News 

Otevřít velké foto

19.06.2021 - Likvidita pohledávky, jakožto předpoklad její započitatelnosti

Občanský zákoník stanovuje, jakožto jeden ze způsobů zániku závazků, zánik závazků započtením. Podstatou započtení je to, že dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku (tzv. aktivní pohledávka) započítává proti pohledávce druhé strany (tzv. pasivní pohledávka).

Zveřejněno na portále: www.pravniprostor.cz
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.