Vzdělávací program 

"Normální učitel řekne. Dobrý učitel vysvětlí. Lepší učitel předvede. Nejlepší učitel inspiruje." WILLIAM A. WARD

Vzdělávací akce Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR zahrnují v současnosti především semináře a specializovaná školení. Po celou dobu existence společnosti se však věnujeme i dalším zajímavým vzdělávacím aktivitám.

 

 

Seminář: Rozhodčí řízení - efektivní nástroj na řešení pohledávek
 

Cílem semináře je představit rozhodčí řízení – moderní metodu řešení sporů se všemi jejími výhodami, právními důsledky a způsoby využití v praxi. Výuka probíhá v malých skupinách, což umožňuje individuální přístup lektora ke každému účastníkovi.
 

Absolventi získají:

 • nové možnosti řešení smluvní nekázně se zaměřením na pohledávky po splatnosti
 • informace o rozhodčím řízení v ČR a jeho nejdůležitějších dopadech
 • příklady praktického využití ve vlastní firmě, konzultace a návody, jak efektivně začít využívat výhody rozhodčího řízení
   

Z programu:

 • vymezení pojmů, legislativa rozhodčího řízení 
 • srovnání různých metod řešení pohledávky 
 • praktická řešení, příklady z firemní praxe 
 • důvody a možnosti podání žaloby 
 • dostupnost služeb, rozhodčí centrum v praxi, diskuze


Semináře se konají v sídle pořadatele (Cejl 91, Brno). Přednášejí specialisté Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR.

 

 

Firemní školení 

 

Cílem školení je naučit zaměstnance přicházející do styku s pohledávkami (zejména obchodní zástupce, ale i manažery, vedení společností či osoby mající v kompetenci správu pohledávek) pracovat s výhodami rozhodčího řízení. Odborní lektoři pomohou se zavedením rozhodčích doložek do praxe a s argumentací pro jednotlivé pracovníky. Vysvětlíme, jak používat obchodní dokumenty s rozhodčí doložkou, jak reagovat na dotazy, jak pracovat s dlužníky apod. Každé školení je přizpůsobeno potřebám konkrétní společnosti a reflektuje požadavky jejího vedení na průběh školení.
 

Z programu:

 • výhody rozhodčího řízení 
 • možnosti využití rozhodčího řízení v obchodní činnosti 
 • reakce na námitky zákazníků

 

Délka školení:

 • 30 minut - příprava a konzultace s vedením společnosti 
 • 2 hodiny - samotné školení 

 

Školení se konají v prostorách objednatele, po domluvě je možné je zorganizovat také v sídle Unie (Cejl 91, Brno). Přednášejí pracovníci Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se znalostí obchodní praxe a zkušenostmi v oblasti správy pohledávek.

Další informace, ceník a objednávka: e-mail account@urmr.cz, tel. 545 242 592


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.