Reference 

"Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo." JACK WELCH

Partnerství

Žádná společnost nedokáže samostatně dlouhodobě zajišťovat kvalitní služby ve svém oboru a zároveň v souvisejících odvětvích. Aby naši klienti mohli být se všemi službami Unie vždy spokojeni, spolupracujeme s institucemi a společnostmi různého zaměření. Své partnery si pečlivě vybíráme, aby z kooperace s nimi pro zákazníky Unie vzešlo vždy jen to nejlepší. 

 

Atradius patří mezi největší pojišťovny pohledávek na světě. Nabízí komplexní řadu řešení úvěrového managementu, který chrání firmy všech velikostí před obchodními a politickými riziky. Posláním společnosti je podporovat růst trhu pro ochranu obchodních úvěrů a poskytovat svým zákazníkům, partnerům, akcionářům a dalším osobám co nejvíce příležitostí k zabezpečení udržitelného růstu podnikání.

 

Czech Institute of Credit Management si klade za cíl zvýšit úroveň a profesionalitu kreditního managementu v České republice. Usiluje o implementaci nejlepších postupů a poznatků do praxe. Pořádá pro credit controllory vzdělávací akce završené certifikací, připravuje newslettery s aktuálními ekonomickými informacemi a novinkami ze světa credit controllingu a umožňuje členům sdílení zkušeností.

 

CREDITINFO – Registr solventních firem je databáze zahrnující nejserióznější české firmy, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno. Kritériem pro registraci je maximální skóring 5 v desetistupňové škále skóringu Creditinfo – Predictor (tzn. že nejhorší procento pravděpodobnosti nesplácení může být 3,5), průměrný počet dnů placení faktur nesmí překročit 45 po datu splatnosti. Informace o členských společnostech jsou poskytovány nejen v rámci ČR, ale prostřednictvím kreditních zpráv i žadatelům z celého světa.

 

Economia a. s. je největším vydavatelstvím ekonomických a odborných periodik v ČR. Je také zakládajícím členem Unie vydavatelů a členem Evropské asociace ekonomického tisku (European Business Press). Mezi její nejvýznamnější periodika patří Hospodářské noviny, Ekonom a Marketing & Media.

  

Konference s. r. o. je společnost specializovaná na pořádání odborných oborových konferencí. Na základě dlouhodobých zkušeností připravuje program konferencí a jejich celkovou organizaci podle aktuálních trendů v jednotlivých odvětvích. Akce jsou určeny zejména pro vrcholový a střední management, ředitele, majitele společností a odborníky. Motto společnosti zní: „Setkání pro vaše úspěšné podnikání“.

 

Masarykova univerzita je druhou největší vysokou školou v ČR a největší na Moravě. Skládá se z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je jednou z nejvýznamnějších tuzemských vzdělávacích, vědeckých a výzkumných institucí a uznávanou univerzitou s tradicí od roku 1919. Její Právnická fakulta patří k nejprestižnějším akademickým pracovištím právního zaměření v regionu.

 

Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP) je profesní organizací Regionálních poradenských center a Informačních center a dalších společností majících společný zájem – pracovat pro malé a střední podniky. Má desetiletou zkušenost s poskytováním poradenských, vzdělávacích, organizačních a dalších služeb. Síť jejích RPC a IC pokrývá celé území ČR, další výhodou pro partnery je úzká spolupráce NARP s orgány státní správy i samosprávy, úřady práce, hospodářskými komorami apod.

 

PROCESINVEST jako první společnost uvedla na český trh nový produkt – financování soudních, rozhodčích a správních řízení, v nichž jsou prosazovány nároky spočívající ve finančním či jiném penězi ocenitelném plnění. Tento postup je uplatňován v případech, kdy potenciální žalobce není schopen nebo ochoten platit náklady řízení a musel by se tak z finančních důvodů svých nároků vzdát.

 

Rašínova vysoká škola je soukromá vzdělávací instituce s akreditací bakalářského a magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence. Tento mezioborový právně-ekonomický program byl vyvinut předními odborníky a je na českém vzdělávacím trhu unikátní. Reaguje na aktuální potřeby zejména v oblasti řešení krizových jevů v podnikové ekonomice a jejich předcházení. Hlavní část studia tvoří předměty z ekonomie a práva, dále managementu, informačních technologií a cizích jazyků.

 

Sphere card je největší věrnostní program svého druhu na území České a Slovenské republiky. Prostřednictvím karet umožňuje uživatelům uplatňovat u obchodních partnerů programu výhody a slevy, přičemž aktuálně se jedná o více než 9000 obchodních míst. Provozovatelem programu je společnost EFIN, spol. s r.o.

 

 

top vision s. r. o. působí na trhu rozvoje manažerů od začátku roku 2001. Ročně připraví více než 10 velkých manažerských fór, přes 200 otevřených tréninkových a seminárních dnů a stejný počet tréninkových dnů na klíč pro firmy. Její akce za rok navštíví více než 2500 účastníků a vystoupí na nich na 500 osobností.

 

 

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v ČR a nejstarší na Moravě. Její Právnická fakulta má akreditovány programy Právo a právní věda, Právní specializace, Politologie a Teoretické právní vědy.

 

 

Kromě těchto organizací dlouhodobě spolupracujeme také s advokátními kancelářemi a uznávanými autoritami z různých oblastí práva. Jejich odborné názory nám pomáhají udržovat služby Unie na nejvyšší úrovni – např. děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. se podílí na školení rozhodců sdružených u Unie. S některými z těchto expertů se můžete seznámit zde.

Partnerství

Žádná společnost nedokáže sama dlouhodobě zajišťovat kvalitní služby ve svém oboru a zároveň také v souvisejících odvětvích. Aby naši klienti mohli být s primárními i sekundárními službami Unie vždy plně spokojeni, spolupracujeme s institucemi a společnostmi různého zaměření. Všechny své partnery si pečlivě vybíráme, aby z kooperace s nimi pro zákazníky Unie vzešlo vždy jen to nejlepší.


Mezi naše partnery patří:


Další partneři

Řekli o nás

Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba hodnotící činnost Unie. Názory obchodních partnerů na úroveň našich služeb si neustále ověřujeme. Získané poznatky nás motivují k další práci i zamyšlení, jak ji dále zlepšovat.


Uvádíme některé výroky klientů o našich službách:


GGP CZECH REPUBLIC s. r. o., Jan Veselý
Seminář, který jsem navštívil, se mi velmi líbil. Na školeních mám často problém udržet pozornost, ale váš seminář byl natolik zajímavý, že jsem vydržel celou dobu. A to už je co říct. (smích) Lektor Robert Waschka dokáže opravdu zaujmout.

Více


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.