Recenze 

Hlavsa, P.: Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy. 3. aktualizované a podstatně doplněné vydání podle stavu k 1. 4. 2008. Praha: Linde Praha, 2008, 272 s.

 

Publikace seznamuje čtenáře s novelizovanou úpravou činnosti soudních exekutorů podle exekučního řádu a s úpravou některých zásad při střetu více uskutečňujících se exekucí podle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.
K oběma uvedeným zákonům jsou připojeny vysvětlující poznámky, kterými autor vykládá novou právní úpravu v souvislosti s odpovídajícími ustanoveními občanského soudního řádu (zejména u rozporných paragrafů exekučního řádu) a snaží se tak napomáhat aplikační praxi exekutorů. Uváděný výklad je nově doplněn o soudní judikaturu a závěry stanovisek Nejvyššího soudu ČR a nálezů Ústavního soudu ČR ke sporným či nejasným ustanovením zákona. Kniha zahrnuje také prováděcí vyhlášky k exekučnímu řádu a základní stavovské předpisy Exekutorské komory ČR.
Publikace je určena široké právnické veřejnosti, zejména exekutorům a soudcům, ale i dalším právnickým profesím a studentům právnických fakult. Zároveň je zde přibližována mimosoudní exekuce těm, kteří se při vymáhání pohledávek setkávají s činností soukromých exekutorů – výklady jednotlivých ustanovení exekučního řádu seznamují s oprávněními či povinnostmi při provádění exekuce a s otázkami placení a náhrady nákladů exekuce.
 

Zpět


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.