Recenze 

Marek, K.–Žváčková, L.: Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. 1. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 296 s., 299 Kč

 

Hodnotím obvykle až na konci recenze, tentokrát však musím vznést malou výtku hned na začátku. Recenze tak sice bude trochu neústrojná, ale to je právě vadou publikace. Řazení témat sice závisí na autorovi a jeho záměru, přesto provést čtenáře textem s určitou logikou by možná bylo vděčnější než shromáždit několik textů psaných různým stylem. Přechod mezi 7. a 8. kapitolou je také ostrým přechodem mezi členěním látky, vytrácí se logická provázanost i zdroje.

V předchozích kapitolách naštěstí nalezneme vhodně řazený text. Kniha nejprve uvádí, co to obchodní smlouva je a jak se uzavírá. Pokračuje možnostmi úprav smluvních vztahů a podrobnými kapitolami o obchodních podmínkách a zvyklostech. Vždy je doplňuje historický exkurz, souvislosti a zdroje. Jeden z důvodů, proč mohu publikaci rozhodně doporučit podnikatelské veřejnosti, je obsáhle zpracovaný dopad předpisů mimo obchodní zákoník na obchodní podmínky. Jde o dvacet předpisů, zákonů a vyhlášek. Většina je určena spíše bankám, energetickým společnostem a poskytovatelům elektronických služeb, v některých si však své najde i běžná společnost podnikající na méně regulovaném trhu. Pro firmu prodávající na dálku je znalost související legislativy klíčová, pro každého dodavatele pak jsou spotřebitelské normy současně ochranou i strážcem podnikatelského prostředí. Autoři u některých povinností neopomněli upozornit ani na sankce za porušení.

Prostor je věnován také připravovanému novému obchodnímu zákoníku, vzhledem k jeho šanci na uplatnění a očekávatelným změnám jde ale možná o zbytečnou snahu. Přínosem pro každodenní praxi je reprezentativní výběr často užívaných doložek v obchodním styku v 10. kapitole. Je škoda, že poměrně širokou škálu rozhodčích doložek nedoplnili autoři krátkým popisem rozhodčího řízení a alespoň odkazem na rozhodčí zákon. Ostatně chyba v textu souvisejícím s arbitráží poněkud snižuje důvěryhodnost přílohy publikace – vzorových Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby. Autoři zde tvrdí, že rozhodcem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Doufám, že ostatní části textu prošly důkladnějším právním zpracováním.

 

Zpět


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.