Recenze 

Škárová, M. a kol.: Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. aktualizované vydání podle stavu k 1. 9. 2009. Praha: Linde Praha, 2009, 1264 s.

 

Čtvrté aktualizované vydání komentáře k OSŘ zahrnuje i tzv. souhrnnou novelu, která nově zpracovává některé tradiční instituty občanského práva procesního (např. doručování). Zároveň však ve snaze o co nejrychlejší řešení aplikuje zásadu koncentrace řízení v rámci přípravy jednání i v přípravném jednání, což přináší samozřejmě procesní důsledky pro účastníky řízení. Další změny a novinky pak zavádí v řízení o dědictví, zejména činnost notáře jako soudního komisaře, centrální evidenci manželských smluv, elektronizaci justice, evropském platebním rozkazu a mediaci. Dílčí změny se týkají místní příslušnosti, dokazování, nákladů řízení, rozhodnutí, opravných prostředků a vykonávacího řízení.
Komentář zapracovává též novelu provedenou zákonem č. 218/2009 Sb., dále kniha obsahuje i novelu daňového a exekučního řádu. Komentář navazuje na 3. úspěšné vydání kolektivu v obdobném složení pod vedením prof. Winterové. Na současném vydání se podíleli zejména Mgr. Jana Brothánková, Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., JUDr. Dita Frintová Ph.D., JUDr. Ladislav Muzikář, prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Marta Škárová, JUDr. Antonín Tropea a JUDr. Robert Waltr.
Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena praktickým komentářem obsahujícím srozumitelný výklad institutů – včetně odkazů na úpravu v jiných zákonech a související judikaturu. Kniha zahrnuje též nejvýznamnější související předpisy jako advokátní tarif, zákon o soudních poplatcích a vyhlášku, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů.
 

Zpět


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.