Ohlasy účastníků 

"Kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým." OLIVER CROMWELL

Usilujeme o to, aby naše semináře a workshopy byly pro každého účastníka maximálně přínosné – tzn. se srozumitelně a odborně prezentovanou látkou, kterou lze využít v každodenní praxi. Spokojenost absolventů se vzdělávacími akcemi Unie si pravidelně ověřujeme a těší nás, že jejich zpětná vazba je v drtivé většině pozitivní. O spokojenosti účastníků svědčí i fakt, že některé společnosti své zaměstnance na naše vzdělávací akce vysílají opakovaně.   

 

Co o seminářích a workshopech řekli někteří ze stovek účastníků:

 

Rozhodčí řízení – efektivní nástroj na řešení pohledávek

 

Ing. Dobromil Dvořák

„Rád bych ještě jednou poděkoval lektorům Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR za seminář, jehož jsem se zúčastnil. Šlo o příjemně strávený den, při němž jsem získal řadu cenných informací. Zaujalo mě především porovnání výhod rozhodčího řízení oproti řízení soudnímu, zejména jejich srovnání z hlediska délky trvání. V praxi pak neprodleně využiji uznání závazku. Dosud jsem totiž netušil, že pokud nemáme v dokumentaci zavedenou rozhodčí doložku, je možné ji uplatnit právě v uznání závazku, na jehož základě poté lze v případě neplnění podat na dlužníka rozhodčí žalobu.“
 

Šárka Dušková

„Velmi kvalitní lektor, zajímavá lekce… doporučila bych každému, kdo řeší pohledávky.“


Jarmila Nedomová

„S pohledávkami nemáme problém, spíše bychom mohli být v budoucnu vystaveni vymáhání ze strany zákazníků…“


Miloš Vrátil

„Pro začátečníka plně vyhovující… Výklad byl zajímavý a věcný.“


Petr Korytar

„Máme konkrétní problém pro rozhodčí řízení – smluvní pokuty a úroky z prodlení u naší realitní kanceláře.“

 

Přemysl Veselý

„Konečně rychlé řešení stavebních sporů. Řešíte i problémy specifické a náročné na odbornost rozhodce.“


Jana Nešvarová

„Je dobře, že se probralo i řešení starých pohledávek ze smluv z minulosti.“

 

Jan Hnilička
„Byl jsem naprosto spokojen jak s prostředím, tak s rozsahem semináře. Tato vzdělávací akce byla pro naši firmu velkým přínosem.“


Martin Drlíček
„Můj dojem ze semináře byl velice dobrý. Musím konstatovat, že vše proběhlo na profesionální úrovni, oceňuji menší pracovní skupinu, která umožnila individuální přístup.“
 

Zdeněk Petrů
„Jsem rád, že jsem se semináře zúčastnil. S rozhodčím řízením jako formou zajištění pohledávek teprve začínáme a ujasnil jsem si zde některé pojmy a možnosti, které rozhodčí doložky nabízejí. Seminář byl zajištěn po všech stránkách profesionálně.“ 

 

Lucie Linsmaierová

„Seminář hodnotím velmi pozitivně. Líbilo se mi, že každý blok prezentoval někdo jiný, bylo to tím zajímavější. Také bylo milé, že jsme na semináři všichni diskutovali – každý se ptal, na co potřeboval. Myslím, že tak by to mělo být. Přínosem pro mě bylo zejména vše, co se týká soudů: Když vymáhám pohledávky, soud bývá posledním krokem a už se tam ze své pozice nedostanu. Tudíž ani nevím, jak to u soudu chodí, s čímž mi seminář pomohl. A je dobré to vědět i do osobního života.“ 


Mediace – moderní řešení sporů cestou dohody

 

Libor Adamík

„Udělat z protivníka partnera – nevěřil bych, že to jde.“

 

Jarmila Šagátová

„Škoda, že není víc praktických příkladů z Česka. Asi o mediaci nikdo neví.“

 

Olga Sedláčková

„Moje očekávání byla v zásadě splněna, dostatek základních informací.“


Věra Teinerová

„Nemám připomínky, výklad byl zajímavý a věcný. Ráda bych využila spolupráci.“Podnikání bez dlužníků

 

Miroslav Ampulka

„Je dobré vědět, jak předcházet sporům – zvláště uvést ve smlouvě, jaká rizika dlužníkovi hrozí, pokud dohody neplní.“


Ivana Sahulová

„Bylo to jasné a praktické, zvláště mě překvapilo, jak jednoduché je předcházet problémům s dlužníky.“

 

Jiří Spěšný

„Kdo chce za své služby dostat zaplaceno, měl by se sem jít podívat.“


Vladimír Šmol

„Když si nezamknu byt, nedivím se, že mě vykradou, ale když nezajistím smlouvy, divím se, že mi nezaplatí.“


Oldřich Vobořil

„Jako stavaři máme s dlužníky obrovské problémy, myslím, že některých bych se díky znalostem ze semináře mohl zbavit.“Právní úprava a praxe rozhodčího řízení v ČR

 

Gabriela Křížová

„Nepostrádala jsem nic. Výborně zpracované doprovodné materiály.“

 

