Naše zásady a filozofie 

 "Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří." MARCUS TULLIUS CICERO

Arbitráž neboli rozhodčí řízení vznikla jako účinný, rychlý a procesně nekomplikovaný nástroj, díky kterému se poctiví podnikatelé mohou domoci svých práv bez obstrukcí nebo formálních námitek od protistrany běžných u obecných soudů. S podobným posláním byla založena také Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Dlouhodobě usilujeme o vytváření spravedlivého obchodního prostředí, v němž každý získá to, co mu právem náleží. Proto se veřejně hlásíme k hodnotám a morálce starého římského práva, tedy ke spravedlnosti, důvěře, legalitě a smluvní kázni. Naším cílem je tyto hodnoty hájit na úrovni společenské, v mezilidských a obchodních vztazích i ve sporech vedených a rozhodovaných rozhodci a mediátory sdruženými u Unie. Mottem naší společnosti a vyjádřením naší filozofie se stal citát známého římského právníka, politika, spisovatele a řečníka Marca Tullia Cicera: 

 

„FUNDAMENTUM AUTEM EST IUSTITIAE FIDES, ID EST DICTORUM CONVENTORUMQUE CONSTANTIA ET VERITAS.“

 

„Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená
stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách.“

 

Usilujeme o předvídatelnost a transparentnost v řešení sporů a o zvyšování právní jistoty. S tím souvisí jednak přísné dodržování všech procesních a dalších pravidel, jednak naše dlouhodobá snaha o špičkovou úroveň služeb. Vždy chceme být o krok napřed a nabízet něco navíc.

 

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. 

  • je první komerční rozhodčí a mediační centrum v ČR
  • založila vlastní unikátní portál E-ARBITER pro vedenírozhodčího řízení on-line
  • jako jediná společnost v oboru pravidelně pořádá vzdělávací akce
  • se dlouhodobě aktivně zapojuje do společenského života
  • podporuje neziskové a charitativní organizace
  • pořádá vlastní kulturní, sportovní, společenské a další akce

 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.