít velké foto

31.03.2023 - Směnka s přeškrtnutými údaji či směnečnými prohlášeními

Přeškrtnutí textu ve směnce může mít vliv na obsah práv a povinností účastníků směnečného vztahu, může však být prosto právních následků. Záleží na faktu, který text na směnce byl přeškrtnut.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.03.2023 - Finanční záruka ve vztahu k dlužníkovi v úpadku

Finanční záruka je jedním z institutů civilního práva, který slouží k zajištění dluhu dlužníka. Zajištění v obecné rovině upravuje ust. § 2010 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ").

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.03.2023 - Startuje další ročník Ankety Zákon roku

Už počtrnácté bude odborná veřejnost diskutovat a vybírat nejlepší legislativní počin minulého roku, který má pozitivní dopad na podnikání a celkové ekonomické prostředí v ČR.Do letošního ročníku Ankety Zákon roku jich nominační rada jmenovala celkem pět. Hlasování probíhá od 16. února do 30. dubna 2023 a vyhlášení proběhne v květnu 2023.

Celý článek »


Otevřít velké foto

28.02.2023 - Přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023

Pracovněprávní tým advokátní kanceláře Eversheds Sutherland pod vedením partnera Radka Matouše pro Vás připravil přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.02.2023 - Nejvyšší soud zásadně mění dosavadní pojetí moderace smluvní pokuty

Velký senát civilního kolegia Nejvyššího soudu se rozhodl odklonit od předchozí rozhodovací praxe, která při řešení otázky moderace smluvní pokuty podle převzala judikaturní závěry přijaté v režimu obchodního zákoníku, zrušeného k 1. lednu 2014.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.