News 

Otevřít velké foto

29.09.2023 - Čerpání bankovní záruky insolventním dlužníkem

Tento článek navazuje na praktické zkušenosti autorů z reálného právního případu. Zhotovitel uzavřel s objednatelem smlouvu o dílo, na základě které nechal zhotovitel vystavit ve prospěch objednatele bankovní záruku zajišťující řádné splnění jeho povinností dle smlouvy. V textu záruční listiny bankovní záruky byla sjednána podmínka, že žádost o čerpání musí obsahovat prohlášení objednatele (v pozici beneficienta) o porušení smlouvy ze strany zhotovitele s uvedením konkrétních porušených článků smlouvy.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.