Služby 

"Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží." DOMITIUS ULPIANUS

Mezi služby Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR patří především:

 

 

Rozhodčí řízení (arbitráž) je mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů mezi stranami, který vychází ze zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Je možné v něm rozhodovat téměř všechny majetkové spory (kromě sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání). Rozhodnutí sporu rozhodcem má obdobné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je soudně vykonatelné.
Naše společnost působí především jako servisní organizace vykonávající administrativu související s rozhodčím řízením (nikoliv rozhodování sporů, to je v rukou rozhodců). Poskytuje servis jak rozhodcům, tak stranám sporu. Jde např. o příjem rozhodčích žalob, výběr nezávislého rozhodce předsedou představenstva Unie pro jednotlivé spory, doručování a archivaci dokumentů, správu portálu E-ARBITER pro vedení arbitráže on-line apod.  

 

Mediace je vyjednávání o smírném řešení sporu za aktivní účasti třetí osoby, mediátora. O osudu sporu zde přestávají rozhodovat právníci. Mediátor je v podstatě nezávislý manažer, který má na mysli prospěch obou stran – jde mu o hledání řešení, nikoli o vítězství ve sporu.

 

Vzdělávací akce pořádané Unií zahrnují semináře a workshopy, které účastníkům zprostředkovávají nejmodernější poznatky z oblasti smluvních vztahů a z nich vyplývajících rizik. Cílem je seznámit členy ekonomicky činné veřejnosti s efektivními trendy v řešení sporů, včetně jejich právních důsledků a využití v praxi. Vzdělávání zahrnuje také návody na předcházení vzniku konfliktů, metodiku postupů uzavírání smluvních vztahů nebo další související problematiku týkající se daní, exekucí apod. Další typ vzdělávací akce představuje firemní školení, jehož cílem je naučit zaměstnance přicházející do styku s pohledávkami pracovat s výhodami rozhodčího řízení.

 

Lektorská a publikační činnost. 

Specialisté Unie participují nejen na vzdělávacích akcích společnosti, ale aktivně se s příspěvky účastní také celostátních a mezinárodních oborových i mezioborových konferencí, přednášejí na vysokých školách, publikují odborné články v periodicích apod. Unie též na svých webových stránkách www.urmr.cz zveřejňuje důležité pojmy z oblasti rozhodčího řízení, aktuality z této oblasti a další informace.

 

Poradenská a konzultační činnost. 

Zde se jedná především o analýzy a návrhy implementace navržených postupů do firemní dokumentace a každodenního chodu firmy, konzultace o postupech jednání v konkrétních případech, zprostředkovávání kvalifikovaného právního poradenství. Unie také poskytuje odborné názory celostátním i specializovaným médiím, stejně jako orgánům státní správy a samosprávy.

 

 Využitím všech služeb Unie získáte:

  • konkurenční výhody
  • schopnost předcházet sporům
  • efektivní nástroje řešení sporů
  • nárůst zisku
  • zvýšení právní jistoty
  • srovnání cash-flow
  • rozšířené možnosti podnikání
  • zajištění pohledávek a jejich vykonatelnost
  • úspory za právní služby

 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.