Reference 

"Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo." JACK WELCH

Partnerství

Žádná společnost nedokáže samostatně dlouhodobě zajišťovat kvalitní služby ve svém oboru a zároveň v souvisejících odvětvích. Aby naši klienti mohli být se všemi službami Unie vždy spokojeni, spolupracujeme s institucemi a společnostmi různého zaměření. Své partnery si pečlivě vybíráme, aby z kooperace s nimi pro zákazníky Unie vzešlo vždy jen to nejlepší. 

 

Atradius patří mezi největší pojišťovny pohledávek na světě. Nabízí komplexní řadu řešení úvěrového managementu, který chrání firmy všech velikostí před obchodními a politickými riziky. Posláním společnosti je podporovat růst trhu pro ochranu obchodních úvěrů a poskytovat svým zákazníkům, partnerům, akcionářům a dalším osobám co nejvíce příležitostí k zabezpečení udržitelného růstu podnikání.

 

Czech Institute of Credit Management si klade za cíl zvýšit úroveň a profesionalitu kreditního managementu v České republice. Usiluje o implementaci nejlepších postupů a poznatků do praxe. Pořádá pro credit controllory vzdělávací akce završené certifikací, připravuje newslettery s aktuálními ekonomickými informacemi a novinkami ze světa credit controllingu a umožňuje členům sdílení zkušeností.

 

CREDITINFO – Registr solventních firem je databáze zahrnující nejserióznější české firmy, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno. Kritériem pro registraci je maximální skóring 5 v desetistupňové škále skóringu Creditinfo – Predictor (tzn. že nejhorší procento pravděpodobnosti nesplácení může být 3,5), průměrný počet dnů placení faktur nesmí překročit 45 po datu splatnosti. Informace o členských společnostech jsou poskytovány nejen v rámci ČR, ale prostřednictvím kreditních zpráv i žadatelům z celého světa.

 

Economia a. s. je největším vydavatelstvím ekonomických a odborných periodik v ČR. Je také zakládajícím členem Unie vydavatelů a členem Evropské asociace ekonomického tisku (European Business Press). Mezi její nejvýznamnější periodika patří Hospodářské noviny, Ekonom a Marketing & Media.

  

Konference s. r. o. je společnost specializovaná na pořádání odborných oborových konferencí. Na základě dlouhodobých zkušeností připravuje program konferencí a jejich celkovou organizaci podle aktuálních trendů v jednotlivých odvětvích. Akce jsou určeny zejména pro vrcholový a střední management, ředitele, majitele společností a odborníky. Motto společnosti zní: „Setkání pro vaše úspěšné podnikání“.

 

Masarykova univerzita je druhou největší vysokou školou v ČR a největší na Moravě. Skládá se z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je jednou z nejvýznamnějších tuzemských vzdělávacích, vědeckých a výzkumných institucí a uznávanou univerzitou s tradicí od roku 1919. Její Právnická fakulta patří k nejprestižnějším akademickým pracovištím právního zaměření v regionu.

 

Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP) je profesní organizací Regionálních poradenských center a Informačních center a dalších společností majících společný zájem – pracovat pro malé a střední podniky. Má desetiletou zkušenost s poskytováním poradenských, vzdělávacích, organizačních a dalších služeb. Síť jejích RPC a IC pokrývá celé území ČR, další výhodou pro partnery je úzká spolupráce NARP s orgány státní správy i samosprávy, úřady práce, hospodářskými komorami apod.

 

PROCESINVEST jako první společnost uvedla na český trh nový produkt – financování soudních, rozhodčích a správních řízení, v nichž jsou prosazovány nároky spočívající ve finančním či jiném penězi ocenitelném plnění. Tento postup je uplatňován v případech, kdy potenciální žalobce není schopen nebo ochoten platit náklady řízení a musel by se tak z finančních důvodů svých nároků vzdát.

 

Rašínova vysoká škola je soukromá vzdělávací instituce s akreditací bakalářského a magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence. Tento mezioborový právně-ekonomický program byl vyvinut předními odborníky a je na českém vzdělávacím trhu unikátní. Reaguje na aktuální potřeby zejména v oblasti řešení krizových jevů v podnikové ekonomice a jejich předcházení. Hlavní část studia tvoří předměty z ekonomie a práva, dále managementu, informačních technologií a cizích jazyků.

 

Sphere card je největší věrnostní program svého druhu na území České a Slovenské republiky. Prostřednictvím karet umožňuje uživatelům uplatňovat u obchodních partnerů programu výhody a slevy, přičemž aktuálně se jedná o více než 9000 obchodních míst. Provozovatelem programu je společnost EFIN, spol. s r.o.

 

 

top vision s. r. o. působí na trhu rozvoje manažerů od začátku roku 2001. Ročně připraví více než 10 velkých manažerských fór, přes 200 otevřených tréninkových a seminárních dnů a stejný počet tréninkových dnů na klíč pro firmy. Její akce za rok navštíví více než 2500 účastníků a vystoupí na nich na 500 osobností.

 

 

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v ČR a nejstarší na Moravě. Její Právnická fakulta má akreditovány programy Právo a právní věda, Právní specializace, Politologie a Teoretické právní vědy.

 

 

Kromě těchto organizací dlouhodobě spolupracujeme také s advokátními kancelářemi a uznávanými autoritami z různých oblastí práva. Jejich odborné názory nám pomáhají udržovat služby Unie na nejvyšší úrovni – např. děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. se podílí na školení rozhodců sdružených u Unie. S některými z těchto expertů se můžete seznámit zde.

Partnerství

Žádná společnost nedokáže sama dlouhodobě zajišťovat kvalitní služby ve svém oboru a zároveň také v souvisejících odvětvích. Aby naši klienti mohli být s primárními i sekundárními službami Unie vždy plně spokojeni, spolupracujeme s institucemi a společnostmi různého zaměření. Všechny své partnery si pečlivě vybíráme, aby z kooperace s nimi pro zákazníky Unie vzešlo vždy jen to nejlepší.


Mezi naše partnery patří:


Další partneři

Řekli o nás

Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba hodnotící činnost Unie. Názory obchodních partnerů na úroveň našich služeb si neustále ověřujeme. Získané poznatky nás motivují k další práci i zamyšlení, jak ji dále zlepšovat.


Uvádíme některé výroky klientů o našich službách:


UMIKOV CZ s. r. o., jednatelka Věra Švandová
Služby licenční smlouvy CICERO jsou výhodné – zvlášť v době, kdy soudy jsou na „dlouhé lokty“. S Unií máme možnost do devadesáti dnů získat pohledávku zpět. Velký význam pro nás má i Informační systém, do něhož jsem díky licenční smlouvě získala přístup. Hodně se mi líbí vzory dokumentů. Už dlouho jsem totiž řešila, jak uzavírat rozhodčí smlouvu s odběrateli, kteří s námi zatím nemají smlouvu, ale jen objednávku. Prostřednictvím těchto „mustrů“ jsem zjistila, jak do ní rozhodčí doložku vkládat.

Více


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.