Pavel Bělohlávek

„Hodláme rozhodčí doložky využívat v mezinárodních smlouvách, zajímá nás mediace.“


Karel Janout

„Seminář splnil mé očekávání i po odborné stránce.“


Michal Studený

„Rozhodčího řízení jsme se nikdy nezúčastnili, ale víme, že ta chvíle přijde.“


Oskar Voženílek

„Seminář nenahradí semestr na právech, ale tolik praktických informací jsem jinde neslyšel.“


Lenka Hyklová

„Řadu obecných informací o řízení znám z komentářů, ale podrobnosti o rozhodčím centru se jinde nedozvím.“

 

 

Workshop: Rozhodčí řízení jako efektivní nástroj na zmírnění dopadů krize 


Petr Líznar
„Účast na workshopu a získané informace byly obohacením pro naši společnost i pro mě osobně. Na závěrečném rautu byla sjednána schůzka pracovníků Unie s majitelem firmy, která vyústila v podpis smlouvy o poskytování rozhodčích služeb.“

 

Libor Vilda
„Program workshopu mě zaujal, seznámil jsem se aplikováním rozhodčího řízení v praxi a s možností jeho uplatnění v našich smluvních ujednáních.“

 

František Velísek
„Byl jsem velmi spokojen s obsahem workshopu, úrovní prezentací i organizačním zajištěním. Nejdůležitější je však pro mě skutečnost, že převážnou část získaných informací mohu využít v praxi.“

 

Josef Malár
„Workshop hodnotím velice pozitivně. Snažíme se ve firmě implementovat rozhodčí doložky do naší obchodní činnosti a zde jsem měl možnost dozvědět se vše podstatné a potřebné.“

 

Petra Brodecká
„S úrovní wokshopu jsem spokojena. Informací bylo dost, navíc byly přehledné a dalo se v nich spolehlivě orientovat. Zaujalo mě i samotné stylové prostředí.“

 

Jan Hnilička
„S akcí jsme byli spokojeni. Její hlavní přínos vidím v diskusi k jednotlivým tématům v průběhu přednášky i individuálně v průběhu celého dne. Prostředí i servis byly na výborné úrovni.“

 

Eva Krupičková
„Workshop se mi velmi líbil, byl pečlivě a dobře připraven a zorganizován. Obzvláště kladně hodnotím fakt, že byl velký prostor věnován dotazům – zkušenosti ostatních firem jsou neocenitelné.“ 

 

Jaroslav Petráček
„Workshop byl velice podnětný. Bylo vidět, že přednášející dobře znají problematiku rozhodčího řízení a všech kroků, které předcházejí (prevence, rozhodčí doložka ve smlouvách) či následují (samotné rozhodčí řízení, žaloba, exekuce).“ 

 

Jitka Pichová
„Informace získané na workshopu byly pro mě velmi cenné, s úrovní vzdělávací akce jsem spokojena.“

 

Josef Chatrný
„Průběh workshopu mě zaujal natolik, že jsem si již sjednal schůzku s odborníky Unie.“

 

František Jiras

„Protože dosud nemám zkušenosti s rozhodčím řízením a v médiích jsou uváděny spíše negativní zkušenosti s extrémními případy, měl jsem zájem získat více informací. Mohu říci, že jsem byl spokojen s průběhem workshopu a že jsem získal určitý přehled. Uvažuji o zavedení rozhodčího řízení do praxe i v naší firmě.“

 

Ludmila Horsáková
„Děkuji za pozvání, nejsem sice právník, ale informace z této oblasti ke své práci potřebuji. Workshop mi srozumitelně přiblížil rozhodčí řízení, úroveň prezentace látky byla dobrá a servis nadstandardní.“

 

Jarmila Seidlová
„Akce byla připravena profesionálně, můj celkový dojem z ní je velmi dobrý. Už jsem si s pracovníky Unie domluvila schůzku. Ráda bych zde domluvila podmínky vzájemné spolupráce, na kterou se již těším.“

 

Petr Fukala
„Co se týče prostředí a servisu, neměl workshop chybu, také většina přednášek byla obsáhlá a velmi zajímavá.“

 

Hana Prášková
„Ráda bych ocenila především odbornou stránku workshopu. Lektoři byli perfektně připraveni a jejich odborný výklad nebyl čistě teoretický, ale doplněný zkušenostmi a konkrétními případy z praxe. Taktéž organizačně byla celá akce bezchybně připravena a proběhla zcela podle předem stanoveného harmonogramu. Materiály, které jsme obdrželi, byly velmi kvalitně zpracovány a spolu s výkladem jsme tak získali ucelený přehled o celé problematice. Uvedené skutečnosti by již stačily k tomu, abych workshop ohodnotila na výbornou. Fakt, že se akce konala v atraktivním moderním prostředí, byli jsme pozváni na oběd a obdrželi reklamní předměty, pak workshop posouvá na vysoce nadstandardní úroveň. Po jeho absolvování jsem změnila názor na rozhodčí řízení, k němuž jsem se dosud stavěla spíše skepticky.“ 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.