News 

Otevřít velké foto

19.09.2023 - Promlčení pohledávky, jejíž splatnost je závislá na vůli věřitele

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 31. května 2023, sp. zn. 31 Cdo 3125/2022 (dále jen "Rozsudek"), zabýval otázkou určení počátku běhu promlčecí lhůty v případě práv na smluvní plnění, jejichž splatnost je závislá na vůli věřitele. Věc byla postoupena velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který rozhodl o návratu k historicky užívanému výkladu.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.