News 

Otevřít velké foto

29.11.2022 - Reflexní škoda a adhezní řízení

Škoda způsobená přímo obchodní korporaci může za určitých podmínek představovat současně i tzv. reflexní škodu způsobenou společníkovi na jeho účasti v obchodní korporaci (tj. na jeho podílu), kterou je společník oprávněn sám vlastním jménem po škůdci vymáhat (srov. ust. § 213 o. z.). Tato hmotněprávní úprava se musí nezbytně odrazit také v procesním postavení společníka obchodní korporace coby poškozeného v trestním (adhezním) řízení.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.