Reference 

"Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo." JACK WELCH

Řekli o nás

Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba hodnotící činnost Unie. Názory obchodních partnerů na úroveň našich služeb si neustále ověřujeme. Získané poznatky nás motivují k další práci i zamyšlení, jak ji dále zlepšovat.


Uvádíme některé výroky klientů o našich službách:    

 

ADDURRE s. r. o., Mgr. Barbora Skalníková

Jsem nadšená z možností vzdělávání u Unie. Zúčastnila jsem se workshopu, který byl pro mě velkým přínosem. Líbilo se mi, že zde byli představeni i partneři Unie, takže jsem měla možnost se dozvědět něco o pojištění pohledávek a factoringu. Přihlásila jsem se také na semináře o rozhodčím řízení, prevenci vzniku pohledávek a obchodní mediaci, která mě velmi zajímá.
 

ANICO floor s. r. o., Radoslav Ostřížek

Jsem velice spokojen se službami Unie i s nastaveným systémem. Tvrdě dodržuji vaše doporučení. A to i přesto, že jsem musel vyměnit některé zaměstnance – nechtěli pochopit, že papírové podklady jsou důležité, a nekladli na ně dostatečný důraz. Na správě pohledávek se podílí náš právník. A jak postup vypadá? 1. upomínkovací systém (vnitrofiremní), 2. předání právníkovi k „mediaci“, 3. v případě neúspěchu právník připraví rozhodčí žalobu a postupuje ji k řešení Unii. Výsledky jsou nadmíru příznivé!

 

DN FORMED Brno s. r. o., Jiří Bartoněk

Díky Unii jsme se dostali k rozhodčímu řízení, které je pro nás velkým přínosem. Nyní ho zavádíme do všech svých smluvních vztahů. 

 

GGP CZECH REPUBLIC s. r. o., Jan Veselý

Seminář, který jsem navštívil, se mi velmi líbil. Na školeních mám často problém udržet pozornost, ale váš seminář byl natolik zajímavý, že jsem vydržel celou dobu. A to už je co říct. (smích) Lektor Robert Waschka dokáže opravdu zaujmout.

 

GM Electronic, s. r. o., Vít Majtás
Rozhodčí doložky používáme pro všechny své zákazníky. Se zavedením doložek jsme současně zavedli přísný kreditní systém. Po těchto krocích nám sice ubylo pár zákazníků, ale byli to ti, kteří byli vždycky problematičtí a platili pozdě nebo vůbec. Teď nemáme jedinou pohledávku. Takže čas, který naše firma dříve trávila řešením pohledávek, můžeme věnovat obchodu a zkvalitňování služeb pro naše klienty.
 

HIPS, s. r. o., Ivana Suchánková
Zavedení rozhodčích doložek se ukázalo jako velmi účinný preventivní nástroj, který dokáže výrazně zlepšit platební morálku obchodních partnerů. Pokud totiž doložku ve smlouvě nemáte, odběratel ví, že případný spor se u soudu může táhnout i roky, a splatnost proto příliš neřeší. U rozhodčího řízení si je však stále více firem vědomo jeho rychlosti a účinnosti – pravomocný rozhodčí nález lze získat již v řádu několika týdnů. A nezaplatit svůj závazek, když exekuce může přijít takto brzo, si dovolí málokdo… Pokud se již někdo takový najde, máme v ruce další možnost – podání rozhodčí žaloby. I to jsme si už v praxi vyzkoušeli a přesvědčili se, že rozhodčí řízení je skutečně rychlým a efektivním nástrojem na řešení pohledávek.
 

HN Motor s. r. o., Ing. Bronislav Havlíček

Chtěl jsem prodiskutovat některé konkrétní záležitosti přímo na vašem workshopu, avšak při každé přestávce byla u pracovníků Unie fronta s dotazy. Šel jsem tedy na kávu v domnění, že fronta mezitím zmizí. Bohužel se zdvojnásobila. Mohlo mi ale být předem jasné, že o konzultace bude takový zájem. I já sám jsem se o rozhodčí řízení začal více zajímat. 

 

Inter Cars Česká republika s. r. o., Emil Elner
Když jsem začal využívat rozhodčí řízení, nečekal jsem, že bude tak rychlé a efektivní. V současné době jsem začal aktivně spolupracovat i s právníkem, jelikož je pro mě velmi důležité, aby celý proces probíhal co nejprofesionálněji a nejkvalitněji a já se mohl starat o věci, ve kterých jsem profesionál pro změnu já.
  

JAS ČR, a. s., Mgr. Jan Hnilička
Nedávno jsem dostal do e-mailové schránky newsletter Unie. Narazil jsem v něm na článek pojednávající o tom, že za poslední měsíce se rozhodčí řízení rozšiřuje mezi mnoho velkých společností. Byl jsem mile překvapen, když jsem v jejich přehledu nalezl několik našich největších konkurentů. Vím tak, že doložky používají i ostatní v našem oboru.

 

JOYCE ČR, s. r. o., Ivona Spáčilová
Ráda bych poděkovala Unii za to, že mi poskytla argumenty, které může naše společnost využít pro zákazníky, s nimiž podepisujeme dokumenty obsahující rozhodčí doložky. Díky zkušenostem pracovníků Unie tak dokážeme přesvědčit zákazníka, aby nám doložku podepsal.
 

