News 

Otevřít velké foto

29.10.2021 - Jednání za právnickou osobu datovou schránkou

Tam, kde zákon vyžaduje použití uznávaného elektronického podpisu, lze použít datovou schránku, jelikož podání učiněné z datové schránky osoby, pro niž byla zřízena, má stejné právní účinky, jako podání podepsané elektronickým podpisem této osoby. Tento závěr připomíná Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 27 Cdo 143/2020. V dané věci šlo o posouzení podání ve věci zápisu právnické osoby učiněné z datové schránky jejího předsedy.

Zveřejněno na portále: www.pravniprostor.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek