Další vzdělávací aktivity Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR 

"Vzdělání je schopnost porozumět druhým." JOHANN WOLFGANG GOETHE

Zde najdete chronologický přehled dalších vzdělávacích aktivit Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR od roku 2008 do současnosti. Jedná se např. o pořádání vlastních konferencí i účast na konferencích dalších subjektů, podporu studentů právnických fakult nebo přednášky na seminářích našich partnerů. 

 

2012

V únoru jsme připravili specializovaný Workshop STOP dlužníkům – buďte připraveni!, který v Brně seznámil osm desítek účastníků se změnami plynoucími z novelizace zákona o rozhodčím řízení. Partnerem vzdělávací akce se stal on-line systém CESR – Czech Economic Subjects Rating, Factoring České spořitelny, KUPEG úvěrová pojišťovna a Exekutorský úřad Přerov. Více zde.

 

2011

Pravidelně každý měsíc jsme pokračovali v pořádání vlastních seminářů s názvem Rozhodčí řízení – efektivní nástroj na řešení pohledávek. Lektoři zde pracovali v malých skupinách a s individuálním přístupem k jednotlivým posluchačům. Semináře, jejichž program se zaměřuje především na efektivní využívání rozhodčího řízení ve vlastní společnosti, naleznete v našem vzdělávacím programu i dnes. Více zde.

 

V průběhu roku jsme se jako přednášející účastnili série odborných seminářů pořádaných různými partnery – např. Regionální hospodářskou komorou Brno nebo ČSOB Factoringem. Účastníkům z řad podnikatelů z různých oborů jsme zde prezentovali praktické návody na prevenci vzniku a řešení pohledávek po splatnosti. Více např. zde.

 

Navázali jsme partnerství s největší českou vzdělávací agenturou top vision s.r.o. Díky tomu se můžeme podílet na vzdělávání dalších podnikatelů v oblasti mimosoudních způsobů řešení sporů a sami absolvovat atraktivní diskuzní fóra a konference. Více zde.

 

2010

Díky partnerství se společností Konference, s.r.o. jsme se podíleli na programu oborových podnikatelských konferencí, kde naši právníci přednášeli o používání rozhodčího řízení v praxi. Aktuální a užitečné informace o mimosoudním řešení sporů tak od nás získaly stovky podnikatelů z oblasti energetiky, automobilového průmyslu, strojírenství nebo potravinářství. Více zde.

 

Připravili jsme nové školení, určené především pro obchodní týmy a manažery. Cílem vzdělávací akce se stalo především naučit zaměstnance přicházející do kontaktu s pohledávkami pracovat s výhodami rozhodčího řízení. Program školení, které v našem vzdělávacím programu stále naleznete, jsme vytvořili na základě praktických zkušeností společností využívajících arbitráž. Více zde.

 

2009

Naši právní specialisté v listopadu přednášeli na již tradiční mezinárodní konferenci Dny práva uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Její program byl rozdělený do několika sekcí, právníci Unie byli přítomni jednání v sekci Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním styku v čele s garantkou profesorkou Naděždou Rozehnalovou. Většina účastníků akce vycházela z vyučujících Katedry mezinárodního a evropského práva, do diskuzí se zapojili také zástupci České advokátní komory, Společnosti pro rozhodčí řízení nebo zkušení rozhodci. Více zde.

 

Mediátoři spolupracující s Unií vystoupili v září na prestižní mezinárodní konferenci s názvem Mimosoudní řešení sporů v sídle veřejného ochránce práv. Akce se zde uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, Ministerstva spravedlnosti, primátora města Brna a Francouzského velvyslanectví v ČR. Jejím cílem bylo otevřít diskuzní fórum pro výměnu zkušeností, názorů, poznatků z praxe i úvah o vývoji alternativních metod řešení sporů. Více zde.

 

V červnu jsme uspořádali odbornou konferenci ARBITRATION 09 – rozhodčí řízení ve stavebnictví, které se zúčastnilo více než sto zástupců společností a institucí z oboru. Získali praktické informace pro překonání negativních důsledků ekonomické krize, které jim poskytli experti z různých oborů: děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. Naděžda Rozehnalová, jeden z nejlepších českých mediátorů s praxí z USA Mgr. Robert Cholenský, ekonom přednášející na Rašínově vysoké škole Bc. Ing. Mojmír Sabolovič a další. Více zde.

 

V jarních měsících jsme začali pořádat vzdělávací semináře s externími partnery, zejména s vydavatelstvím Economia či Regionální hospodářskou komorou Brno. Tématem těchto akcí se stalo především efektivní řešení pohledávek. Více zde.

 

Podpořili jsme vzdělávání a další odborný rozvoj studentů z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – sponzorovali jsme studentský tým, který se úspěšně zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže zaměřené na rozhodčí řízení Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Zároveň jsme fakultě zdarma věnovali vzdělávací materiály zaměřené na arbitráž a mediaci. Více zde.

 

2008

Cyklus seminářů jsme rozšířili také o pravidelně pořádané rozsáhlejší wokshopy určené pro početnější publikum. Účastníci se zde mohli kromě samotného odborného programu také neformálně setkat s odborníky z oblasti práva, exekucí, daňové problematiky apod. a konzultovat s nimi konkrétní záležitosti. Více zde.

 

Sestavili jsme ucelený vzdělávací program vzájemně se doplňujících seminářů a zahájili jejich pořádání v Brně a Praze. Vzdělávací akce se zaměřily především na podnikání bez dlužníků, legislativu rozhodčího řízení a vymahatelnost smluvních práv. Z našich zkušeností s tímto prvotním vzdělávacím programem vychází také obsah současných seminářů Unie. Více zde.


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.