News 

Otevřít velké foto

29.10.2022 - (Ne)jasná smlouva o výkonu funkce

Bez ohledu na velikost a formu musí mít každá kapitálová společnost statutární orgán. Společnost s ručením omezeným jednatele a akciová společnost představenstvo v případě dualistického systému či správní radu v případě monistického systému.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.10.2022 - Apel soudům k razantnějšímu přístupu

Domníváme se, že neexistuje advokát, který se za své praxe nesetkal s průtahy v řízení před soudem. Smyslem a účelem tohoto článku však není kritika soudkyň a soudců, jak se na první pohled může zdát.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.10.2022 - Novelizace úpravy v oblasti práva ochrany spotřebitele

Na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vznikl předpis, který předpokládá novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a také změny v oblasti úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vládou schválená předloha do českého práva implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU).

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.09.2022 - Podnikatelé si stěžují na nejednoznačnost právních předpisů

Většina podnikatelů označuje za největší problém, že právní normy ponechávají úředníkům velký prostor pro libovůli, které se nemohou účinně bránit. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory.

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.09.2022 - Předání díla ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Jedním z nejčastějších smluvních typů uzavíraných mezi podnikateli, a to bez ohledu na předmět jejich činnosti, je smlouva o dílo. Tedy smlouva, jejímž předmětem je zhotovení určité věci či provedení prací za sjednanou cenu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.09.2022 - Směnka - nesměnka: formálně platná směnka stižená materiální neplatností

Směnečnému právu je vlastní poměrně atypická klasifikace neplatných právních jednání. Směnečná prohlášení mohou být neplatná materiálně a/nebo formálně. Formální a materiální neplatnost směnky nebo i jiných směnečných prohlášení má výrazně odlišný vliv na směnečné závazky dalších podpisatelů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.08.2022 - Postavení a role Nejvyššího soudu v 21. století

Chci se s vámi podělit o svůj pohled na budoucnost Nejvyššího soudu. Z čehož plyne, že jeho postavení v době přítomné či v době minulé nevnímám jako optimální. Kam by se měl Nejvyšší soud posunout v 21. století?

Celý článek »


Otevřít velké foto

19.08.2022 - Přezkum Elektronického platebního rozkazu v rámci insolvenčního řízení

Elektronický platební rozkaz je jednou z forem soudního rozhodnutí ve sporném řízení týkajícího se žaloby na zaplacení peněžité částky. Jeho využitelnost je omezena na menší peněžité sumy do jednoho milionu korun.

Celý článek »


Otevřít velké foto

09.08.2022 - Připravovaný zákon o preventivní restrukturalizaci

Preventivní restrukturalizace je v odborné právní komunitě stále diskutovanějším tématem, a to i přes to, že ji české právní předpisy dosud neupravují. Cílem tohoto právního institutu má být řešení nepříznivé ekonomické situace podnikající právnické osoby (společnosti).

Celý článek »


Otevřít velké foto

29.07.2022 - Prezident republiky podepsal 6 zákonů, mimo jiné o elektronické Sbírce zákonů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 22. června 2022 šest zákonů. Zákon ze dne 15. června 2022 o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.