Portál E-ARBITER® 

"Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy
mnoho udělat, bez času nic."
JAN NERUDA

Vytvořili jsme a provozujeme vlastní arbitrážní portál E-ARBITER® - internetové rozhraní pro rozhodčí řízení vedené on-line. Při zahájení sporu je v prostředí portálu vytvořeno soudní fórum, v němž je konkrétní spor veden. Přístup do fóra mají pouze strany sporu, jejich právní zástupci a rozhodce. Ti obdrží přihlašovací údaje, s jejichž pomocí se mohou do soudního fóra po zahájení sporu kdykoliv přihlásit. Předkládají sem důkazy a další dokumenty v digitalizované podobě, v každém okamžiku mohou vidět stav sporu, všechny vložené důkazy a aktuální stav řízení. Veškerá komunikace je přitom zabezpečena obdobně jako např. ovládání bankovního účtu přes internet.

 

Portál E-ARBITER®: ...řeště svoje věci kdekoliv


Rozhodčí řízení vedené on-line prostřednictvím portálu E-ARBITER® přináší stranám mnoho výhod. Celé řízení mohou řešit z pohodlí vlastní kanceláře nebo z kteréhokoliv jiného místa, bez zdlouhavého papírování a zdržování se přepravou k osobním jednáním. Kromě cestovného odpadají i výdaje za korespondenci, stejně jako „ztracené“ dopisy a nedoručená předvolání. To vše znamená pro strany sporu značnou úsporu peněz i času, navíc je rozhodčí řízení vedené on-line ze své povahy vždy rychlejší než řízení vedené písemně. Celý proces se také obejde bez nutnosti použít elektronický podpis. 

 

Vedení sporu on-line je výhodné zejména tehdy, když:

  • činnost, ze které spor vychází nebo může nastat, je prováděna převážně či zcela prostřednictvím internetu,
  • podklady pro spor jsou od počátku digitalizované,
  • je třeba vyřešit spor velmi rychle,
  • chcete ušetřit další náklady - především při sporech o nižší částky lze díky menším poplatkům značně ušetřit.
  

Portál E-ARBITER® je dostupný na internetové adrese:

http://www.e-arbiter.cz/


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.