Recenze 

Vondráková, A. a kol.: Vymáhání pohledávek. Praha: ASPI, 2006, 756 s., 830 Kč

 

Velmi rozsáhlý rozbor legislativního pozadí pohledávek v oblasti občanskoprávní, obchodně právní, pracovně právní, rodinně právní. Autorka rozebírá i speciální oblasti práva: problematiku směnek a šeků, pohledávky trestněprávní a přestupkové, daňové, z práv autorských a průmyslového vlastnictví, v oblasti pojišťovnictví a cenných papírů.

Publikace se vyčerpávajícím způsobem věnuje prakticky všem náhledům na pohledávky. Začíná definicí pohledávky jako peněžitého i nepeněžitého plnění a přes prevenci pohledávek se dostává k jejich vymáhání všemi právními prostředky.

Autorka myslela i na situaci věřitele, který řeší pohledávku v insolvenčním a trestním řízení. V posledních částech se kniha zabývá pohledávkami z druhé strany – věnuje se pohledávkám daňovým. Úplný závěr knihy pak patří zcela novému tématu – vymáhání pohledávek dle práva Evropské unie. Celkové zpracování tématu je na vysoké úrovni, ale současně uchopitelné i laickou podnikatelskou veřejností. Odborná veřejnost pak jistě uvítá časté příklady z praxe, judikaturu a poznatky získané právní praxí. Je jen škoda, že v pasáži věnované rozhodčímu řízení je prakticky opomenuta nejčastější forma řízení, tedy před rozhodcem ad hoc.

 

Zpět


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.