News 

20.10.2009 - Unie novelizovala svůj Jednací řád a Organizační statut a kancelářský řád

Připravili jsme s účinností od 1. listopadu 2009 nové znění našeho Jednacího řádu a Organizačního statutu a kancelářského řádu, které je k dispozici na vyžádání na právním oddělení Unie. Naleznete ho také na našich webových stránkách.
Hlavním důvodem úprav dosavadního znění Jednacího řádu bylo včlenění nového způsobu doručování elektronickou formou prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek v souladu s novelou zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád provedené zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Samotný zákon č. 300/2008 Sb. však byl před svojí účinností již dvakrát novelizován. Není proto zcela zřejmé, jak bude nový způsob doručování fungovat, jaká budou konkrétní znění občanského soudního řádu, dle kterého se doručují rozhodčí nálezy, a jaké účinky bude mít takové doručení pro soukromé subjekty (doručování mezi soukromými subjekty pomocí datových schránek dosud není z pohledu zákona účinné). S ohledem na výše uvedené jsme se rozhodli zakomponovat možnost doručování prostřednictvím datových schránek do Jednacího řádu pouze v obecném znění – s odkazem na konkrétní legislativní úpravu, která toto bude umožňovat.
Aktuální znění obou dokumentů, stejně jako archiv jejich předchozích verzí, najdete na webu Unie v sekci Řády a pravidla (http://www.urmr.cz/rady-a-pravidla/).
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.