Klasik CZ s. r. o., Petr Procházka

Jsem překvapen, s jakou rychlostí Unie reaguje na požadavky svých klientů. Budu vás doporučovat dále. 

 

MPL TRADING, spol. s r. o., Igor Benedik
Vím, že jste relativně drazí, ale také rychlí. Jsem stále spokojený se službami Unie a rychlost pro mě byla v oblasti správy pohledávek vždy důležitá. Když naše spolupráce začínala, byl jsem mile překvapen, že mám rozhodčí nález na stole asi za tři měsíce od podání rozhodčí žaloby. Dnes jsem dostal poštou rozhodčí nález po měsíci od podání žaloby, a to je pro mě naprosto úžasné. Zvláště v době krize, kdy se problematika neplatičů ještě prohlubuje, je takto rychle vydaný exekuční titul přesně to, co potřebujeme.
 

Omko Digital, a. s., Marie Syřišťová

Ráda se účastním workshopů Unie, které jsou pro mě vždy velkým přínosem. Oceňuji především možnost komunikovat s ostatními účastníky o jejich zkušenostech. Pro naši společnost jsou akce tohoto typu velmi praktické a odnesla jsem si z nich spoustu zajímavých a důležitých informací.

  

PASCHAL s. r. o. , Ing. Stanislav Šíma

Se službami Unie jsem naprosto spokojený. Líbí se mi nejen rychlost samotného rozhodčího řízení, ale i související služby. Skvělé je také to, že rozhodčí nález i s právní mocí dostanu až „domů“. 

 

PEMAG, spol. s r. o., Miluše Polachová

Měli jsme problémy s inkasem faktur za mezinárodní přepravu. Prakticky vše zde funguje přes e-mail. Po zavedení rozhodčích doložek se však situace radikálně zlepšila. I kdyby přínosem zavedení rozhodčího řízení bylo jen toto zlepšení, tak se nám tento krok rozhodně vyplatil.

 

POZEMSTAV Prostějov a. s., Ing. Zdeněk Peichl
Důležitá je pro nás především rychlost arbitráže, která se s pomalostí soudního řízení snad ani nedá srovnat – zatímco u soudu bychom na spravedlivé a konečné rozhodnutí sporu čekali i roky, rozhodčí nález jsme získali vždy v řádu několika týdnů. Těší mě, že díky samotnému rozhodčímu řízení, ale i díky profesionální administrativě Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR jsme získali nástroj na reálné domožení se svých práv. Vedle administrativních služeb Unie bych rád vyzdvihl také její firemní lifestylový magazín Satisfakce, který každého čtvrt roku dostáváme do schránky.  

 

PROFIDACH s. r. o., Jaroslav Hrouzek
Pokud se někdo z dodavatelů snaží dát rozhodčí doložku do smluv, automaticky ji vyškrtávám. V případě, že na ní trvá, jsem ochoten akceptovat pouze rozhodčí doložky Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR.
 

SRP, s. r. o., Petra Rampáčková

Licenční systém CICERO budeme využívat hlavně jako nástroj prevence, tzn. kontroly klientů předtím, než s nimi začneme obchodovat. K tomu nám pomůže i Informační systém Unie. 

 

UMIKOV CZ s. r. o., Věra Švandová

Služby licenční smlouvy CICERO jsou výhodné – zvlášť v době, kdy soudy jsou na „dlouhé lokty“. S Unií máme možnost do devadesáti dnů získat pohledávku zpět. Velký význam pro nás má i Informační systém, do něhož jsem díky licenční smlouvě získala přístup. Hodně se mi líbí vzory dokumentů. Už dlouho jsem totiž řešila, jak uzavírat rozhodčí smlouvu s odběrateli, kteří s námi zatím nemají smlouvu, ale jen objednávku. Prostřednictvím těchto „mustrů“ jsem zjistila, jak do ní rozhodčí doložku vkládat. 

 

Ing. Jaroslav Diewok

Projevil jsem zájem o zaslání CD Vzory smluv, které připravili právníci Unie a které společnost zdarma nabízí. Obdržel jsem ho poštou v době kratší než 24 hodin. Rád bych vyjádřil poděkování za briskní vyřízení mé žádosti. Kéž by všechny instituce v této zemi pracovaly tak rychle…
 

Partnerství

Žádná společnost nedokáže sama dlouhodobě zajišťovat kvalitní služby ve svém oboru a zároveň také v souvisejících odvětvích. Aby naši klienti mohli být s primárními i sekundárními službami Unie vždy plně spokojeni, spolupracujeme s institucemi a společnostmi různého zaměření. Všechny své partnery si pečlivě vybíráme, aby z kooperace s nimi pro zákazníky Unie vzešlo vždy jen to nejlepší.


Mezi naše partnery patří:


Další partneři

Řekli o nás

Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba hodnotící činnost Unie. Názory obchodních partnerů na úroveň našich služeb si neustále ověřujeme. Získané poznatky nás motivují k další práci i zamyšlení, jak ji dále zlepšovat.


Uvádíme některé výroky klientů o našich službách:


PASCHAL s. r. o. , jednatel Ing. Stanislav Šíma
Se službami Unie jsem naprosto spokojený. Líbí se mi nejen rychlost samotného rozhodčího řízení, ale i související služby. Skvělé je také to, že rozhodčí nález i s právní mocí dostanu až „domů“.

Více


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.