News 

Otevřít velké foto

18.08.2014 - Soudit se je drahé, vyzkoušejte rozhodčí řízení nebo mediaci

Dlužné faktury, spory spotřebitelů, tahanice s nespolehlivými obchodními partnery. Toto všechno se dá řešit i jinak než soudní cestou. Většinou to jde i rychleji, levněji a bez obstrukcí - díky moderním alternativním způsobům.

Celý článek »


Otevřít velké foto

01.08.2014 - Mezinárodní prvek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi podnikateli

Existuje široká paleta odborných článků zaměřených na uplatňování vzájemných práv a povinností mezi účastníky smlouvy o dílo z hlediska vnitrostátního práva. Neřeší se zde však možné dopady mezinárodního prvku, je-li ve smlouvě přítomen.

Celý článek »


Otevřít velké foto

25.07.2014 - Možnost určení rozhodce stranami dohodnutou právnickou osobou

S ohledem na některé nepřesnosti, které se aktuálně objevily v mediích ve vazbě na způsob určení rozhodce, si vás dovolujeme upozornit na zajímavý článek, který na uvedenou situaci reaguje a uvádí ji na pravou míru. Jak může být rozhodce určen?

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.07.2014 - Obsah předžalobní upomínky - § 142a občanského soudního řádu

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Citovaná novela se dotkla zejména oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

04.07.2014 - Jak v Česku funguje moderní obchodní mediace?

Mediaci lze charakterizovat jako dobrovolné, mimosoudní řešení sporu mezi stranami za asistence třetí, nezávislé osoby – mediátora. Mediátor je přitom jakýmsi prostředníkem znesvářených stran, který pomáhá obnovit jejich vzájemnou komunikaci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.06.2014 - Změny společenských smluv a valné hromady

S ohledem na blížící se konec lhůty pro uvedení společenských smluv do souladu se zákonem o obchodních korporacích je vhodné se zamyslet i nad aktuální úpravou rozhodování valné hromady s.r.o. a nad novými možnostmi, které jsou k dispozici.

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.06.2014 - SEMINÁŘ O MEDIACI V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ

Na národní úrovni je mediace uznávaným a osvědčeným nástrojem alternativního řešení sporů, avšak panuje omezená důvěra v účinnost mediace v mezinárodním prostředí. Stát se odrazovým můstkem k překonání tohoto problému a poskytnout praktické zkušenosti s mezinárodní mediací – to jsou cíle semináře, který na 24.–26. září 2014 připravuje Central European University v Budapešti. Přednášejícím bude Kenneth Feinberg, jeden z předních světových mediátorů. Další informace o semináři Making it Count: Practical Steps for Successful Mediation in an International Environment, včetně registračního formuláře, najdete na webu pořadatele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

20.06.2014 - Nakladatelství Leges: monografie Rodinná mediace v České republice

Monografie Rodinná mediace v ČR přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v tuzemsku. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění práva na ochranu rodinného života.

Celý článek »


Otevřít velké foto

18.06.2014 - ČAK připravuje etický kodex advokáta mediátora

Sekce ADR (Alternative Dispute Resolution – alternativní řešení sporů) při České advokátní komoře se rozhodla upravit specifika souběhu profese advokáta a zapsaného mediátora s cílem nastavit jednoznačná pravidla pro souběžné vykonávání těchto činností.

Celý článek »


Otevřít velké foto

23.02.2014 - K možnosti jednostranných změn všeobecných obchodních podmínek

Některé společnosti využívající arbitráž mají rozhodčí doložky umístěné ve všeobecných obchodních podmínkách. Proto vám přinášíme informace k souvisejícímu tématu: výslovné úpravě možnosti jednostranných změn VOP podle NOZ.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >|


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.