Recenze 

Kratochvíl, J., Šustr, A.: Průvodce novým daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty. Praha: Linde Praha, 2010, 376 stran, 595 Kč.

 

Příručku zpracovali odborníci úseku metodiky a správy daní Ministerstva financí. Seznamuje čtenáře s aplikací nového daňového řádu (zákona č. 280/2009 Sb.), který od 1. ledna 2011 nahrazuje dlouhou dobu používaný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
Publikace je praktickou „kuchařkou“ pro všechny účastníky daňového řízení a provází je krok za krokem jednotlivými ustanoveními nového zákona. U každého z nich naleznete srozumitelné vysvětlení, jak má daňový subjekt postupovat v konkrétním případě při podávání žádosti na finanční úřad, jakým způsobem může reagovat na dopis, rozhodnutí nebo usnesení úřadu, případně co může daňový subjekt učinit a co lze od finančního úřadu v daném případě očekávat.
Vysvětlení postupů podle ustanovení daňového řádu je doplněno modelovanými příklady z praxe, to vše doplňují odkazy na judikaturu a upozornění na sankce při neplnění povinností vyplývajících z nového zákona.
Publikace je určena všem daňovým subjektům (občanům, soukromým firmám, živnostníkům, neziskovým organizacím, občanským sdružením, obcím a jejich příspěvkovým a rozpočtovým organizacím) a jejich zaměstnancům, daňovým poradcům a poradenským firmám v oboru daní a poplatků, stejně jako finančním úřadům – správcům daní.
 

Zpět


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.